เนื้อเพลง All of This คำอ่านไทย Blink 182

With all of this I know now
( วิฑ ออล อ็อฝ ดีซ ซาย โน เนา)
Everything inside of my head
(เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
It all just goes to show how
(อิท ดอร์ จัซท โกซ ทู โฌ เฮา)
Nothing I know changes me at all
(นัธติง ไอ โน เชนจ มี แอ็ท ดอร์)
Again I waited for this to change instead
(อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ ทู เชนจ อินซเทด)
To tear the world in two
(ทู เทีย เดอะ เวิลด อิน ทู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
But I’m always wanting you
(บัท แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

With all of this I feel now
(วิฑ ออล อ็อฝ ดีซ ซาย ฟีล เนา)
Everything inside of my heart
(เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท)
It all just seems to be how
(อิท ดอร์ จัซท ซีม ทู บี เฮา)
Nothing I feel pulls at me at all
(นัธติง ไอ ฟีล พุล แอ็ท มี แอ็ท ดอร์)
Again I waited for this to pull apart
(อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ ทู พุล อะพาท)
To break my time in two
(ทู บเรค มาย ไทม อิน ทู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
But I’m always wanting you
(บัท แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง)
She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting you
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง ยู)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง)
She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting you
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง ยู)

And all again I wait for this
(แอ็นด ออล อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ)
To fill a hole, to shake the sky in two
(ทู ฟิล อะ โฮล , ทู เฌค เดอะ ซไค อิน ทู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
But I’m always wanting you
(บัท แอม ออลเว วอนทิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All of This คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น