เนื้อเพลง If This Was A Movie คำอ่านไทย Taylor Swift

Last night I heard my own heart beating
(ล๊าสท ไน๊ท ได เฮริ์ท มาย โอว์น ฮาร์ท บีทดิ่ง)
Sounded like footsteps on my stairs
(ซาวน์เดด ไล๊ค ฟุทเสต็ป ซอน มาย ซแทสฺ)
Six months gone and I’m still reaching
(ซิกซ์ มั้นธสฺ กอน แอนด์ แอม สทิลล รีชิ้ง)
Even though I know you’re not there
(อี๊เฝ่น โตว ไอ โนว์ ยัวร์ นอท แดร์)
I was playing back a thousand memories, baby
(ไอ วอส เพย์ยิ่ง แบ็ค กา เต๊าซั่นด เม๊มโมรี่สฺ เบ๊บี้)
Thinking ’bout everything we’ve been through
(ติ้งกิ้ง เบ้าท์ เอพรี่ติง หวีบ บีน ตรู)
Maybe I’ve been going back too much lately
(เมบี แอบ บีน โกอิ่ง แบ็ค ทู มัช เลตลี่)
When time stood still and I had you
(เว็น ไทม์ สตูด สทิลล แลนด์ ได แฮด ยู)

Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You would, you would if this was a movie
(ยู วู๊ด ยู วู๊ด อีฟ ดิส วอส ซะ มูวี่)
Stand in the rain outside ’til I came out
(สแทนด์ ดิน เดอะ เรน เน๊าทไซ้ด ทิล ไล เคม เอ๊าท)
Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You could, you could if you just said you’re sorry
(ยู คูด ยู คูด อิ๊ฟ ยู จั๊สท เซด ยัวร์ ซ๊อรี่)
I know that we could work it out somehow
(ไอ โนว์ แด๊ท วี คูดเวิ๊ร์ค กิท เด๊าท ซัมฮาว)
But if this was a movie you’d be here by now
(บั๊ท ดิ๊ฟ ดิส วอส สะ มูวี่ ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว)

I know people change and these things happen
(ไอ โนว์ พี๊เพิ่ล เช้งจํ แจนด์ ดีซ ติงสฺ แฮ๊พเพ่น)
But I remember how it was back then
(บั๊ท ได รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วิท วอส แบ็ค เด็น)
Wrapped up in your arms and our friends were laughing
(แร๊พ ดั๊พ ปิน ยัวร์ อาร์ม แซนด์ เด๊า เฟรนสฺ เวีย ราอฟิง)
‘Cause nothing like this ever happened to them,
(ค๊อส นอทติง ไล๊ค ดิส เอ๊เว่อร์ แฮพเพ็น ทู เด็ม)
Now I’m pacing down the hall, chasing down your street
(นาว แอม เพซิ่ง ดาวน์ เดอะฮอลล์ เช้ซิ่ง ดาวน์ ยัวร์ สทรีท)
Flashback to the night when you said to me,
(แฟลชแบค ทู เดอะไน๊ท เว็น ยู เซด ทูมี)
“Nothing’s gonna change, not for me and you
(นอทติงสฺ กอนนา เช้งจํ นอท ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
Not before I knew how much I had to lose”
(นอท บีฟอร์ ไอ นิว ฮาว มัช ไช แฮด ทู ลู้ส)

Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You would, you would if this was a movie
(ยู วู๊ด ยู วู๊ด อีฟ ดิส วอส ซะ มูวี่)
Stand in the rain outside ’til I came out
(สแทนด์ ดิน เดอะ เรน เน๊าทไซ้ด ทิล ไล เคม เอ๊าท)
Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You could, you could if you just said you’re sorry
(ยู คูด ยู คูด อิ๊ฟ ยู จั๊สท เซด ยัวร์ ซ๊อรี่)
I know that we could work it out somehow
(ไอ โนว์ แด๊ท วี คูดเวิ๊ร์ค กิท เด๊าท ซัมฮาว)
But if this was a movie you’d be here by now
(บั๊ท ดิ๊ฟ ดิส วอส สะ มูวี่ ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว)

[adsense]
If you’re out there,
(อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊าท แดร์)
If you’re somewhere,
(อิ๊ฟ ยัวร์ ซัมแวร์)
If you’re moving on,
(อิ๊ฟ ยัวร์ มูฟวิ่ง งอน)
I’ve been waiting for you.
(แอบ บีน เวดดิ่ง ฟอร์ ยู)
Ever since you’ve been gone
(เอ๊เว่อร์ ซิ๊นซ ยู บีน กอน)
I just want it back the way it was before.
(ไอ จั๊สท ว้อนท ดิท แบ็ค เดอะเวย์ ยิท วอส บีฟอร์)
And I just wanna see you back at my front door.
(แอนด์ ได จั๊สท วอนนา ซี ยู แบ็ค แค็ท มาย ฟร๊อนท ดอร์)
And I say
(แอนด์ ได เซย์)

Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You would before you said it’s not that easy
(ยู วู๊ด บีฟอร์ ยู เซด ดิทซ นอท แด๊ท อีซี่)
Before the fight, before I locked you out
(บีฟอร์ เดอะ ไฟ้ท บีฟอร์ ไอ ล็อค ยู เอ๊าท)
But I take it all back now
(บั๊ท ได เท้ค อิท ดอล แบ็ค นาว)

Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You would, you would if this was a movie
(ยู วู๊ด ยู วู๊ด ดี๊ฟ ดิส วอส ซะ มูวี่)
Stand in the rain outside ’til I came out
(สแทนด์ ดิน เดอะ เรน เน๊าทไซ้ด ทิล ไล เคม เอ๊าท)
Come back, come back, come back to me like
(คัม แบ็ค คัม แบ็ค คัม แบ็ค ทูมี อิไล๊ค)
You could, you could if you just said you’re sorry
(ยู คูดยู คูด อิ๊ฟ ยู จั๊สท เซด ยัวร์ ซ๊อรี่)
I know that we could work it out somehow
(ไอ โนว์ แด๊ท วี คูดเวิ๊ร์ค กิท เด๊าท ซัมฮาว)
But if this was a movie you’d be here by now
(บั๊ท ดิ๊ฟ ดิส วอส สะ มูวี่ ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว)

You’d be here by now
(ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว)
It’s not the kind of ending you wanna see now
(อิทซ นอท เดอะไคนด์ ดอฟ เอนดิ้ง ยู วอนนา ซี นาว)
Baby, what about the ending
(เบ๊บี้ วอท ดะเบ๊าท ดิ เอนดิ้ง)
Oh, I thought you’d be here by now, whoa
(โอ้ ไอ ตรอด ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว โว้ว)
Thought you’d be here by now
(ตรอด ยู๊ด บี เฮียร บาย นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If This Was A Movie คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น