เนื้อเพลง Measure of a Man คำอ่านไทย Clay Aiken

If one day you discover him
( อิฟ วัน เด ยู ดิซคัฝเออะ ฮิม)
Broken down he’s lost everything
(บโรเค็น เดาน อีส ล็อซท เอ๊วี่ติง)
No cars, no fancy clothes to make him who he’s not
(โน คา , โน แฟนซิ คโลฑ ทู เมค ฮิม ฮู อีส น็อท)
The woman at his side is all that he has got
(เดอะ วูมเอิน แอ็ท ฮิส ไซด อีส ซอร์ แดท ฮี แฮ็ส ก็อท)
Why do you ask him move to heaven and earth
(ฮไว ดู ยู อาซค ฮิม มูฝ ทู เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ)
To prove his love has worth?
(ทู พรูฝ ฮิส ลัฝ แฮ็ส เวิธ)

Would he walk on water
(เวิด ฮี วอค ออน วอเทอะ)
Would he run through fire
(เวิด ฮี รัน ธรู ไฟร)
Would he stand before you
(เวิด ฮี ซแท็นด บิโฟ ยู)
When it is down to the wire
(ฮเว็น หนิด อีส เดาน ทู เดอะ ไวร)
Would he gave his life up
(เวิด ฮี เกฝ ฮิส ไลฟ อัพ)
To be all he can
(ทู บี ออล ฮี แค็น)
Is that, is that, is that how you measure a man?
(อีส แดท , อีส แดท , อีส แดท เฮา ยู เมฉเออะ อะ แม็น)

If by chance all he had to give you
(อิฟ ไบ ชานซ ออล ฮี แฮ็ด ทู กิฝ ยู)
Was three words wrapped around his finger
(วอส ธรี เวิด แร็พท อะเรานด ฮิส ฟีงเกอะ)
Would that be deep enough at the end of every day
(เวิด แดท บี ดีพ อินัฟ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เอฝริ เด)
And how will you ever know
(แอ็นด เฮา วิล ยู เอฝเออะ โน)
If a man is what he says?
(อิฟ อะ แม็น อีส ว็อท ฮี เซ)

Why do you ask him to move heaven and earth
(ฮไว ดู ยู อาซค ฮิม ทู มูฝ เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ)
To prove his love has worth
(ทู พรูฝ ฮิส ลัฝ แฮ็ส เวิธ)
Would he walk on water
(เวิด ฮี วอค ออน วอเทอะ)
Would he run through fire
(เวิด ฮี รัน ธรู ไฟร)
Would he stand before you
(เวิด ฮี ซแท็นด บิโฟ ยู)
When its down to the wire
(ฮเว็น อิทซ เดาน ทู เดอะ ไวร)
Would he give his life up to be all he can
(เวิด ฮี กิฝ ฮิส ไลฟ อัพ ทู บี ออล ฮี แค็น)
Is that, is that, is that how you measure a man?
(อีส แดท , อีส แดท , อีส แดท เฮา ยู เมฉเออะ อะ แม็น)

He never gives up
(ฮี เนฝเวอะ กิฝ อัพ)
That broken dream
(แดท บโรเค็น ดรีม)
His world goes around in wonder it seems
(ฮิส เวิลด โกซ อะเรานด อิน วันเดอะ อิท ซีม)
Is that how you know
(อีส แดท เฮา ยู โน)
Is that what it means?
(อีส แดท ว็อท ดิธ มีน)

Would he walk on water
(เวิด ฮี วอค ออน วอเทอะ)
Would he run through fire
(เวิด ฮี รัน ธรู ไฟร)
Would he stand before you
(เวิด ฮี ซแท็นด บิโฟ ยู)
Would he will be your anchor when the dark unfolds
(เวิด ฮี วิล บี ยุร แองเคอะ ฮเว็น เดอะ ดาค อันโฟลด)
Would he always love you the best that he knows?
(เวิด ฮี ออลเว ลัฝ ยู เดอะ เบ็ซท แดท ฮี โน)

Would he give his life up
(เวิด ฮี กิฝ ฮิส ไลฟ อัพ)
To be all that he can
(ทู บี ออล แดท ฮี แค็น)
Is that, is that, is that how you measure a man?
(อีส แดท , อีส แดท , อีส แดท เฮา ยู เมฉเออะ อะ แม็น)

Would he walk on water
(เวิด ฮี วอค ออน วอเทอะ)
Would he run through fire
(เวิด ฮี รัน ธรู ไฟร)
Would he stand before you
(เวิด ฮี ซแท็นด บิโฟ ยู)
When it is down to the wire
(ฮเว็น หนิด อีส เดาน ทู เดอะ ไวร)
Would he gave his life up
(เวิด ฮี เกฝ ฮิส ไลฟ อัพ)
To be all he can
(ทู บี ออล ฮี แค็น)

Is that, is that, is that, how you measure oh…
(อีส แดท , อีส แดท , อีส แดท , เฮา ยู เมฉเออะ โอ)

Is that, is that, is that, how your measure a man?
(อีส แดท , อีส แดท , อีส แดท , เฮา ยุร เมฉเออะ อะ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Measure of a Man คำอ่านไทย Clay Aiken

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น