เนื้อเพลง More Than Words คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

Lord, I don’t know what to say;
( ลอด , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ 😉
As I get down on my knees to pray,
(แอ็ส ซาย เก็ท เดาน ออน มาย นี ทู พเร ,)
The same old phrases come to mind,
(เดอะ เซม โอลด ฟเรส คัม ทู ไมนด ,)
But You’ve heard them all a thousand times.
(บัท ยู๊ฟ เฮิด เฑ็ม ออล อะ เธาแส็น ไทม)
It’s not that it’s untrue when I say ” Lord, I love You ” ,
(อิทซ น็อท แดท อิทซ อันทรู ฮเว็น นาย เซ ” ลอด , ไอ ลัฝ ยู ” ,)
It’s just that I want it to be more.
(อิทซ จัซท แดท ไอ ว็อนท ดิธ ทู บี โม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
More than words, I want my prayer to be
(โม แฑ็น เวิด , ไอ ว็อนท มาย พเรเออะ ทู บี)
More than words, thoughts my heart alone can speak;
(โม แฑ็น เวิด , ธอท มาย ฮาท อะโลน แค็น ซพีค 😉
As you listen to me tell of all Your power and mercy,
(แอ็ส ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี เท็ล อ็อฝ ออล ยุร เพาเออะ แอ็นด เมอซิ ,)
Lord, You know it’s my desire that what You hear is more than words.
(ลอด , ยู โน อิทซ มาย ดิไสร แดท ว็อท ยู เฮีย อีส โม แฑ็น เวิด)

As I open up this Book,
(แอ็ส ซาย โอเพ็น อัพ ดีซ เบิค ,)
And read of all the love it took
(แอ็นด เร็ด อ็อฝ ออล เดอะ ลัฝ อิท ทุค)
For a holy God to care for man;
(ฟอ รา โฮลิ ก็อด ทู แค ฟอ แม็น 😉
Spirit, help me understand.
(ซพีริท , เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
It’s not that it’s unclear, it’s a letter to children,
(อิทซ น็อท แดท อิทซ อั๊นเคลีย , อิทซ ซา เลทเทอะ ทู ชีลดเร็น ,)
But Lord I know it’s meant to be much more.
(บัท ลอด ดาย โน อิทซ เม็นท ทู บี มัช โม)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
More than words, not just letters on a page;
(โม แฑ็น เวิด , น็อท จัซท เลทเทอะ ออน อะ เพจ 😉
More than words, for every line and every phrase
(โม แฑ็น เวิด , ฟอ เอฝริ ไลน แอ็นด เอฝริ ฟเรส)
Was a breath of inspiration from a caring Father
(วอส ซา บเร็ธ อ็อฝ อินซพิเรฌัน ฟร็อม มา แคร์ริง ฟาเฑอะ)
Who gave the gift of His Son to prove He loved us more than words.
(ฮู เกฝ เดอะ กิฟท อ็อฝ ฮิส ซัน ทู พรูฝ ฮี ลัฝ อัซ โม แฑ็น เวิด)

As I consider quietly the wonder of all Your ability,
(แอ็ส ซาย ค็อนซีดเออะ คไวเอ็ทลิ เดอะ วันเดอะ อ็อฝ ออล ยุร อะบีลอิติ ,)
It’s more than I can comprehend, and I find myself in need again;
(อิทซ โม แฑ็น นาย แค็น คอมพริเฮนด , แอ็นด ดาย ไฟนด ไมเซลฟ อิน นีด อะเกน 😉
But if I had every word and a thousand years to use them,
(บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด เอฝริ เวิด แอ็นด อะ เธาแส็น เยีย ทู ยูซ เฑ็ม ,)
What You are to me would still be more, oh, so much more, more than words.
(ว็อท ยู อาร์ ทู มี เวิด ซทิล บี โม , โอ , โซ มัช โม , โม แฑ็น เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than Words คำอ่านไทย Steven Curtis Chapman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น