เนื้อเพลง Race Against Time Ii คำอ่านไทย Ja Rule

Yeah, yeah, uh huh
( เย่ , เย่ , อา ฮู)
Race against time, ha part two
(เรซ อะเกนซท ไทม , ฮา พาท ทู)
You know, haha,
(ยู โน , ฮาฮา ,)
Uh, c’mon
(อา , ซีมอน)
Yeah, yeah, yeah, haha
(เย่ , เย่ , เย่ , ฮาฮา)
Nothin like the future
(นอทติน ไลค เดอะ ฟยูเชอะ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Guess who’s back to personify money, power, and b*tches
(เก็ซ ฮู แบ็ค ทู เพอะซอนอิไฟ มันอิ , เพาเออะ , แอ็นด บี *tches)
But when b*tches been gettin money, that when sh*t get ridiculous
(บัท ฮเว็น บี *tches บีน เกดดิน มันอิ , แดท ฮเว็น ฌะ *ที เก็ท ริดีคอิวลัซ)
I’m hittin switches like six fo’s, bouncin and leanin
(แอม ฮิทดิน สวิทเชท ไลค ซิคซ fos , เบ๊าซิน แอ็นด ลีนิน)
The west coast seemin, keep the fo’ fo’ demon
(เดอะ เว็ซท โคซท seemin , คีพ เดอะ โฟ โฟ ดีมัน)
And the rock is all stashed up
(แอ็นด เดอะ ร็อค อีส ซอร์ สแตช อัพ)
Roll up a little diesel, keep it hashed up
(โรล อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดีเส็ล , คีพ อิท แฮ็ช อัพ)
Then +Holla, Holla+ at the whores, is hollerin back
(เด็น +ฮอลละ , ฮอลละ + แอ็ท เดอะ โฮ , อีส ฮอร์เลอริน แบ็ค)
Let ’em know a few facts like if your ridin, your back’s slidin
(เล็ท เอ็ม โน อะ ฟยู แฟ็คท ไลค อิฟ ยุร ริดอิน , ยุร แบ็ค slidin)
This is the ‘Race Against Time’ and I ain’t got time to waste
(ดีซ ซิส เดอะ เรซ อะเกนซท ไทม แอ็นด ดาย เอน ก็อท ไทม ทู เวซท)
To give chase, I put a hole in your fin
(ทู กิฝ เชซ , ไอ พัท ดา โฮล อิน ยุร ฟิน)
But your head to the barrel like DJ’s is spinnin
(บัท ยุร เฮ็ด ทู เดอะ แบเร็ล ไลค ดีเจซ ซิส สปินนิน)
Backward, to blow off the backwood, I’m so hood
(แบคเวิด , ทู บโล ออฟฟ เดอะ backwood , แอม โซ ฮุด)
But what’s really hood, when you ain’t doin your hood
(บัท ว็อท ริแอ็ลลิ ฮุด , ฮเว็น ยู เอน โดย ยุร ฮุด)
no motherf*ckin good, and bein misunderstood
(โน motherf*ckin เกิด , แอ็นด บีนโพลมิซันเดิซทูด)
I would die if I could, Rule the lion
(ไอ เวิด ได อิฟ ฟาย เคิด , รูล เดอะ ไลอัน)
And I’ma keep ” ri-da-da-da-da-in ”
(แอ็นด แอมอา คีพ ” ri ดา ดา ดา ดา อิน “)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])
Race against time, I – can’t stop
(เรซ อะเกนซท ไทม , ไอ แค็นท ซท็อพ)
Runnin through the red light – livin my life
(รูนนิน ธรู เดอะ เร็ด ไลท ลีฝอิน มาย ไลฟ)
Even if I’m gettin too hot
(อีเฝ็น อิฟ แอม เกดดิน ทู ฮ็อท)
Still I can’t stop – ” Ri-da-da-da-din ”
(ซทิล ไอ แค็นท ซท็อพ ” Ri ดา ดา ดา ดิน “)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Bless the day that the God was born two, twenty-nine, seventy-six
(บเล็ซ เดอะ เด แดท เดอะ ก็อด วอส บอน ทู , ทเวนทิ ไนน , เซฝเอ็นทิ ซิคซ)
This c*caine was heavily mixed
(ดีซ ซี *เคน วอส เฮฝอิลิ มิคซ)
And all them n*ggaz had a fixation for bad reputation
(แอ็นด ออล เฑ็ม เอ็น *ggaz แฮ็ด อะ ฟิคเซฌัน ฟอ แบ็ด เรพิวเทฌัน)
For pimpin hoes, and shootin fo, to bring the free basin
(ฟอ พิมปิน โฮ , แอ็นด ชูดทิน โฟ , ทู บริง เดอะ ฟรี basin)
If this is time erasin, the devil is runnin like Bettis
(อิฟ ดีซ ซิส ไทม erasin , เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส รูนนิน ไลค Bettis)
And got his guns out lookin for ways to behead us
(แอ็นด ก็อท ฮิส กัน เอ้า ลุคกิน ฟอ เว ทู บิเฮด อัซ)
You can die in a matter of seconds, so I’ma slow it down
(ยู แค็น ได อิน อะ แมทเทอะ อ็อฝ เซคอันด , โซ แอมอา ซโล อิท เดาน)
Turn back the hands of time with the 40 Cal
(เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม วิฑ เดอะ 40 แคว)
Claimin your style is the realest, so I’ma define the meanin of murder, it’s killer
(คลีมมิน ยุร ซไทล อีส เดอะ รีเอวรีเอส , โซ แอมอา ดิไฟน เดอะ มีนนิน อ็อฝ เมอเดอะ , อิทซ คีลเลอะ)
You outta your mind, the burner’s designed for the fill up
(ยู เอ๊าตา ยุร ไมนด , เดอะ เบอเนอะ ดิไสน ฟอ เดอะ ฟิล อัพ)
No gas, and when I spits like acid
(โน แก๊ซ , แอ็นด ฮเว็น นาย ซพิท ไลค แอซอิด)
smoke weed, but blow ether, spit ashes
(ซโมค วี , บัท บโล อีเธอะ , ซพิท แอสเชรด)
cause young Rule in his prime like ‘Clay Cassius’
(คอส ยัง รูล อิน ฮิส พไรม ไลค คเล Cassius)
Hated by the masses, but overwhelmed with love and passion
(แฮ็ท ไบ เดอะ แมสเซซ , บัท โอเฝอะฮเวลม วิฑ ลัฝ แอ็นด แพฌอัน)
For when I die n*ggaz keep ” ri-da-da-da-din ”
(ฟอ ฮเว็น นาย ได เอ็น *ggaz คีพ ” ri ดา ดา ดา ดิน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
If Jesus Christ was criticized, then why not me
(อิฟ จีสัซ คไรซท วอส ครีทอิไซส , เด็น ฮไว น็อท มี)
What the f*ck am I special, I struck a deal with the devil
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ ซเพฌแอ็ล , ไอ ซทรัค กา ดีล วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Haha, every kid a prophet, which one seem like its logic
(ฮาฮา , เอฝริ คิด อะ พรอฟเอ็ท , ฮวิช วัน ซีม ไลค อิทซ ลอจอิค)
Me in church, or me in bed with b*tches managen
(มี อิน เชิช , ออ มี อิน เบ็ด วิฑ บี *tches managen)
I can chase like sergeant, addictive like heroin
(ไอ แค็น เชซ ไลค ซาเจ็นท , แอคดิซทีฝ ไลค เฮโระอิน)
Outsiders just lookin in, through a barrel that’s pinned to the peep hole
(เอาทไซเดอะ จัซท ลุคกิน อิน , ธรู อะ แบเร็ล แด๊ท พินทฺ ทู เดอะ พีพ โฮล)
They seein all or nothin like Jazz from Clisco
(เด ซีอินออล ออ นอทติน ไลค แจ็ส ฟร็อม Clisco)
Hit ’em up and let’s go, jump over the threshold
(ฮิท เอ็ม อัพ แอ็นด เล็ท โก , จัมพ โอเฝอะ เดอะ ธเรฌโอลด)
I just got married to bangin pistol, drugs and other sh*t
(ไอ จัซท ก็อท แมริด ทู แบงงิน พิ๊สท่อล , ดรัก แซน อัฑเออะ ฌะ *ที)
Feel in love with a b*tch that I call crime
(ฟีล อิน ลัฝ วิฑ อะ บี *tch แดท ไอ คอล คไรม)
She reminded me that nobody can beat time
(ชี ริไมนด มี แดท โนบอดี้ แค็น บีท ไทม)
If you get enough of it n*gga
(อิฟ ยู เก็ท อินัฟ อ็อฝ อิท เอ็น *gga)
So I looked her dead in her eyes and pulled the trigger
(โซ ไอ ลุค เฮอ เด็ด อิน เฮอ ไอ แซน พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Thinkin that the music we feel would be somethin different
(ติ้งกิน แดท เดอะ มยูสิค วี ฟีล เวิด บี ซัมติน ดีฟเฟอะเร็นท)
But this the same old criminal vibin
(บัท ดีซ เดอะ เซม โอลด ครีมอิแน็ล vibin)
I ain’t hidin, I’ma keep ” ri-da-da-da-din ”
(ไอ เอน ฮายดิน , แอมอา คีพ ” ri ดา ดา ดา ดิน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Race Against Time Ii คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น