เนื้อเพลง Across The Sea คำอ่านไทย Weezer

You Are 18 Year Old Girl Who Live In Small City Of Japan
( ยู อาร์ 18 เยีย โอลด เกิล ฮู ไลฝ อิน ซมอล ซีทอิ อ็อฝ จะแพน)
And You Heard Me On The Radio About One Year Ago
(แอ็นด ยู เฮิด มี ออน เดอะ เรดิโอ อะเบาท วัน เยีย อะโก)
And You Wanted To Know All About Me And My Hobbies
(แอ็นด ยู ว็อนท ทู โน ออล อะเบาท มี แอ็นด มาย Hobbies)
My Favorite Food And My Birthday
(มาย เฟเฝอะริท ฟูด แอ็นด มาย เบริ์ดเดย์)

Why Are You So Far Away From Me
(ฮไว อาร์ ยู โซ ฟา อะเว ฟร็อม มี)
I Need Help And You’re Way Across The Sea
(ไอ นีด เฮ็ลพ แอ็นด ยัวร์ เว อัครอซ เดอะ ซี)
I Could Never Touch You I Think It Would Be Wrong
(ไอ เคิด เนฝเวอะ ทั๊ช ยู ไอ ธิงค อิท เวิด บี ร็อง)
But I’ve Got Your Letter And You’ve Got My Song
(บัท แอฝ ก็อท ยุร เลทเทอะ แอ็นด ยู๊ฟ ก็อท มาย ซ็อง)

They Don’t Make Stationery Like This Where I’m From So Fragile So Refined
(เด ด้อนท์ เมค ซเทฌะเนริ ไลค ดีซ ฮแว แอม ฟร็อม โซ ฟแรจอิล โซ ริไฟน)
So I Sniff And I Lick Your Envelope And Fall To Little Pieces Every Time
(โซ ไอ ซนิฟ แอ็นด ดาย ลิค ยุร เอนเฝะโลพ แอ็นด ฟอล ทู ลิ๊ทเทิ่ล พีซ เอฝริ ไทม)
I Wonder What Clothes You Wear To School I Wonder How You Decorate Your Room
(ไอ วันเดอะ ว็อท คโลฑ ยู แว ทู ซคูล ไอ วันเดอะ เฮา ยู เดคโอะเรท ยุร รุม)
I Wonder How You Touch Yourself And Curse Myself For Being Across The Sea
(ไอ วันเดอะ เฮา ยู ทั๊ช ยุรเซลฟ แอ็นด เคิซ ไมเซลฟ ฟอ บีอิง อัครอซ เดอะ ซี)

At 10 I Shaved My Head And Tried To Be A Monk
(แอ็ท เทน ไอ เชย์ มาย เฮ็ด แอ็นด ทไร ทู บี อะ มังค)
I Thought The Older Women Would Like Me If I Did
(ไอ ธอท ดิ โอลเดอะ วีมเอิน เวิด ไลค มี อิฟ ฟาย ดิด)
You See Ma I’m A Good Little Boy
(ยู ซี มา แอม มา เกิด ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
It’s All Your Fault Momma It’s All Your Fault
(อิทซ ซอร์ ยุร ฟอลท มอมมาอิทซ ซอร์ ยุร ฟอลท)

Goddamn This Business Is Really Lame
(ก๊อดแดม ดีซ บีสเน็ซ ซิส ริแอ็ลลิ เลม)
I Gotta Live On An Island To Find The Juice
(ไอ กอททะ ไลฝ ออน แอน ไอแล็นด ทู ไฟนด เดอะ จูซ)
So You Send Me Your Love From All Around The World
(โซ ยู เซ็นด มี ยุร ลัฝ ฟร็อม ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
As If I Could Live On Words And Dreams And A Million Screams
(แอ็ส อิฟ ฟาย เคิด ไลฝ ออน เวิด แซน ดรีม แซน อะ มีลยัน ซครีม)
Oh How I Need A Hand In Mine To Feel
(โอ เฮา ไอ นีด อะ แฮ็นด อิน ไมน ทู ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Across The Sea คำอ่านไทย Weezer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น