เนื้อเพลง Jesus Born On This Day คำอ่านไทย Mariah Carey

Today a child is born on earth
( ทุเด อะ ไชล อีส บอน ออน เอิธ)
[Today a child is born on earth]
([ ทุเด อะ ไชล อีส บอน ออน เอิธ ])
Today the glory of God shines everywhere
(ทุเด เดอะ กโลริ อ็อฝ ก็อด ไฌน เอวี่แวร์)
For all the world
(ฟอ ออล เดอะ เวิลด)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
He is our light and salvation
(ฮี อีส เอ๊า ไลท แอ็นด แซ็ลเฝฌัน)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
He is the King of all nations
(ฮี อีส เดอะ คิง อ็อฝ ออล เนฌัน)

Behold the Lamb of God has come
(บิโฮลด เดอะ แล็ม อ็อฝ ก็อด แฮ็ส คัม)
[Behold the Lamb of God has come]
([ บิโฮลด เดอะ แล็ม อ็อฝ ก็อด แฮ็ส คัม ])
Behold the Savior is born
(บิโฮลด เดอะ เซฝเยอะ อีส บอน)
Sing of His love to everyone
(ซิง อ็อฝ ฮิส ลัฝ ทู เอ๊วี่วัน)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
Heavenly child in a manger
(เฮฝเอ็นลิ ไชล อิน อะ เมนเจอะ)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
He is our Lord and Savior
(ฮี อีส เอ๊า ลอด แอ็นด เซฝเยอะ)

Today our hearts rejoice in Him
(ทุเด เอ๊า ฮาท ริจอยซ อิน ฮิม)
[Today our hearts rejoice in Him]
([ ทุเด เอ๊า ฮาท ริจอยซ อิน ฮิม ])
Today the light of His birth
(ทุเด เดอะ ไลท อ็อฝ ฮิส เบิธ)
Fills us with hope and brings peace on earth
(ฟิล อัซ วิฑ โฮพ แอ็นด บริง พีซ ออน เอิธ)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
He is our light and salvation
(ฮี อีส เอ๊า ไลท แอ็นด แซ็ลเฝฌัน)
Oh Jesus born on this day
(โอ จีสัซ บอน ออน ดีซ เด)
He is the King of all nations
(ฮี อีส เดอะ คิง อ็อฝ ออล เนฌัน)

Today a child is born on earth
(ทุเด อะ ไชล อีส บอน ออน เอิธ)
[Today a child is born on earth]
([ ทุเด อะ ไชล อีส บอน ออน เอิธ ])

He is light, He is love, He is grace
(ฮี อีส ไลท , ฮี อีส ลัฝ , ฮี อีส กเรซ)
Born on Christmas day
(บอน ออน ครีซมัซ เด)
He is light, He is love, He is grace
(ฮี อีส ไลท , ฮี อีส ลัฝ , ฮี อีส กเรซ)
Born on Christmas day
(บอน ออน ครีซมัซ เด)
He is light, He is love, He is grace
(ฮี อีส ไลท , ฮี อีส ลัฝ , ฮี อีส กเรซ)
Born on Christmas day
(บอน ออน ครีซมัซ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Born On This Day คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น