เนื้อเพลง Drive คำอ่านไทย The Cars

Who’s gonna tell you when,
( ฮู กอนนะ เท็ล ยู ฮเว็น ,)
It’s too late,
(อิทซ ทู เลท ,)
Who’s gonna tell you things,
(ฮู กอนนะ เท็ล ยู ธิง ,)
Aren’t so great.
(อเร้น โซ กเรท)

You cant go on, thinkin’,
(ยู แค็นท โก ออน , ติ้งกิน ,)
Nothings’ wrong, but bye,
(นัธติง ร็อง , บัท ไบ ,)
Who’s gonna drive you home,
(ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม ,)
tonight.?
(ทุไนท)

Who’s gonna pick you up,
(ฮู กอนนะ พิค ยู อัพ ,)
When You fall?
(ฮเว็น ยู ฟอล)
Who’s gonna hang it up,
(ฮู กอนนะ แฮ็ง อิท อัพ ,)
When you call?
(ฮเว็น ยู คอล)

Who’s gonna pay attention,
(ฮู กอนนะ เพ แอ็ทเทนฌัน ,)
To your dreams?
(ทู ยุร ดรีม)
And who’s gonna plug their ears,
(แอ็นด ฮู กอนนะ พลัก แด เอีย ,)
When you scream?
(ฮเว็น ยู ซครีม)

You can’t go on, thinkin’
(ยู แค็นท โก ออน , ติ้งกิน)
Nothings wrong, but bye,
(นัธติง ร็อง , บัท ไบ ,)
[who’s gonna drive you]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู ])
[who’s gonna drive you]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู ])
Who’s gonna drive you home, tonight?
(ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม , ทุไนท)
[who’s gonna drive you home]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม ])

[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])
[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])
[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])
[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])

Who’s gonna hold you down,
(ฮู กอนนะ โฮลด ยู เดาน ,)
When you shake?
(ฮเว็น ยู เฌค)
Who’s gonna come around,
(ฮู กอนนะ คัม อะเรานด ,)
When you break?
(ฮเว็น ยู บเรค)

You can’t go on, thinkin’,
(ยู แค็นท โก ออน , ติ้งกิน ,)
Nothin’s wrong, but bye,
(นอทติน ร็อง , บัท ไบ ,)
[Who’s gonna drive you]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู ])
[who’s gonna drive you]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู ])
Who’s gonna drive you home, tonight?
(ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม , ทุไนท)
[who’s gonna drive you home]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม ])

Oh, you know you can’t go on, thinkin’,
(โอ , ยู โน ยู แค็นท โก ออน , ติ้งกิน ,)
Nothin’s wrong,
(นอทติน ร็อง ,)
[Who’s gonna drive you]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู ])
[Who’s gonna drive you home]
([ ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม ])
Who’s gonna drive you home, tonight?
(ฮู กอนนะ ดไรฝ ยู โฮม , ทุไนท)

[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])
[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])
[bye baby]
([ ไบ เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drive คำอ่านไทย The Cars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น