เนื้อเพลง I Don’t Want You Now คำอ่านไทย KT Tunstall

Show me what it is you’ve done,
( โฌ มี ว็อท ดิธ อีส ยู๊ฟ ดัน ,)
Pull the covers off in front of everyone
(พุล เดอะ คัฝเออะ ออฟฟ อิน ฟรันท อ็อฝ เอ๊วี่วัน)
Sure you want to the saw seams
(ฌุร ยู ว็อนท ทู เดอะ ซอ ซีม)
What you created for yourself in spite of me,
(ว็อท ยู คริเอท ฟอ ยุรเซลฟ อิน ซไพท อ็อฝ มี ,)

You can try to tie me down,
(ยู แค็น ทไร ทู ไท มี เดาน ,)
You can try to string me up,
(ยู แค็น ทไร ทู ซทริง มี อัพ ,)
But you’d have no luck now,
(บัท ยูต แฮ็ฝ โน ลัค เนา ,)

Please don’t ever let me down again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี เดาน อะเกน ,)
It shouldn’t be allowed
(อิท ชูดดึ่น บี แอ็ลเลา)
Please don’t ever make me frown again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เมค มี ฟเราน อะเกน ,)
You have shown me how!,
(ยู แฮ็ฝ โฌน มี เฮา ! ,)
Please don’t try to be my friend again,
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู บี มาย ฟเร็นด อะเกน ,)
Cuz I don’t want you
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
I don’t want you now
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
I don’t want you now,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา ,)

So now you’ve learned to make your bed,
(โซ เนา ยู๊ฟ เลิน ทู เมค ยุร เบ็ด ,)
Far be it for me to be the one to pay your head,
(ฟา บี อิท ฟอ มี ทู บี ดิ วัน ทู เพ ยุร เฮ็ด ,)
The truth is that i could’ve pulled you up,
(เดอะ ทรูธ อีส แดท ไอ คูดดิฝ พุล ยู อัพ ,)
But you’d already advertised that i’d
(บัท ยูต ออลเรดอิ แอดเฝอะไทส แดท อาย)
slashed the tires of your one man show
(ซแล็ฌ เดอะ ไทร อ็อฝ ยุร วัน แม็น โฌ)

You can try to tie me down,
(ยู แค็น ทไร ทู ไท มี เดาน ,)
You can try to stitch me up,
(ยู แค็น ทไร ทู ซทิช มี อัพ ,)
But you’d have no luck now,
(บัท ยูต แฮ็ฝ โน ลัค เนา ,)

Please don’t ever let me down again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี เดาน อะเกน ,)
It shouldn’t be allowed
(อิท ชูดดึ่น บี แอ็ลเลา)
Please don’t ever make me frown again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เมค มี ฟเราน อะเกน ,)
You have shown me how!,
(ยู แฮ็ฝ โฌน มี เฮา ! ,)
Please don’t try to be my friend again,
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู บี มาย ฟเร็นด อะเกน ,)
Cuz I don’t want you
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
I don’t want you now
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
I don’t want you now,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา ,)

I don’t want you now
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
NO I don’t want you now
(โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
NO I don’t want you now
(โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
NO I don’t want you now
(โน ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)

The truth is that i could’ve pulled you up!
(เดอะ ทรูธ อีส แดท ไอ คูดดิฝ พุล ยู อัพ !)

You can try to tie me down,
(ยู แค็น ทไร ทู ไท มี เดาน ,)
You can try to stitch me up,
(ยู แค็น ทไร ทู ซทิช มี อัพ ,)
But you’d have no luck now,
(บัท ยูต แฮ็ฝ โน ลัค เนา ,)

Please don’t ever let me down again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท มี เดาน อะเกน ,)
It shouldn’t be allowed
(อิท ชูดดึ่น บี แอ็ลเลา)
Please don’t ever make me frown again,
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เมค มี ฟเราน อะเกน ,)
You have shown me how!,
(ยู แฮ็ฝ โฌน มี เฮา ! ,)
Please don’t try to be my friend again,
(พลีส ด้อนท์ ทไร ทู บี มาย ฟเร็นด อะเกน ,)
Cuz I don’t want you
(คัซ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
I don’t want you now
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา)
I don’t want you now,
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา ,)
I don’t want you now!
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู เนา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Want You Now คำอ่านไทย KT Tunstall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น