เนื้อเพลง Good Souls คำอ่านไทย Starsailor

Feel sick after every meal I’d say
( ฟีล ซิค อาฟเทอะ เอฝริ มีล อาย เซ)
Cos I know the life from your burning wheel won’t wane
(คอซ ซาย โน เดอะ ไลฟ ฟร็อม ยุร เบรินนิง ฮวีล ว็อนท เวน)

Sleep, I sleep every day
(ซลีพ , ไอ ซลีพ เอฝริ เด)
Wipe the cobwebs away
(ไวพ เดอะ คอบเว็บ อะเว)
I need to be loved
(ไอ นีด ทู บี ลัฝ)
Christ, I’m out of my mind
(คไรซท , แอม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
I need to be loved
(ไอ นีด ทู บี ลัฝ)
I need to be loved
(ไอ นีด ทู บี ลัฝ)

As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
Thank goodness for the good souls
(แธ็งค กูดเน็ซ ฟอ เดอะ เกิด โซล)
That make life better
(แดท เมค ไลฟ เบทเทอะ)
As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
If it wasn’t for the good souls
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เกิด โซล)
Life would not matter
(ไลฟ เวิด น็อท แมทเทอะ)

Dive straight in on your girlfriend
(ไดฝ ซทเรท อิน ออน ยุร เกลิลเฟรน)
Making her feel like there’s gonna be a war, oh
(เมคอิง เฮอ ฟีล ไลค แดร์ กอนนะ บี อะ วอ , โอ)
Dive straight in at the deep end
(ไดฝ ซทเรท อิน แอ็ท เดอะ ดีพ เอ็นด)
Making you feel like there’s gonna be a war
(เมคอิง ยู ฟีล ไลค แดร์ กอนนะ บี อะ วอ)

As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
Thank goodness for the good souls
(แธ็งค กูดเน็ซ ฟอ เดอะ เกิด โซล)
That make life better
(แดท เมค ไลฟ เบทเทอะ)
As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
If it wasn’t for the good souls
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เกิด โซล)
Life would not matter
(ไลฟ เวิด น็อท แมทเทอะ)

One good day of the week
(วัน เกิด เด อ็อฝ เดอะ วีค)
And I’ll be up again
(แอ็นด แอล บี อัพ อะเกน)
One good day of the week
(วัน เกิด เด อ็อฝ เดอะ วีค)
I’ll be higher than the government
(แอล บี ไฮเออะ แฑ็น เดอะ กัฝเอินเม็นท)

As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
Thank goodness for the good souls
(แธ็งค กูดเน็ซ ฟอ เดอะ เกิด โซล)
That make life better
(แดท เมค ไลฟ เบทเทอะ)
As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
If it wasn’t for the good souls
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ เกิด โซล)
Life would not matter
(ไลฟ เวิด น็อท แมทเทอะ)

As I turn to you and I say
(แอ็ส ซาย เทิน ทู ยู แอ็นด ดาย เซ)
If you’re messing with a good heart
(อิฟ ยัวร์ เมซซิง วิฑ อะ เกิด ฮาท)
You’ve got to take what’s due
(ยู๊ฟ ก็อท ทู เทค ว็อท ดยู)

Na-na-na-na-na….etc
(นา นา นา นา นา อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Souls คำอ่านไทย Starsailor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น