เนื้อเพลง Poems, Prayers And Promises คำอ่านไทย John Denver

I’ve been laid to thinking about my lifetime,
( แอฝ บีน เลด ทู ติ้งกิง อะเบาท มาย ไลฟ์ไทม์ ,)
All the things I’ve done and how it’s been,
(ออล เดอะ ธิง แอฝ ดัน แอ็นด เฮา อิทซ บีน ,)
And I can’t help believin’ in my own mind,
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บีลิฝวิน อิน มาย โอน ไมนด ,)
I know I’m gonna hate to see it end.
(ไอ โน แอม กอนนะ เฮท ทู ซี อิท เอ็นด)

I’ve seen alot of sunshine,
(แอฝ ซีน อล๊อต อ็อฝ ซันชาย ,)
slept out in the rain.
(ซเล็พท เอ้า อิน เดอะ เรน)
Spent a night or two all on my own,
(ซเพ็นท ดา ไนท ออ ทู ออล ออน มาย โอน ,)

I’ve known my lady’s pleasures,
(แอฝ โนน มาย เลดิ พเลฉเออะ ,)
Had myself some friends.
(แฮ็ด ไมเซลฟ ซัม ฟเร็นด)
Spent a time or two in my own home.
(ซเพ็นท ดา ไทม ออ ทู อิน มาย โอน โฮม)

And I have to say it now,
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู เซ อิท เนา ,)
It’s been a good life all in all,
(อิทซ บีน อะ เกิด ไลฟ ออล อิน ออล ,)
It’s really fine to have a chance to hang around,
(อิทซ ริแอ็ลลิ ไฟน ทู แฮ็ฝ อะ ชานซ ทู แฮ็ง อะเรานด ,)
And lie there by the fire, and watch the evenin’ tire,
(แอ็นด ไล แดร์ ไบ เดอะ ไฟร , แอ็นด ว็อช ดิ อีฝนิน ไทร ,)
while all my friends and my old lady, sit and pass the pipe around.
(ฮไวล ออล มาย ฟเร็นด แซน มาย โอลด เลดิ , ซิท แอ็นด เพซ เดอะ ไพพ อะเรานด)
And talk of poems and prayers and promises, and things that we believe in.
(แอ็นด ทอค อ็อฝ โพเอ็ม แซน พเรเออะ แซน พรอมอิซ , แอ็นด ธิง แดท วี บิลีฝ อิน)
How sweet it is to love someone, how right it is to care.
(เฮา สวี้ท ดิธ อีส ทู ลัฝ ซัมวัน , เฮา ไรท ดิธ อีส ทู แค)
How long it’s been since yesterday, what about tomorrow.
(เฮา ล็อง อิทซ บีน ซินซ เยซเทอะดิ , ว็อท อะเบาท ทุมอโร)
And what about our dreams, and all the memories we share.
(แอ็นด ว็อท อะเบาท เอ๊า ดรีม , แอ็นด ออล เดอะ เมรโมรี วี แฌ)

The days, they pass so quickly now, nights are seldom long.
(เดอะ เด , เด เพซ โซ ควีคลิ เนา , ไนท แซร์ เซลดัม ล็อง)
Time around me whispers when it’s cold.
(ไทม อะเรานด มี ฮวีซเพอะ ฮเว็น อิทซ โคลด)
Changes some how frighten me, still I have to smile.
(เชนจ ซัม เฮา frighten มี , ซทิล ไอ แฮ็ฝ ทู ซไมล)
It turns me on to think of growing old.
(อิท เทิน มี ออน ทู ธิงค อ็อฝ กโรอิง โอลด)

For tho’ my life’s been good to me, there’s still so much to do.
(ฟอ โฑ มาย ไลฟ บีน เกิด ทู มี , แดร์ ซทิล โซ มัช ทู ดู)
So many things my mind has never known.
(โซ เมนอิ ธิง มาย ไมนด แฮ็ส เนฝเวอะ โนน)
I’d like to raise a family, I’d like to sail away.
(อาย ไลค ทู เรส อะ แฟมอิลิ , อาย ไลค ทู เซล อะเว)
And dance across the mountains on the moon.
(แอ็นด ดานซ อัครอซ เดอะ เมานทิน ออน เดอะ มูน)

I have to say it now,
(ไอ แฮ็ฝ ทู เซ อิท เนา ,)
It’s been a good life all in all,
(อิทซ บีน อะ เกิด ไลฟ ออล อิน ออล ,)
It’s really fine to have a chance to hang around,
(อิทซ ริแอ็ลลิ ไฟน ทู แฮ็ฝ อะ ชานซ ทู แฮ็ง อะเรานด ,)
And lie there by the fire, and watch the evenin’ tire,
(แอ็นด ไล แดร์ ไบ เดอะ ไฟร , แอ็นด ว็อช ดิ อีฝนิน ไทร ,)
while all my friends and my old lady, sit and pass the pipe around.
(ฮไวล ออล มาย ฟเร็นด แซน มาย โอลด เลดิ , ซิท แอ็นด เพซ เดอะ ไพพ อะเรานด)
And talk of poems and prayers and promises, and things that we believe in.
(แอ็นด ทอค อ็อฝ โพเอ็ม แซน พเรเออะ แซน พรอมอิซ , แอ็นด ธิง แดท วี บิลีฝ อิน)
How sweet it is to love someone, how right it is to care.
(เฮา สวี้ท ดิธ อีส ทู ลัฝ ซัมวัน , เฮา ไรท ดิธ อีส ทู แค)
How long it’s been since yesterday, what about tomorrow.
(เฮา ล็อง อิทซ บีน ซินซ เยซเทอะดิ , ว็อท อะเบาท ทุมอโร)
What about our dreams, and all the memories we share.
(ว็อท อะเบาท เอ๊า ดรีม , แอ็นด ออล เดอะ เมรโมรี วี แฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poems, Prayers And Promises คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น