เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Vitamin C

Alright, yeah, alright
( ออลไร๊ท , เย่ , ออลไร๊ท)
First of all
(เฟิซท อ็อฝ ออล)
When you wake up in the evening, and the day is shot
(ฮเว็น ยู เวค อัพ อิน ดิ อีฝนิง , แอ็นด เดอะ เด อีส ฌ็อท)
Find yourself complaining ’bout the things you ain’t got
(ไฟนด ยุรเซลฟ ค็อมพเลนอิง เบาท เดอะ ธิง ยู เอน ก็อท)
Never goes just the way that you want it to
(เนฝเวอะ โกซ จัซท เดอะ เว แดท ยู ว็อนท ดิธ ทู)
Couchez, arretez, c’est la vie, that is life
(Couchez , arretez , เซส ลา ไฝ , แดท อีส ไลฟ)

Bridge :
(บริจ :)
Life, it ain’t easy
(ไลฟ , อิท เอน อีสอิ)
It’s so tough, it ain’t easy
(อิทซ โซ ทั๊ฟ , อิท เอน อีสอิ)

Chorus :
(โครัซ :)
[Whatcha gonna do, say whatcha gonna do]
([ วอทชา กอนนะ ดู , เซ วอทชา กอนนะ ดู ])
Put a smile on your face
(พัท ดา ซไมล ออน ยุร เฟซ)
Make the world a better place
(เมค เดอะ เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ)
Put a smile on your face
(พัท ดา ซไมล ออน ยุร เฟซ)

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

And another thing
(แอ็นด แอะนัธเออะ ธิง)
You can see that I’m a dreamer and you think it’s uncool
(ยู แค็น ซี แดท แอม มา ดรีมเออะ แอ็นด ยู ธิงค อิทซ uncool)
Reaching for the better like I learned in school
(รีชชิง ฟอ เดอะ เบทเทอะ ไลค ไก เลิน อิน ซคูล)
But you get what you give in this life that we live
(บัท ยู เก็ท ว็อท ยู กิฝ อิน ดีซ ไลฟ แดท วี ไลฝ)
And all that you do will come back to you
(แอ็นด ออล แดท ยู ดู วิล คัม แบ็ค ทู ยู)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

Yo, when things is alright there’s no need to wait
(โย , ฮเว็น ธิง ซิส ออลไร๊ท แดร์ โน นีด ทู เวท)
From you have life, then everything’s nice
(ฟร็อม ยู แฮ็ฝ ไลฟ , เด็น เอ๊วี่ติง ไน๊ซ์)
Love all your elders, please be polite
(ลัฝ ออล ยุร เอลเดอะ , พลีส บี โพะไลท)
Even when you’re hurting, don’t forget to smile
(อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ เฮอดิง , ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ซไมล)
Give love to a nation, big or small
(กิฝ ลัฝ ทู อะ เนฌัน , บิก ออ ซมอล)
When you do good you’ll get your reward
(ฮเว็น ยู ดู เกิด โยว เก็ท ยุร ริวอด)
United we stand, divided we fall
(ยูนิท วี ซแท็นด , ดิไฝด วี ฟอล)
Put a smile on your face and greet one and all
(พัท ดา ซไมล ออน ยุร เฟซ แอ็นด กรีท วัน แอ็นด ออล)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus] x 2
([ โครัซ ] เอ๊กซฺ ทู)

People love you when you smile
(พี๊เพิ่ล ลัฝ ยู ฮเว็น ยู ซไมล)
And hate you when you screw
(แอ็นด เฮท ยู ฮเว็น ยู ซครู)
Lots of happiness
(ล็อท อ็อฝ แฮพพิเน็ซ)
Rasta know we are wishing you
(Rasta โน วี อาร์ วิชชิ้ง ยู)
You coud’ve come from Jamaica or Honolulu
(ยู coudve คัม ฟร็อม เจไมกา ออ Honolulu)
Hey, keep a smile on your face
(เฮ , คีพ อะ ซไมล ออน ยุร เฟซ)
And see the good that you do
(แอ็นด ซี เดอะ เกิด แดท ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smile คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น