เนื้อเพลง Don’t Go Breaking My Heart คำอ่านไทย 702

So many nites
( โซ เมนอิ ไนท์)
I felt your beating heart
(ไอ เฟ็ลท ยุร บืดิงสฺ ฮาท)
As we were deep in the dark
(แอ็ส วี เวอ ดีพ อิน เดอะ ดาค)
I’d watch you sleepin’ tight
(อาย ว็อช ยู สลีฟปิน ไทท)
Protect you from the light
(พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ ไลท)
As if you were a child
(แอ็ส อิฟ ยู เวอ อะ ไชล)
& put a kiss on your lips
(& พัท ดา คิซ ออน ยุร ลิพ)

Don’t you go breakin’ my heart
(ด้อนท์ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท)
Stay for awhile
(ซเท ฟอ อะฮไวล)
I’ll make it alright [make it alright]
(แอล เมค อิท ออลไร๊ท [ เมค อิท ออลไร๊ท ])
Cuz if you go breakin’ my heart [go breakin’]
(คัซ อิฟ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท [ โก เบรกกิ้น ])
I won’t survive [can’t survive]
(ไอ ว็อนท เซอะไฝฝ [ แค็นท เซอะไฝฝ ])
So stay for tonite
(โซ ซเท ฟอ ทูไนท์)

This can’t be right
(ดีซ แค็นท บี ไรท)
Cuz each & every time
(คัซ อีช & เอฝริ ไทม)
I look deep in your eyes
(ไอ ลุค ดีพ อิน ยุร ไอ)
I see the shinin’ stars
(ไอ ซี เดอะ ชายนิน ซทา)
Beatiful work of art
(บีเอทีฟลู เวิค อ็อฝ อาท)
Still we just never part
(ซทิล วี จัซท เนฝเวอะ พาท)
Let’s talk it through
(เล็ท ทอค อิท ธรู)
You & I
(ยู & ไอ)

Don’t you go breakin’ my heart
(ด้อนท์ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท)
Stay for awhile
(ซเท ฟอ อะฮไวล)
I’ll make it alright [make it alright]
(แอล เมค อิท ออลไร๊ท [ เมค อิท ออลไร๊ท ])
Cuz if you go breakin’ my heart [go breakin’]
(คัซ อิฟ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท [ โก เบรกกิ้น ])
I won’t survive [can’t survive]
(ไอ ว็อนท เซอะไฝฝ [ แค็นท เซอะไฝฝ ])
So stay for tonite
(โซ ซเท ฟอ ทูไนท์)

Is it somethin’ that I should have done [should have done]
(อีส ซิท ซัมติน แดท ไอ เชิด แฮ็ฝ ดัน [ เชิด แฮ็ฝ ดัน ])
Tell me where did I go wrong
(เท็ล มี ฮแว ดิด ดาย โก ร็อง)
Is it somethin’ that I could’ve said
(อีส ซิท ซัมติน แดท ไอ คูดดิฝ เซ็ด)
To make you stay around the way
(ทู เมค ยู ซเท อะเรานด เดอะ เว)

Don’t you go breakin’ my heart
(ด้อนท์ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท)
Stay for awhile
(ซเท ฟอ อะฮไวล)
I’ll make it alright [make it alright]
(แอล เมค อิท ออลไร๊ท [ เมค อิท ออลไร๊ท ])
Cuz if you go breakin’ my heart [go breakin’]
(คัซ อิฟ ยู โก เบรกกิ้น มาย ฮาท [ โก เบรกกิ้น ])
I won’t survive [can’t survive]
(ไอ ว็อนท เซอะไฝฝ [ แค็นท เซอะไฝฝ ])
So stay for tonite
(โซ ซเท ฟอ ทูไนท์)
[Repeat till end]
([ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Go Breaking My Heart คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น