เนื้อเพลง U Know What คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ROCKY B [SPEAKIN’]
( รอคคิ บี [ สปีกิน ])
I c bare man watchin’ us evriday,
(ไอ ซี แบ แม็น วันชิน อัซ evriday ,)
But it dnt bother me,
(บัท ดิธ dnt บอฑเออะ มี ,)
U no y?,
(ยู โน วาย ,)
Coz we’re doin’ sumfin’ wiv r lives now innit?,
(คอซ เวีย โดย ซัมฟิน wiv อาร์ ไลฝ เนา innit ,)
Us man ave finally dun sumfin’,
(อัซ แม็น อาเฝ ไฟแน็ลลิ ดัน ซัมฟิน ,)
An’ u still wana h8,
(แอน ยู ซทิล วานา h8 ,)

CHORUS
(โครัซ)
U know what?,
(ยู โน ว็อท ,)
We’re makin’ papers now,
(เวีย เมกิน เพเพอะ เนา ,)
U know what?,
(ยู โน ว็อท ,)
We got pure h8az now,
(วี ก็อท พยูร h8az เนา ,)
U know what?,
(ยู โน ว็อท ,)
We’re innovaters now,
(เวีย innovaters เนา ,)
Dnt h8 us,
(Dnt h8 อัซ ,)
Jus’ rate us now,
(ยูส เรท อัซ เนา ,)
U know what?,
(ยู โน ว็อท ,)
We mite b
(วี ไมท บี)
U know what?,
(ยู โน ว็อท ,)
We mite rock r j’s now,
(วี ไมท ร็อค อาร์ js เนา ,)
Guess what?,
(เก็ซ ว็อท ,)
Da chicks wana date us now,
(ดา ชิค วานา เดท อัซ เนา ,)
We bring da fire,
(วี บริง ดา ไฟร ,)
We’re Blazin’ now,
(เวีย เบลซิน เนา ,)

ROCKY B
(รอคคิ บี)
I’m a new revelation,
(แอม มา นยู เรเฝะเลฌัน ,)
A new revolution
(อะ นยู เรโฝะลยูฌัน)
I’m bringin’ more fire 2 dis Jiggy joint production,
(แอม บริงอิน โม ไฟร ทู ดิซ เจคกี้ จอยนท พโระดัคฌัน ,)
Chiezy my nheizy,we b keepin’ it busy,
(Chiezy มาย nheizy , วี บี คริพปิน หนิด บีสอิ ,)
Dese freeky beenies b askin’ me,
(ดีดซฺ freeky บีนี่ บี แอสกิน มี ,)
How da fings all freezy like,
(เฮา ดา fings ซอร์ ฟรีซี่ ไลค ,)
Aint no turnin’ back,
(เอน โน เทินนิน แบ็ค ,)
Kat’s hotta than a thermostat,
(คาทhotta แฑ็น อะ เธอโมะซแท็ท ,)
Burnin’ that,
(เบินนิน แดท ,)
Call me lyrical killa,
(คอล มี ลีริแค็ล คิวลา ,)
Coz i muredr tracks,
(คอซ ไอ muredr ทแรค ,)
P.l.a.t now,tell me have u seen ’em?,
(พี แอล อะ ที เนา , เท็ล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เอ็ม ,)

SPIKE-E
(ซไพค อี)
Oi!,wat u laffin’ at?,
(โอย! , วัท ยู laffin แอ็ท ,)
I hear u laffin’ behind my back,
(ไอ เฮีย ยู laffin บิไฮนด มาย แบ็ค ,)
I mind my own buissness an’ **** all dat,
(ไอ ไมนด มาย โอน buissness แอน **** ออล แดซ ,)
I’ll do wat i wana do,
(แอล ดู วัท ไอ วานา ดู ,)
Make music,make tracks,
(เมค มยูสิค , เมค ทแรค ,)
An’ by dat i make dough at 17 years old,
(แอน ไบ แดซ ไอ เมค โด แอ็ท 17 เยีย โอลด ,)
Yo,u cnt get much betta dan dat,
(โย , ยู cnt เก็ท มัช แบทดา แด็น แดซ ,)
Da stories been told,
(ดา สตอยสฺ บีน โทลด ,)
Mabe ur jealous,maybe ur h8az,
(Mabe ur เจลอัซ , เมบี ur h8az ,)
Maybe u luv us deep down,
(เมบี ยู เลิฝ อัซ ดีพ เดาน ,)
An’ u really wana b us,
(แอน ยู ริแอ็ลลิ วานา บี อัซ ,)

CHORUS
(โครัซ)

STRIDER
(STRIDER)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel,
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล ,)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel,
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล ,)

ROCKY B [SPEAKIN’]
(รอคคิ บี [ สปีกิน ])
Yo,we go out clubbin’,
(โย , วี โก เอ้า แคปบิน ,)
Boys wana watch us,
(บอย วานา ว็อช อัซ ,)
We dnt care,
(วี dnt แค ,)

MELO-D
(MELO ดี)
Me an’ my boys,jus’ cum an’ do r own thing,
(มี แอน มาย บอย , ยูส คัม แอน ดู อาร์ โอน ธิง ,)
So y u laffin’?,
(โซ วาย ยู laffin ,)
Is it coz we can rap an’ still sing?,
(อีส ซิท คอซ วี แค็น แร็พ แอน ซทิล ซิง ,)
Keepin’ r dough high,flows tight,
(คริพปิน อาร์ โด ไฮ , ฟโล ไทท ,)
Doin’ r thing,
(โดย อาร์ ธิง ,)
Or cud it b the wat we’re makin’ r necks an’ wrists bling?,
(ออ คัด ดิท บี เดอะ วัท เวีย เมกิน อาร์ เน็ค แอน ริซท บลิง ,)
I know da way we roll,r flow r put in place wivout a doubt,
(ไอ โน ดา เว วี โรล , อาร์ ฟโล อาร์ พัท อิน พเลซ wivout ดา เดาท ,)
Strictly v.i.p,my w8 in Cris,we’re poppin’ it out,
(ซทรีคลิ วี ไอ พี , มาย w8 อิน คริซ , เวอ พอพปิน หนิด เอ้า ,)
People started thinkin’ dat i shud ride da down,
(พี๊เพิ่ล ซทาท ติ้งกิน แดซ ไอ ชูดทฺ ไรด ดา เดาน ,)
But u no wat?,it’s cum bk 2 take da crown,
(บัท ยู โน วัท , อิทซ คัม bk ทู เทค ดา คเราน ,)

FREEK
(FREEK)
Now i’m ready,
(เนา แอม เรดอิ ,)
Tearin’ mcs like i’m Freddie,
(เทียริน เมซีสฺ ไลค แอม เฟรดดี ,)
Crouga,if ur a loser,
(Crouga , อิฟ ur รา ลูสเออะ ,)
I wnt amuse ya,
(ไอ wnt อัมยูส ยา ,)
Yo.listen 2 da smartest artist,
(โย ลิ๊สซึ่น ทู ดา สมาร์เดด อาทิซท ,)
Test this lyric,
(เท็ซท ดีซ ลีริค ,)
Since u no dat i’m heartless,
(ซินซ ยู โน แดซ แอม ฮาทเลส ,)
Enta da ,u will get burnt,
(Enta ดา , ยู วิล เก็ท เบินท ,)
Test r clic u will get murked,
(เท็ซท อาร์ clic ยู วิล เก็ท เมิค ,)
So,let us pave r way,
(โซ , เล็ท อัซ เพฝ อาร์ เว ,)
2 da top part if fame,
(ทู ดา ท็อพ พาท อิฟ เฟม ,)
We’re Blazin’ now,
(เวีย เบลซิน เนา ,)
So we do it r way,
(โซ วี ดู อิท อาร์ เว ,)

CHORUS
(โครัซ)

STRIDER
(STRIDER)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel,
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล ,)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel,
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล ,)

REEPA
(REEPA)
Is it da lifestyle i lead?,
(อีส ซิท ดา ไลฟ์สตายอฺ ไอ เล็ด ,)
Da filth from da streets?,
(ดา ฟิลธ ฟร็อม ดา ซทรีท ,)
Da air dat i breathe?,
(ดา แอ แดซ ไอ บรีฑ ,)
But is it worth da grief?,
(บัท อีส ซิท เวิธ ดา กรีฟ ,)
It’s like dere ain’t no more dreams,
(อิทซ ไลค เดีย เอน โน โม ดรีม ,)
I’m livin’ mine u ain’t,
(แอม ลีฝอิน ไมน ยู เอน ,)
Dat’s how it seems,
(แดซ เฮา อิท ซีม ,)
An’ if ur times been it’s been,
(แอน อิฟ ur ไทม บีน อิทซ บีน ,)
An’ coz of r age,
(แอน คอซ อ็อฝ อาร์ เอจ ,)
U try 2 degrade us,
(ยู ทไร ทู ดิกเรด อัซ ,)
An’ make us feel we ain’t made much wiv r lives,
(แอน เมค อัซ ฟีล วี เอน เมด มัช wiv อาร์ ไลฝ ,)
U ain’t made such a thing wiv urs,
(ยู เอน เมด ซัช อะ ธิง wiv urs ,)
But i ain’t gotta deal wiv dat,
(บัท ไอ เอน กอททะ ดีล wiv แดซ ,)
Ur da jealous 1 u gotta xcept da fact,
(Ur ดา เจลอัซ วัน ยู กอททะ xcept ดา แฟ็คท ,)

KENZIE
(KENZIE)
Mr Kenz wnt b responsible,
(มีซเทอะ Kenz wnt บี รีสฺพอนสิเบิล ,)
4 da way dis nonsense unfolds,
(โฟว ดา เว ดิซ นอนเซ็นซ อันโฟลด ,)
Coz we’re bringin’ untold flows,
(คอซ เวีย บริงอิน อันโทลด ฟโล ,)
My status rose,
(มาย ซเททัซ โรส ,)
Coz i chose 2 impose,
(คอซ ไอ โชส ทู อิมโพส ,)
In a joke where it’s no hoax,
(อิน อะ โจค ฮแว อิทซ โน โฮคซ ,)
Or old joke,
(ออ โอลด โจค ,)
Wen u push me 2 my feet,
(Wen ยู พุฌ มี ทู มาย ฟีท ,)
It’s in da pen an’ da pad,
(อิทซ ซิน ดา เพ็น แอน ดา แพ็ด ,)
Puttin’ people in perspective,
(พันดิน พี๊เพิ่ล อิน เพิซเพคทิฝ ,)
An’ blud ur mad,
(แอน blud ur แม็ด ,)
From knowin’ nothin’ 2 makin’ sumthin’,
(ฟร็อม โนว์อิน นอทติน ทู เมกิน ซัมติน ,)
Goin’ an’ learnin’ jus’ earnin’ a livin’,
(โกอิน แอน เลินนิน ยูส earnin อะ ลีฝอิน ,)
An’ u cnt handle wat i’m in,
(แอน ยู cnt แฮ๊นเดิ้ล วัท แอม อิน ,)

FLAVA
(เฟบ้า)
Time 2 get lost,
(ไทม ทู เก็ท ล็อซท ,)
Time 4 a new flow,
(ไทม โฟว อะ นยู ฟโล ,)
An eye 4 an eye,
(แอน ไอ โฟว แอน ไอ ,)
A dangerous foe,
(อะ เดนเจอะรัซ โฟ ,)
Vibe killas,
(วายพฺ คิวลา ,)
Dey ride wid us
(เด ไรด หวีด อัซ)
Dey mite kill us,
(เด ไมท คิล อัซ ,)
In dis filla,
(อิน ดิซ ฟิลลา ,)
But my 9 wid us,
(บัท มาย นาย หวีด อัซ ,)
I’m on da nxt step,
(แอม ออน ดา nxt ซเท็พ ,)
Ready 2 blow,u dnt know,
(เรดอิ ทู บโล , ยู dnt โน ,)
Bout da squad,
(เบาท ดา ซคว็อด ,)
U ain’t ready 2 no dat,
(ยู เอน เรดอิ ทู โน แดซ ,)
My flows hot,boy,
(มาย ฟโล ฮ็อท , บอย ,)
It cud pump u,
(อิท คัด พัมพ ยู ,)
If u cum 2 close 2 dis,
(อิฟ ยู คัม ทู คโลส ทู ดิซ ,)
I’ll drop u,
(แอล ดร็อพ ยู ,)

CHORUS
(โครัซ)

STRIDER
(STRIDER)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel,
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล ,)
Y’s dis kat in my grill?,
(Ys ดิซ คาทอิน มาย กริลล์ ,)
Is still cabbin’ 4real,
(อีส ซทิล cabbin 4real ,)
Wana beef coz i’m angry,
(วานา บีฟ คอซ แอม แองกริ ,)
Dat’s just how i feel
(แดซ จัซท เฮา ไอ ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Know What คำอ่านไทย Blazin’ Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น