เนื้อเพลง Colors Of Love คำอ่านไทย All-4-One

blue is a color – that i’m seeing for the very first time
( บลู อีส ซา คัลเออะ แดท แอม ซีอิง ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
in the skies – in your eyes
(อิน เดอะ สกาย ซิน ยุร ไอ)
every time we’re together and you put your little hand in mine
(เอฝริ ไทม เวีย ทุเกฑเออะ แอ็นด ยู พัท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็นด อิน ไมน)
blue is a feeling – that i’m never gonna have again
(บลู อีส ซา ฟีลอิง แดท แอม เนฝเวอะ กอนนะ แฮ็ฝ อะเกน)
can’t be blue – i’ve got you
(แค็นท บี บลู แอฝ ก็อท ยู)
and lady in you i’ve found a lover and a friend
(แอ็นด เลดิ อิน ยู แอฝ เฟานด อะ ลัฝเออะ แอ็นด อะ ฟเร็นด)

whenever i’m with you – color me happy
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วิฑ ยู คัลเออะ มี แฮพพิ)
whenever we touch – color me hot
(ฮเว็นเอฝเออะ วี ทั๊ช คัลเออะ มี ฮ็อท)
you color my world in
(ยู คัลเออะ มาย เวิลด อิน)

colors of love – shades of emotion
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ เฌด อ็อฝ อิโมฌัน)
at the end of the rainbow
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
we found everlasting love and devotion
(วี เฟานด เอฝเวอร์ลาสทิงลัฝ แอ็นด ดิโฝฌัน)

red are the roses – that you’re holding in your hand
(เร็ด อาร์ เดอะ โรส แดท ยัวร์ โฮลดิง อิน ยุร แฮ็นด)
when you need – tender lovin’
(ฮเว็น ยู นีด เทนเดอะ ลัฝวิน)
pretty lady you know i’m your man
(พรีททิ เลดิ ยู โน แอม ยุร แม็น)

red is the color – of the passion that i feel for you
(เร็ด อีส เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ แพฌอัน แดท ไอ ฟีล ฟอ ยู)
when it’s hot – burnin’ up
(ฮเว็น อิทซ ฮ็อท เบินนิน อัพ)
sexy lady you know i’m so in love with you
(เซคซิ เลดิ ยู โน แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)

whenever i’m with you – color me happy
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม วิฑ ยู คัลเออะ มี แฮพพิ)
whenever we touch – color me hot
(ฮเว็นเอฝเออะ วี ทั๊ช คัลเออะ มี ฮ็อท)
you color my world in
(ยู คัลเออะ มาย เวิลด อิน)

colors of love – shades of emotion
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ เฌด อ็อฝ อิโมฌัน)
at the end of the rainbow
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
we found everlasting love and devotion
(วี เฟานด เอฝเวอร์ลาสทิงลัฝ แอ็นด ดิโฝฌัน)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)

it happens every time that i’m with you
(อิท แฮพเพ็น เอฝริ ไทม แดท แอม วิฑ ยู)
black and white turns into color – you’re not like any other
(บแล็ค แอ็นด ฮไวท เทิน อีนทุ คัลเออะ ยัวร์ น็อท ไลค เอนอิ อัฑเออะ)
and when you touch me girl you know it’s true
(แอ็นด ฮเว็น ยู ทั๊ช มี เกิล ยู โน อิทซ ทรู)
that i’m fallling so in love with you
(แดท แอม falllings โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)

colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)

girl all i see is you and me
(เกิล ออล ไอ ซี อีส ยู แอ็นด มี)
happy together for eternity
(แฮพพิ ทุเกฑเออะ ฟอ อิเทอนิทิ)
little girl, i love you so much
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล , ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)

red as a passion, blue as the sky’s
(เร็ด แอ็ส ซา แพฌอัน , บลู แอ็ส เดอะ ซไค)
so many feeling’s when i look in your eyes
(โซ เมนอิ ฟีลอิง ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)
colors of love, colors of love
(คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ , คัลเออะ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colors Of Love คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น