เนื้อเพลง Sailing คำอ่านไทย N’Sync

Well It’s Not Far Down To Paradise
( เว็ล อิทซ น็อท ฟา เดาน ทู แพระไดส)
At Least Not For Me
(แอ็ท ลีซท น็อท ฟอ มี)
And If The Wind Is Right You Can Sail Away
(แอ็นด อิฟ เดอะ วินด อีส ไรท ยู แค็น เซล อะเว)
And Find Tranquility
(แอ็นด ไฟนด ทแร็งควีลอิทิ)
Oh The Canvas Can Do Miracles
(โอ เดอะ แคนฝัซ แค็น ดู มิ๊ราเคิ่ล)
Just You Wait And See
(จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)
Baby Believe Me
(เบบิ บิลีฝ มี)

It’s Not Far To Never Never Land
(อิทซ น็อท ฟา ทู เนฝเวอะ เนฝเวอะ แล็นด)
No Reason To Pretend
(โน รี๊ซั่น ทู พริเทนด)
And If The Wind Is Right You Can Find The Joy
(แอ็นด อิฟ เดอะ วินด อีส ไรท ยู แค็น ไฟนด เดอะ จอย)
Of Innocence Again
(อ็อฝ อีนโนะเซ็นซ อะเกน)
Oh The Canvas Can Do Miracles
(โอ เดอะ แคนฝัซ แค็น ดู มิ๊ราเคิ่ล)
Just You Wait And See
(จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)
Baby Believe Me
(เบบิ บิลีฝ มี)

Sailing Takes Me Away
(เซลลิง เทค มี อะเว)
To Where I’ve Always Heard It Could Be
(ทู ฮแว แอฝ ออลเว เฮิด ดิท เคิด บี)
Just A Dream And A Wind To Carry Me
(จัซท ดา ดรีม แอ็นด อะ วินด ทู แคริ มี)
Soon I Will Be Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี)

Fantasy
(แฟนทะซิ)
It Gets The Best Of Me
(อิท เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
When I’m Sailing
(ฮเว็น แอม เซลลิง)

All The World In A Reverie
(ออล เดอะ เวิลด อิน อะ เรฝริ)
Every Word Is A Symphony
(เอฝริ เวิด อีส ซา ซีมโฟะนิ)
Won’t You Believe Me
(ว็อนท ยู บิลีฝ มี)

Sailing Takes Me Away Takes Me Away
(เซลลิง เทค มี อะเว เทค มี อะเว)
To Where I’ve Always Heard It Could Be Where I Wanna Be
(ทู ฮแว แอฝ ออลเว เฮิด ดิท เคิด บี ฮแว ไอ วอนนา บี)
Just A Dream And A Wind To Carry Me
(จัซท ดา ดรีม แอ็นด อะ วินด ทู แคริ มี)
Soon I Will Be Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี)
Soon I Will Be Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี)

Ahhh
(อาห์)

It’s Not Far Back To Sanity
(อิทซ น็อท ฟา แบ็ค ทู แซนอิทิ)
At Least It’s Not For Me
(แอ็ท ลีซท อิทซ น็อท ฟอ มี)
And If He Wind Is Right You Can Sail Away
(แอ็นด อิฟ ฮี วินด อีส ไรท ยู แค็น เซล อะเว)
And Find Serenity
(แอ็นด ไฟนด ซิเรนอิทิ)
The Canvas Can Do Miracles
(เดอะ แคนฝัซ แค็น ดู มิ๊ราเคิ่ล)
Just You Wait And See
(จัซท ยู เวท แอ็นด ซี)
Baby Believe Me
(เบบิ บิลีฝ มี)

Sailing Takes Me Away
(เซลลิง เทค มี อะเว)
To Where I’ve Always Heard It Could Be
(ทู ฮแว แอฝ ออลเว เฮิด ดิท เคิด บี)
Just A Dream And A Wind To Carry Me
(จัซท ดา ดรีม แอ็นด อะ วินด ทู แคริ มี)
Soon I Will Be Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี)
Soon I Will Be Free Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี ฟรี)

Sailing Takes Me Away
(เซลลิง เทค มี อะเว)
To Where I’ve Always Heard It Could Be I’ve Always Heard It Could Be
(ทู ฮแว แอฝ ออลเว เฮิด ดิท เคิด บี แอฝ ออลเว เฮิด ดิท เคิด บี)
Just A Dream And A Wind To Carry Me
(จัซท ดา ดรีม แอ็นด อะ วินด ทู แคริ มี)
Soon I Will Be Free
(ซูน นาย วิล บี ฟรี)
Soon I Will Be Free Yeah
(ซูน นาย วิล บี ฟรี เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sailing คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น