เนื้อเพลง My Happy Ending คำอ่านไทย Avril Lavigne

[2x]
Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)

Let’s talk this over
(เล็ท ท๊อล์ค ดิส โซ๊เว่อร์)
It’s not like we’re dead
(อิทซ นอท ไล๊ค เวีย เด้ด)
Was it something I did?
(วอส ซิท ซัมติง ไง ดิด)
Was it something you said?
(วอส ซิท ซัมติง ยู เซด)
Don’t leave me hanging
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮ้งงิ่ง)
In a city so dead
(อิน นา ซิ๊ที่ โซ เด้ด)
Held up so high
(เฮวดฺ ดั๊พ โซ ไฮฮ)
On such a breakable thread [breakable thread]
(ออน ซัช ชา เบร๊คกาเบิล เทร๊ด [เบร๊คกาเบิล เทร๊ด ])

You were all the things I thought I knew
(ยู เวีย ออล เดอะ ติงสฺ ไซ ตรอด ได นิว)
And I thought we could be
(แอนด์ ได ตรอด วี คูด บี)

[Chorus:]
You were everything, everything that I wanted [that I wanted]
(ยู เวีย เอฟรี่ติง เอฟรี่ติง แดท ได ว้อนเดด [แดท ได ว้อนเดด])
We were meant to be, supposed to be but we lost it [we lost it]
(วี เวีย เมลน ทู บี ซั๊พโพ้ส ทู บี บั๊ท วี โลด ดิท [วี โลด ดิท])
And all of the memories, so close to me, just fade away
(แอนด์ ดอล ลอฟ เดอะ เม๊มโมรี่ โซ โคลส ทู มี จั๊สท เฟด อะเวย์)
All this time you were pretending
(ออล ดิส ไทม์ ยู เวีย พิษเทนดิ้ง)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)
Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)

You’ve got your dumb friends
(ยู๊ฟ กอท ยัวร์ ดัมบ เฟรนสฺ)
I know what they say [they say]
(ไอ โนว์ วอท เดย์ เซย์ [เดย์ เซย์ ])
They tell you I’m difficult
(เดย์ เทลล ยู แอม ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
But so are they [but so are they]
(บั๊ท โซ อาร์ เดย์ [บั๊ท โซ อาร์ เดย์ ])
But they don’t know me
(บั๊ท เดย์ ด้อนท์ โนว์ มี)
Do they even know you [even know you]?
(ดู เดย์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู [อี๊เฝ่น โนว์ ยู ])
All the things you hide from me
(ออล เดอะ ติงสฺ ยู ไฮด์ ฟรอม มี)
All the shit that you do [all the shit that you do] [CD version]
(ออล เดอะ ชิท แดท ยู ดู [ออล เดอะชิท แดทยู ดู ])
All the stuff that you do [all the stuff that you do] [radio edited version]
(ออล เดอะ สทั๊ฟฟ แดท ยู ดู [ออล เดอะ สทั๊ฟฟ แดท ยู ดู ])
[adsense]
You were all the things I thought I knew
(ยู เวีย ออล เดอะ ติงสฺ ไซ ตรอด ได นิว)
And I thought we could be
(แอนด์ ได ตรอด วี คูด บี)

You were everything, everything that I wanted [that I wanted]
(ยู เวีย เอฟรี่ติง เอฟรี่ติง แดท ได ว้อนเดด [แดท ได ว้อนเดด])
We were meant to be, supposed to be but we lost it [we lost it]
(วี เวีย เมลน ทู บี ซั๊พโพ้ส ทู บี บั๊ท วี โลด ดิท [วี โลด ดิท])
And all of the memories, so close to me, just fade away
(แอนด์ ดอล ลอฟ เดอะ เม๊มโมรี่ โซ โคลส ทู มี จั๊สท เฟด อะเวย์)
All this time you were pretending
(ออล ดิส ไทม์ ยู เวีย พิษเทนดิ้ง)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

It’s nice to know that you were there
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู โนว์ แดท ยู เวีย แดร์)
Thanks for acting like you cared
(แต้งสฺ ฟอร์ แอคติง ไล๊ค ยู คารํ)
And making me feel like I was the only one
(แอนด์ เมคิ่ง มี ฟีล ไล๊ค ไก่ วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน)
It’s nice to know we had it all
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู โนว์ วี แฮด ดิท ดอล)
Thanks for watching as I fall
(แต้งสฺ ฟอร์ วัชชิ้ง แงส ไซ ฟอลล์)
And letting me know we were done
(แอนด์ เลดดิ่ง มี โนว์ วี เวีย ดัน)

[Chorus:]
He was everything, everything that I wanted
(ฮี วอส เอฟรี่ติง เอฟรี่ติง แดท ได ว้อนเดด)
We were meant to be, supposed to be but we lost it
(วี เวีย เมลน ทู บี ซั๊พโพ้ส ทู บี บั๊ท วี โลด ดิท)
And all of the memories, so close to me, just fade away
(แอนด์ ดอล ลอฟ เดอะ เม๊มโมรี่ โซ โคลส ทู มี จั๊สท เฟด อะเวย์)
All this time you were pretending
(ออล ดิส ไทม์ ยู เวีย พิษเทนดิ้ง)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

[Chorus:]
You were everything, everything that I wanted [that I wanted]
(ยู เวีย เอฟรี่ติง เอฟรี่ติง แดท ได ว้อนเดด [แดท ได ว้อนเดด])
We were meant to be, supposed to be but we lost it
(วี เวีย เมลน ทู บี ซั๊พโพ้ส ทู บี บั๊ท วี โลด ดิท)
And all of the memories, so close to me, just fade away
(แอนด์ ดอล ลอฟ เดอะ เม๊มโมรี่ โซ โคลส ทู มี จั๊สท เฟด อะเวย์)
All this time you were pretending
(ออล ดิส ไทม์ ยู เวีย พิษเทนดิ้ง)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

[2x]
Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
So much for my happy ending
(โซ มัช ฟอร์ มาย แฮ๊พพี่ เอนดิ้ง)

Oh oh, oh oh, oh oh…
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้…)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Happy Ending คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น