เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Elton John

I believe in love
( ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
It’s all we’ve got
(อิทซ ซอร์ หวีบ ก็อท)
Love has no boundaries
(ลัฝ แฮ็ส โน เบาดะรี)
Costs nothing to touch
(ค็อซท นัธติง ทู ทั๊ช)
War makes money
(วอ เมค มันอิ)
Cancer sleeps
(แคนเซอะ ซลีพ)
curled up in my father
(เคิล อัพ อิน มาย ฟาเฑอะ)
And that means something to me
(แอ็นด แดท มีน ซัมติง ทู มี)
Churches and dictators
(เชอร์เชซ แซน ดิคเทเทอะ)
Politics and papers
(พอลอิทิค แซน เพเพอะ)
Everything crumbles
(เอ๊วี่ติง แคมเบิล)
sooner or later
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
But love
(บัท ลัฝ)

I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
It’s all we’ve got
(อิทซ ซอร์ หวีบ ก็อท)
Love has no boundaries
(ลัฝ แฮ็ส โน เบาดะรี)
No borders to cross
(โน บอเดอะ ทู คร็อซ)
Love is simple
(ลัฝ อีส ซิ๊มเพิ่ล)
hate breeds
(เฮท บรีด)
Those who think difference
(โฑส ฮู ธิงค ดีฟเฟอะเร็นซ)
is the child of disease
(อีส เดอะ ไชล อ็อฝ ดิสีส)
fathers and son
(ฟาเฑอะ แซน ซัน)
make love and guns
(เมค ลัฝ แอ็นด กัน)
families together
(แฟมลีสฺ ทุเกฑเออะ)
kill someone
(คิล ซัมวัน)
without love
(วิเฑาท ลัฝ)

Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
I wouldn’t believe
(ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
in anything
(อิน เอนอิธิง)
that lives and breathes
(แดท ไลฝ แซน บรีฑ)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
I’d have no anger
(อาย แฮ็ฝ โน แองเกอะ)
I wouldn’t believe
(ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
in the right to stand here
(อิน เดอะ ไรท ทู ซแท็นด เฮียร)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)
I wouldn’t believe
(ไอ วูดดึ่น บิลีฝ)
I couldn’t believe in you
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ อิน ยู)
and I wouldn’t believe in me
(แอ็นด ดาย วูดดึ่น บิลีฝ อิน มี)
Without love
(วิเฑาท ลัฝ)

I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)
I believe in love
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe คำอ่านไทย Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น