เนื้อเพลง The Longest Day คำอ่านไทย Iron Maiden

In the gloom the gathering storm abates
( อิน เดอะ กลูม เดอะ แกฑเออะริง ซทอม อะเบท)
In the ships gimlet eyes await
(อิน เดอะ ฌิพ กีมเล็ท ไอ อะเวท)
The call to arms to hammer at the gates
(เดอะ คอล ทู อาม ทู แฮมเมอะ แรท เดอะ เกท)
To blow them wide throw evil to its fate
(ทู บโล เฑ็ม ไวด ธโร อี๊วิ้ว ทู อิทซ เฟท)

All summers long the drills to build the machine
(ออล ซัมเมอะ ล็อง เดอะ ดริล ทู บิลด เดอะ มะฌีน)
To turn men from flesh and blood to steel
(ทู เทิน เม็น ฟร็อม ฟเล็ฌ แอ็นด บลัด ทู ซทีล)
From paper soldiers to bodies on the beach
(ฟร็อม เพเพอะ โซลเจอะ ทู บอดีสฺออน เดอะ บีช)
From summer sands to armageddon’s reach
(ฟร็อม ซัมเมอะ แซ็นด ทู อามะเกดดัน รีช)

Overlord, your master not your god
(โอเฝอะลอด , ยุร มาซเทอะ น็อท ยุร ก็อด)
The enemy coast dawning grey with scud
(ดิ เอนอิมิ โคซท ดอนนิง กเร วิฑ ซคัด)
These wretched souls puking, shaking fear
(ฑิส เร็ช โซล pukings , เชคกิ้ง เฟีย)
To take a bullet for those who sent them here
(ทู เทค เก บูลเล็ท ฟอ โฑส ฮู เซ็นท เฑ็ม เฮียร)

The world’s alight, the cliffs erupt in flame
(เดอะ เวิลด อะไลท , เดอะ คลิฟ อิรัพท อิน ฟเลม)
No escape, remorseless shrapnel rains
(โน เอ็ซเคพ , ริมอซเล็ซ ฌแรพเน็ล เรน)
Drowning men no chance for a warrior’s fate
(ดเรานอิง เม็น โน ชานซ ฟอ รา วอเรียะ เฟท)
A choking death enter hell’s gate
(อะ โชคิง เด็ธ เอนเทอะ เฮ็ล เกท)

Sliding we go, only fear on our side
(สลายดิง วี โก , โอ๊นลี่ เฟีย ออน เอ๊า ไซด)
To the edge of the wire,
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ ไวร ,)
and we rush with the tide
(แอ็นด วี รัฌ วิฑ เดอะ ไทด)
Oh the water is red,
(โอ เดอะ วอเทอะ อีส เร็ด ,)
with the blood of the dead
(วิฑ เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ เด็ด)
But I’m still alive, pray to God I survive
(บัท แอม ซทิล อะไลฝ , พเร ทู ก็อด ดาย เซอะไฝฝ)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

The rising dead, faces bloated torn
(เดอะ ไรสอิง เด็ด , เฟซ บโลทอิด โทน)
They are relieved, the living wait their turn
(เด อาร์ ริลีฝ , เดอะ ลีฝอิง เวท แด เทิน)
Your number’s up, the bullet’s got your name
(ยุร นัมเบอะ อัพ , เดอะ บูลเล็ท ก็อท ยุร เนม)
You still go on, to hell and back again
(ยู ซทิล โก ออน , ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค อะเกน)

Valhalla waits, valkyries rise and fall
(แฝ็ลแฮลละ เวท , แฝ็ลคีริ ไรส แอ็นด ฟอล)
The warrior tombs, lie open for us all
(เดอะ วอเรียะ ทูม , ไล โอเพ็น ฟอ อัซ ซอร์)
A ghostly hand reaches through the veil
(อะ โกซทลิ แฮ็นด รีเชด ธรู เดอะ เฝล)
Blood and sand, we will prevail
(บลัด แอ็นด แซ็นด , วี วิล พริเฝล)

Sliding we go, only fear on our side
(สลายดิง วี โก , โอ๊นลี่ เฟีย ออน เอ๊า ไซด)
To the edge of the wire,
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ เดอะ ไวร ,)
and we rush with the tide
(แอ็นด วี รัฌ วิฑ เดอะ ไทด)
Oh the water is red,
(โอ เดอะ วอเทอะ อีส เร็ด ,)
with the blood of the dead
(วิฑ เดอะ บลัด อ็อฝ เดอะ เด็ด)
But I’m still alive, pray to God I survive
(บัท แอม ซทิล อะไลฝ , พเร ทู ก็อด ดาย เซอะไฝฝ)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

SOLO
(โซโล)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)
How long on this longest day
(เฮา ล็อง ออน ดีซ ลองเกตชฺ เด)
Til we finally make it through
(ทิล วี ไฟแน็ลลิ เมค อิท ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Longest Day คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น