เนื้อเพลง The Bird and The Worm คำอ่านไทย The Used

He wears his heart
( ฮี แว ฮิส ฮาท)
safety pinned to his backpack
(เซพทิ พินทฺ ทู ฮิส backpack)
His backpack is all that he knows
(ฮิส backpack อีส ซอร์ แดท ฮี โน)
Shot down by strangers
(ฌ็อท เดาน ไบ ซทเรนเจอะ)
whose glances can cripple
(ฮูส กลานซ แค็น คลิบเปิล)
the heart and devour the soul
(เดอะ ฮาท แอ็นด ดิเฝาร เดอะ โซล)

All alone he turns to stone
(ออล อะโลน ฮี เทิน ทู ซโทน)
while holding his breath after death
(ฮไวล โฮลดิง ฮิส บเร็ธ อาฟเทอะ เด็ธ)
Terrified of whats inside
(เทลิฟายด์ อ็อฝ ว็อท อีนไซด)
to save his life he crawls
(ทู เซฝ ฮิส ไลฟ ฮี ครอล)
like a worm from a bird
(ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)

Out of his mind the way
(เอ้า อ็อฝ ฮิส ไมนด เดอะ เว)
pushes him whispering
(พุซเชด ฮิม วิซเปอร์ริง)
must have been out of his mind
(มัซท แฮ็ฝ บีน เอ้า อ็อฝ ฮิส ไมนด)
new day delusions are
(นยู เด ดิลยูฉัน แซร์)
pushing this out of his head
(พุฌอิง ดีซ เอ้า อ็อฝ ฮิส เฮ็ด)
maybe out of his mind
(เมบี เอ้า อ็อฝ ฮิส ไมนด)

All alone he turns to stone
(ออล อะโลน ฮี เทิน ทู ซโทน)
while holding his breath after death
(ฮไวล โฮลดิง ฮิส บเร็ธ อาฟเทอะ เด็ธ)
Terrified of whats inside
(เทลิฟายด์ อ็อฝ ว็อท อีนไซด)
to save his life he
(ทู เซฝ ฮิส ไลฟ ฮี)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)

All he knows
(ออล ฮี โน)
If he can’t relieve it it grows
(อิฟ ฮี แค็นท ริลีฝ อิท ดิธ กโร)
and so it goes
(แอ็นด โซ อิท โกซ)
he crawls like a worm
(ฮี ครอล ไลค เก เวิม)
crawls like a worm from the bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม เดอะ เบิด)

Out of his mind the way
(เอ้า อ็อฝ ฮิส ไมนด เดอะ เว)
pushes him whispering
(พุซเชด ฮิม วิซเปอร์ริง)
must have been out of his mind
(มัซท แฮ็ฝ บีน เอ้า อ็อฝ ฮิส ไมนด)

All alone he turns to stone
(ออล อะโลน ฮี เทิน ทู ซโทน)
while holding his breath after death
(ฮไวล โฮลดิง ฮิส บเร็ธ อาฟเทอะ เด็ธ)
Terrified of whats inside
(เทลิฟายด์ อ็อฝ ว็อท อีนไซด)
to save his life he crawls
(ทู เซฝ ฮิส ไลฟ ฮี ครอล)
like a worm from a bird
(ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)

All alone
(ออล อะโลน)
he’s holding his breath after death
(อีส โฮลดิง ฮิส บเร็ธ อาฟเทอะ เด็ธ)
Terrified to save his life
(เทลิฟายด์ ทู เซฝ ฮิส ไลฟ)
he crawls like a worm
(ฮี ครอล ไลค เก เวิม)
Crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)
crawls like a worm
(ครอล ไลค เก เวิม)
crawls like a worm
(ครอล ไลค เก เวิม)
crawls like a worm from a bird
(ครอล ไลค เก เวิม ฟร็อม มา เบิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Bird and The Worm คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น