เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Pick me up, love!
( พิค มี อัพ , ลัฝ !)
[Pick me up, love]
([ พิค มี อัพ , ลัฝ ])
Hey, how long, how long, how long [Everyday]
(เฮ , เฮา ล็อง , เฮา ล็อง , เฮา ล็อง [ เอวี่เดย์ ])
Everyday, ah
(เอวี่เดย์ , อา)

Pick me up, oh, from the bottom
(พิค มี อัพ , โอ , ฟร็อม เดอะ บอตตัม)
Up to the top, love, everyday
(อัพ ทู เดอะ ท็อพ , ลัฝ , เอวี่เดย์)
Pay no mind to taunts or advances
(เพ โน ไมนด ทู ทอน ออ แอ็ดฝานซ)
I take my chances on everyday
(ไอ เทค มาย ชานซ ออน เอวี่เดย์)

Left to right
(เล็ฟท ทู ไรท)
Up and down, love
(อัพ แอ็นด เดาน , ลัฝ)
I push up love, love everyday
(ไอ พุฌ อัพ ลัฝ , ลัฝ เอวี่เดย์)
Jump in the mud, oh
(จัมพ อิน เดอะ มัด , โอ)
Get your hands dirty with
(เก็ท ยุร แฮ็นด เดอทิ วิฑ)
Love it up on everyday
(ลัฝ อิท อัพ ออน เอวี่เดย์)

All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
All you want is
(ออล ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)
All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
What you want is
(ว็อท ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)

Everyday
(เอวี่เดย์)
Everyday
(เอวี่เดย์)
Oh, Everyday…
(โอ , เอวี่เดย์)

Pick me up, love, from the bottom
(พิค มี อัพ , ลัฝ , ฟร็อม เดอะ บอตตัม)
Up onto the top, love, everyday
(อัพ ออนทู เดอะ ท็อพ , ลัฝ , เอวี่เดย์)
Pay no mind to taunts or advances
(เพ โน ไมนด ทู ทอน ออ แอ็ดฝานซ)
I’m gonna take my chances on everyday
(แอม กอนนะ เทค มาย ชานซ ออน เอวี่เดย์)

Left to right
(เล็ฟท ทู ไรท)
Up and up and inside out right
(อัพ แอ็นด อัพ แอ็นด อีนไซด เอ้า ไรท)
Good love fight for everyday
(เกิด ลัฝ ไฟท ฟอ เอวี่เดย์)
Jump in the mud, mud
(จัมพ อิน เดอะ มัด , มัด)
Get your hands filthy, love
(เก็ท ยุร แฮ็นด ฟีลธิ , ลัฝ)
Give it up, love
(กิฝ อิท อัพ , ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)

All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
All you want is
(ออล ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)
All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
What you want is
(ว็อท ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)
Oh…
(โอ)

What you’ve got
(ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Lay it down on me
(เล อิท เดาน ออน มี)
What you’ve got
(ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Lay it down on me
(เล อิท เดาน ออน มี)

All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
All you want is
(ออล ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)
All you need is
(ออล ยู นีด อีส)
What you want is
(ว็อท ยู ว็อนท อีส)
All you need is love.
(ออล ยู นีด อีส ลัฝ)

Everyday
(เอวี่เดย์)
Everyday
(เอวี่เดย์)
Oh, Everyday…
(โอ , เอวี่เดย์)

Pick me up love
(พิค มี อัพ ลัฝ)
Lift me up love
(ลิฟท มี อัพ ลัฝ)
Pick me up love
(พิค มี อัพ ลัฝ)
Everyday…
(เอวี่เดย์)

Up from the bottom, everyday
(อัพ ฟร็อม เดอะ บอตตัม , เอวี่เดย์)
Up to the top love, everyday
(อัพ ทู เดอะ ท็อพ ลัฝ , เอวี่เดย์)
Pick me up love
(พิค มี อัพ ลัฝ)
Lift me up love
(ลิฟท มี อัพ ลัฝ)
Pick me up love
(พิค มี อัพ ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น