เนื้อเพลง My Soul Pleads for You คำอ่านไทย Simon Webbe

Oh yeh yeh, oh oh, hey
( โอ เย้ เย้ , โอ โอ , เฮ)

There’s a place I’ve never been
(แดร์ ซา พเลซ แอฝ เนฝเวอะ บีน)
A place I long to be
(อะ พเลซ ไอ ล็อง ทู บี)
Will I reach? I just don’t know
(วิล ไอ รีช ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
Still I hope one day I’ll go, hey
(ซทิล ไอ โฮพ วัน เด แอล โก , เฮ)

My wish just never seems to come, yeh
(มาย วิฌ จัซท เนฝเวอะ ซีม ทู คัม , เย้)
I know for certain you’re the one, yeh
(ไอ โน ฟอ เซอทิน ยัวร์ ดิ วัน , เย้)
So close I get, still no cigar
(โซ คโลส ไอ เก็ท , ซทิล โน ซิกา)
Carrying my wounded heart, yeh
(แคร์รี่ยิง มาย วูนด ฮาท , เย้)

I can’t stop the river from running, I can’t, I can’t
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง , ไอ แค็นท , ไอ แค็นท)
I can’t stop the rain from falling down on me, oh no no
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน ออน มี , โอ โน โน)
I know I’m not what you want
(ไอ โน แอม น็อท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m hoping in time you’ll see how
(แอม โฮพปิง อิน ไทม โยว ซี เฮา)
My soul pleads for you
(มาย โซล พลีด ฟอ ยู)

Not every time you meet someone and
(น็อท เอฝริ ไทม ยู มีท ซัมวัน แอ็นด)
You both just click in a minute
(ยู โบธ จัซท คลิค อิน อะ มินยูท)
Baby it’s the eye contact, smile like that
(เบบิ อิทซ ดิ ไอ คอนแท็คท , ซไมล ไลค แดท)
Click click and you’re rolling
(คลิค คลิค แอ็นด ยัวร์ โรลลิง)
Can’t stop calling you, I don’t know what to do
(แค็นท ซท็อพ คอลลิง ยู , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
Baby you’re making me break down all of my rules, yeh
(เบบิ ยัวร์ เมคอิง มี บเรค เดาน ออล อ็อฝ มาย รูล , เย้)

I can’t stop the river from running, [I can’t stop the river from running]
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง , [ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง ])
I can’t stop the rain from falling down on me, oh no no
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน ออน มี , โอ โน โน)
I know I’m not what you want
(ไอ โน แอม น็อท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m hoping in time you’ll see how
(แอม โฮพปิง อิน ไทม โยว ซี เฮา)
My soul pleads for you, yeh, yeh, yeh
(มาย โซล พลีด ฟอ ยู , เย้ , เย้ , เย้)

Now I can believe you’ve put a spell on me
(เนา ไอ แค็น บิลีฝ ยู๊ฟ พัท ดา ซเพ็ล ออน มี)
Oh it’s the way it seems, I can’t keep you out my dreams
(โอ อิทซ เดอะ เว อิท ซีม , ไอ แค็นท คีพ ยู เอ้า มาย ดรีม)
Oh I get chills baby, when I can’t talk to you
(โอ ไอ เก็ท ชิล เบบิ , ฮเว็น นาย แค็นท ทอค ทู ยู)
I’m in pain and I hope you feel the way I do
(แอม อิน เพน แอ็นด ดาย โฮพ ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)

I can’t stop the river from running, [I can’t stop the river from running]
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง , [ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง ])
I can’t stop the rain from falling down on me, oh no no
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน ออน มี , โอ โน โน)
I know I’m not what you want
(ไอ โน แอม น็อท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m hoping in time you’ll see how
(แอม โฮพปิง อิน ไทม โยว ซี เฮา)
My soul pleads for you, yeh, yeh, yeh
(มาย โซล พลีด ฟอ ยู , เย้ , เย้ , เย้)

I know for certain you’re the one baby
(ไอ โน ฟอ เซอทิน ยัวร์ ดิ วัน เบบิ)
So close, and no cigar
(โซ คโลส , แอ็นด โน ซิกา)
I carry this, my wounded heart
(ไอ แคริ ดีซ , มาย วูนด ฮาท)
So close but yet so far
(โซ คโลส บัท เย็ท โซ ฟา)

I can’t stop the river from running, [I can’t stop the river from running]
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง , [ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง ])
I can’t stop the rain from falling down on me, oh no no
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน ออน มี , โอ โน โน)
I know I’m not what you want
(ไอ โน แอม น็อท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m hoping in time you’ll see how
(แอม โฮพปิง อิน ไทม โยว ซี เฮา)
My soul pleads for you, yeh, yeh, yeh
(มาย โซล พลีด ฟอ ยู , เย้ , เย้ , เย้)

I can’t stop the river from running, [I can’t stop the river from running]
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง , [ ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ รีฝเออะ ฟร็อม รันนิง ])
I can’t stop the rain from falling down on me, oh no no
(ไอ แค็นท ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน ออน มี , โอ โน โน)
I know I’m not what you want
(ไอ โน แอม น็อท ว็อท ยู ว็อนท)
I’m hoping in time you’ll see how
(แอม โฮพปิง อิน ไทม โยว ซี เฮา)
My soul pleads for you, yeh, yeh, yeh
(มาย โซล พลีด ฟอ ยู , เย้ , เย้ , เย้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Soul Pleads for You คำอ่านไทย Simon Webbe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น