เนื้อเพลง Giving You My Heart Forever คำอ่านไทย All-4-One

don’t ask me how it could be
( ด้อนท์ อาซค มี เฮา อิท เคิด บี)
sometimes it’s hard to believe
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
that in my lifetime i could find that someone
(แดท อิน มาย ไลฟ์ไทม์ ไอ เคิด ไฟนด แดท ซัมวัน)
who can make me complete
(ฮู แค็น เมค มี ค็อมพลีท)
you are the air that i breathe
(ยู อาร์ ดิ แอ แดท ไอ บรีฑ)
i’d surely die if you leave
(อาย ฌูรลิ ได อิฟ ยู ลีฝ)
cause i have never felt this way ‘ bout any girl like i feel for you
(คอส ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว เบาท เอนอิ เกิล ไลค ไก ฟีล ฟอ ยู)
so this is what i’m gonna do
(โซ ดีซ ซิส ว็อท แอม กอนนะ ดู)

i’m giving you my heart forever
(แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
every beat of my heart says it’s true
(เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท เซ อิทซ ทรู)
i know we’ll always be together forever
(ไอ โน เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
you lovin’ me – me lovin’ you
(ยู ลัฝวิน มี มี ลัฝวิน ยู)
and i’m giving you my heart to you
(แอ็นด แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท ทู ยู)

you are so special to me
(ยู อาร์ โซ ซเพฌแอ็ล ทู มี)
your love is all that i need
(ยุร ลัฝ อีส ซอร์ แดท ไอ นีด)
and i’m gonna spend the rest of my life
(แอ็นด แอม กอนนะ ซเพ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
loving you faithfully
(ลัฝอิง ยู เฟธฟุลิ)

this love i feel is so strong
(ดีซ ลัฝ ไอ ฟีล อีส โซ ซทร็อง)
with you my heart’s found a home
(วิฑ ยู มาย ฮาท เฟานด อะ โฮม)
cause no one in this world could ever love me so tenderly
(คอส โน วัน อิน ดีซ เวิลด เคิด เอฝเออะ ลัฝ มี โซ เทนเดอะลิ)
so you can best believe
(โซ ยู แค็น เบ็ซท บิลีฝ)

i’m giving you my heart forever
(แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
every beat of my heart says it’s true
(เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท เซ อิทซ ทรู)
my love for you won’t fade no never
(มาย ลัฝ ฟอ ยู ว็อนท เฝด โน เนฝเวอะ)
you lovin’ me – me lovin’ you
(ยู ลัฝวิน มี มี ลัฝวิน ยู)
and i’m giving you my heart to you
(แอ็นด แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท ทู ยู)

and when i’m holding you close to me
(แอ็นด ฮเว็น แอม โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
i know all of my dreams have come true
(ไอ โน ออล อ็อฝ มาย ดรีม แฮ็ฝ คัม ทรู)
wanna let you know how i feel
(วอนนา เล็ท ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
girl my love is for real
(เกิล มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)
and i just wanna give it to you
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา กิฝ อิท ทู ยู)

i’m giving you my heart forever
(แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
every beat of my heart says it’s true
(เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท เซ อิทซ ทรู)
i know we’ll always be together forever
(ไอ โน เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
you lovin’ me – me lovin’ you
(ยู ลัฝวิน มี มี ลัฝวิน ยู)
and i’m giving you my heart to you to you
(แอ็นด แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท ทู ยู ทู ยู)

and when i’m holding you close to me
(แอ็นด ฮเว็น แอม โฮลดิง ยู คโลส ทู มี)
i know all of my dreams have come true
(ไอ โน ออล อ็อฝ มาย ดรีม แฮ็ฝ คัม ทรู)
wanna let you know how i feel
(วอนนา เล็ท ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
girl my love is for real
(เกิล มาย ลัฝ อีส ฟอ ริแอ็ล)
and i just wanna give it to you
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา กิฝ อิท ทู ยู)

i’m giving you my heart forever
(แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
every beat of my heart says it’s true
(เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท เซ อิทซ ทรู)
my love for you won’t fade no never
(มาย ลัฝ ฟอ ยู ว็อนท เฝด โน เนฝเวอะ)
you lovin’ me – me lovin’ you
(ยู ลัฝวิน มี มี ลัฝวิน ยู)
and i’m giving you my heart to you
(แอ็นด แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท ทู ยู)

i’m giving you my heart forever
(แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
every beat of my heart says it’s true
(เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท เซ อิทซ ทรู)
i know we’ll always be together forever
(ไอ โน เว็ล ออลเว บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
you lovin’ me – me lovin’ you
(ยู ลัฝวิน มี มี ลัฝวิน ยู)
and i’m giving you my heart to you
(แอ็นด แอม กีฝวิง ยู มาย ฮาท ทู ยู)
to you and i’m giving my heart to you
(ทู ยู แอ็นด แอม กีฝวิง มาย ฮาท ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Giving You My Heart Forever คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น