เนื้อเพลง Froggy Went A Courtin’ คำอ่านไทย Elvis Presley

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
( ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had a nick-nack-nack by his side, A-hu, A-hu, A-hu
(ฮี แฮ็ด อะ นิค nack nack ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , อะ ฮู)

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had a nick-nack-nack by his side, A-hu, A-hu, A-hu
(ฮี แฮ็ด อะ นิค nack nack ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , อะ ฮู)

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had a nick-nack-nack by his side, A-hu, A-hu, A-hu
(ฮี แฮ็ด อะ นิค nack nack ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , อะ ฮู)

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had a nick-nack-nack by his side, A-hu, A-hu, A-hu
(ฮี แฮ็ด อะ นิค nack nack ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , อะ ฮู)

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had a nick-nack-nack by his side, A-hu, A-hu, A-hu
(ฮี แฮ็ด อะ นิค nack nack ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , อะ ฮู)

Froggy went a-courtin’ and he did ride, A-hu
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด , อะ ฮู)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
Froggy went a-courtin’ and he did ride,
(ฟรอกกิ เว็นท ดา courtin แอ็นด ฮี ดิด ไรด ,)
He had old Jerry by his side, A-hu, A-hu, Oh yeah
(ฮี แฮ็ด โอลด เจริ ไบ ฮิส ไซด , อะ ฮู , อะ ฮู , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Froggy Went A Courtin’ คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น