เนื้อเพลง Uptown Funk คำอ่านไทย Mark Ronson ft. Bruno Mars

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว)
Doh doh doh, doh duh [Aaaaaaow!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ดัช อ๊าววววว)

This hit
(ดิส ซิท)
That ice cold
(แด้ท ได๊ซ์ โคลด์)
Michelle Pfeiffer
(มิเชลล์ ไฟฟ์เฟอร์)
That white gold
(แด้ท ไว๊ท โกลด์)
This one, for them hood girls
(ดิส วัน ฟอร์ เด็ม เฮิด เกิร์ลสฺ)
Them good girls
(เด็ม กู๊ด เกิร์ลสฺ)
Straight masterpieces
(สเทร๊ท มาสเตอร์พีเสด)
Stylin’, while in
(สไตล์ลิน ไวล์ อิน)
Livin’ it up in the city
(ลีฟอิน อิท ดั๊พ ปิน เดอะ ซิ๊ที่)
Got Chucks on with Saint Laurent
(กอท ชั่กสฺ ซอน วิธ เซ๊นท ลูฮอด)
Gotta kiss myself I’m so pretty
(กอทดา คิสส มายเซลฟ์ แอม โซ พริ๊ทที่)

I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Called a police and a fireman
(คอล ดา โพลิ๊ซ แซนด์ ดา ไฟแมน)
I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Make a dragon wanna retire, man
(เม้ค เก ดาร์ก้อน วอนนา รีไทร์ แมน)
I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Say my name you know who I am
(เซย์ มาย เนม ยู โนว์ ฮู ไอ แอม)
I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Am I bad ’bout that money
(แอม ไม แบ้ด เบ้าท์ แด๊ท มั๊นนี่)
Break it down
(เบร๊ค กิท ดาวน์)

Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
Saturday night and we in the spot
(แซทเทอะเด ไน๊ท แดนด์ วี อิน เดอะ สพอท)
Don’t believe me, just watch [Come on]
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช คัมมอน)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Hey, hey, hey, oh!
(เฮ้ เฮ้ เฮ้ โอ้ !)

Stop
(สท๊อพ)
Wait a minute
(เว้ท ดา มิ๊หนิท)
Fill my cup put some liquor in it
(ฟิลล มาย คัพ พุท ซัม ลิ๊เคว่อร ริน นิท)
Take a sip, sign a check
(เท้ค เก ซิบ ซาย นา เช็ค)
Julio! Get the stretch!
(คูนีโอ! เก็ท เดอะ สเทร๊ทช !)
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
(ไรด์ ทู ฮาเรม ฮอลิวูด แจคสัน มิสซิบซิปี)
If we show up, we gon’ show out
(อิ๊ฟ วี โชว์ วั๊พ วี กอน โชว์ เว๊าท)
Smoother than a fresh jar o’ Skippy
(สมู๊ธเดอ แดน นา เฟรช จาร์ สกิปปี้)

I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Called a police and a fireman
(คอล ดา โพลิ๊ซ แซนด์ ดา ไฟแมน)
I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Make a dragon wanna retire, man
(เม้ค เก ดาร์ก้อน วอนนา รีไทร์ แมน)
I’m too hot [hot damn][hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ ฮอท แดมนํ)
Bitch, say my name you know who I am
(บิช เซย์ มาย เนม ยู โนว์ ฮู ไอ แอม)
I’m too hot [hot damn]
(แอม ทู ฮอท ฮอท แดมนํ)
Am I bad ’bout that money
(แอม ไม แบ้ด เบ้าท์ แด๊ท มั๊นนี่)
Break it down
(เบร๊ค กิท ดาวน์)
[adsense]
Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
Girls hit your hallelujah [whoo]
(เกิร์ล ซิท ยัวร์ ฮาเลลูยา ฮู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
‘Cause Uptown Funk gon’ give it to you
(ค๊อส ซั๊พทาวน์ ฟัค กอน กี๊ฝ อิท ทู ยู)
Saturday night and we in the spot
(แซทเทอะเด ไน๊ท แดนด์ วี อิน เดอะ สพอท)
Don’t believe me, just watch [Come on]
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช คัมมอน)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Hey, hey, hey, oh!
(เฮ้ เฮ้ เฮ้ โอ้ !)

Before we leave
(บีฟอร์ วี ลี๊ฝ)
Let me tell y’all a lil’ something
(เล็ท มี เทลล โย้ว รา ริว ซัมติง)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up, uh
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อ่า)
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
(ไอ เซด อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)

Come on, dance
(คัม มอน แด๊นซ์)
Jump on it
(จั๊มพ ปอน นิท)
If you sexy then flaunt it
(อิ๊ฟ ยู เซกซี่ เด็น ฟลอนท ดิท)
If you freaky then own it
(อิ๊ฟ ยู ฟรี๊คกี้ เด็น โนว์น นิท)
Don’t brag about it, come show me
(ด้อนท์ แบรง อะเบ๊าท ดิท คัม โชว์ มี)
Come on, dance
(คัม มอน แด๊นซ์)
Jump on it
(จั๊มพ ปอน นิท)
If you sexy then flaunt it
(อิ๊ฟ ยู เซกซี่ เด็น ฟลอนท ดิท)
Well it’s Saturday night and we in the spot
(เวลล ริทซ แซทเทอะเด ไน๊ท แดนด์ วี อิน เดอะสพอท)
Don’t believe me, just watch [come on]
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช คัม มอน)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)

Doh
(โด่ว)
Doh doh doh, doh doh doh, doh doh [Hah!]
(โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว โด่ว ฮ๊า !)

Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Don’t believe me, just watch
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี จั๊สท ว๊อทช)
Hey, hey, hey, oh!
(เฮ้ เฮ้ เฮ้ โอ้ !)

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up [say whaa?!]
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ เซย์ วา)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
( อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up [say whaa?!]
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ เซย์ วา)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
( อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up [say whaa?!]
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ เซย์ วา)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
( อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up [say whaa?!]
(อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ เซย์ วา)
Uptown Funk you up,
( อั๊พทาวน์ ฟัค ยู อั๊พ)
Aaaaaaow!
(อาวววววว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uptown Funk คำอ่านไทย Mark Ronson ft. Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น