เนื้อเพลง Don’t Cry For Me Argentina (Miami Spanglish Mix) คำอ่านไทย Madonna

[Evita, Evita, Evita, Evita]
( [ Evita , Evita , Evita , Evita ])
[Evita, Evita, Evita]
([ Evita , Evita , Evita ])

It won’t be easy, you’ll think it strange
(อิท ว็อนท บี อีสอิ , โยว ธิงค อิท ซทเรนจ)
When I try to explain how I feel
(ฮเว็น นาย ทไร ทู เอ็คซพเลน เฮา ไอ ฟีล)
That I still your love after all that I’ve done
(แดท ไอ ซทิล ยุร ลัฝ อาฟเทอะ ออล แดท แอฝ ดัน)

You won’t believe me
(ยู ว็อนท บิลีฝ มี)
All you will see is a girl you once knew
(ออล ยู วิล ซี อีส ซา เกิล ยู วันซ นยู)
Although she’s dressed up to the nines
(ออลโฑ ชี ดเรซ อัพ ทู เดอะ ไนน)
At sixes and sevens with you
(แอ็ท ซิกซีสฺ แซน เซฝเอ็น วิฑ ยู)

I had to let it happen, I had to change
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ดิธ แฮพเพ็น , ไอ แฮ็ด ทู เชนจ)
Couldn’t stay all my life down at heel
(คูดซึ่น ซเท ออล มาย ไลฟ เดาน แอ็ท ฮีล)
Looking out of the window, staying out of the sun
(ลุคอิง เอ้า อ็อฝ เดอะ วีนโด , สเตย์ยิ่ง เอ้า อ็อฝ เดอะ ซัน)

So I chose freedom
(โซ ไอ โชส ฟรีดัม)
Running around, trying everything new
(รันนิง อะเรานด , ทไรอิง เอ๊วี่ติง นยู)
But nothing impressed me at all
(บัท นัธติง อิมพเรซ มี แอ็ท ดอร์)
I never expected it to
(ไอ เนฝเวอะ เอ็คซเพคท ดิท ทู)

Chorus:
(โครัซ :)

No llores por mi Argentina
(โน llores por มี อาเจ็นทีนะ)
Mi alma esta contigo
(มี alma เอซดา contigo)
Mi vida entera, te la dedico
(มี vida entera , te ลา dedico)
Mas no te alejes
(มาซโน te alejes)

Te necesito
(Te เนซีสิโด)
Don’t cry for me Argentina
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี อาเจ็นทีนะ)
My soul is with you
(มาย โซล อีส วิฑ ยู)
My whole life, I dedicate to you
(มาย โฮล ไลฟ , ไอ เดดอิเคท ทู ยู)
Don’t keep your distance
(ด้อนท์ คีพ ยุร ดีซแท็นซ)

I need you
(ไอ นีด ยู)

And as for fortune, and as for fame
(แอ็นด แอ็ส ฟอ ฟอชุน , แอ็นด แอ็ส ฟอ เฟม)
I never invited them in
(ไอ เนฝเวอะ อินไฝท เฑ็ม อิน)
Though it seemed to the world they were all I desired
(โธ อิท ซีมี ทู เดอะ เวิลด เด เวอ ออล ไอ ดิไสร)

They are illusions
(เด อาร์ อิลยูฌัน)
They’re not the solutions they promise to be
(เดรว น็อท เดอะ โซลยูฌัน เด พรอมอิซ ทู บี)
The answer was here all the time
(ดิ อานเซอะ วอส เฮียร ออล เดอะ ไทม)
I love you and hope you love me
(ไอ ลัฝ ยู แอ็นด โฮพ ยู ลัฝ มี)

[chorus]
([ โครัซ ])

Chorus2:
(Chorus2 :)

No llores por mi Argentina
(โน llores por มี อาเจ็นทีนะ)
Jamas yo te he abandonado
(Jamas โย te ฮี abandonado)
Aunque en silencio, mi alma te grita
(Aunque อัง silencio , มี alma te grita)
Hoy y por siempre
(ฮอย วาย por siempre)
[Soy Argentina]
([ ซอย อาเจ็นทีนะ ])
Soy Argentina
(ซอย อาเจ็นทีนะ)
Don’t cry for me Argentina
(ด้อนท์ คไร ฟอ มี อาเจ็นทีนะ)
I have never left you
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ เล็ฟท ยู)
Although in silence, my soul cries to you
(ออลโฑ อิน ไซเล็นซ , มาย โซล ไคร ทู ยู)
Now and forever
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
[I am Argentina]
([ ไอ แอ็ม อาเจ็นทีนะ ])
I am Argentina
(ไอ แอ็ม อาเจ็นทีนะ)

[Ahh, so I chose freedom for Argentina, ahh]
([ อา , โซ ไอ โชส ฟรีดัม ฟอ อาเจ็นทีนะ , อา ])
[No llores por mi]
([ โน llores por มี ])

[Evita, Evita, Evita, Evita]
([ Evita , Evita , Evita , Evita ])
[Evita, Evita, Evita]
([ Evita , Evita , Evita ])

So I chose freedom
(โซ ไอ โชส ฟรีดัม)
Running around, trying everything new
(รันนิง อะเรานด , ทไรอิง เอ๊วี่ติง นยู)
But nothing impressed me at all
(บัท นัธติง อิมพเรซ มี แอ็ท ดอร์)
I never expected it to
(ไอ เนฝเวอะ เอ็คซเพคท ดิท ทู)

[chorus]
([ โครัซ ])
[chorus2]
([ chorus2 ])

No llores por mi
(โน llores por มี)

Have I said too much?
(แฮ็ฝ ไอ เซ็ด ทู มัช)
There’s nothing more I can think of to say to you.
(แดร์ นัธติง โม ไอ แค็น ธิงค อ็อฝ ทู เซ ทู ยู)
But all you have to do is look at me to know
(บัท ดอร์ ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ลุค แกท มี ทู โน)
That every word is true
(แดท เอฝริ เวิด อีส ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Cry For Me Argentina (Miami Spanglish Mix) คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น