เนื้อเพลง Let’s All Get Drunk Tonight คำอ่านไทย Afroman

Let’s all get drunk tonight. [Hell yeah.] I hope I don’t fight with a punk tonight. [C’mon.]
( เล็ท ซอร์ เก็ท ดรังค ทุไนท [ เฮ็ล เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟท วิฑ อะ พรัค ทุไนท [ ซีมอน ])
Let’s all get high tonight. Maybe nobody will die tonight. [C’mon, dance with me baby, c’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮ ทุไนท เมบี โนบอดี้ วิล ได ทุไนท [ ซีมอน , ดานซ วิฑ มี เบบิ , ซีมอน ])
Let’s all sell yell tonight. [Sling yay.] I hope I don’t go back to jail tonight. [Not tonight.]
(เล็ท ซอร์ เซ็ล เย็ล ทุไนท [ ซลิง เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ โก แบ็ค ทู เจล ทุไนท [ น็อท ทุไนท ])
Let’s go to the club tonight. Find a woman that wanna make love tonight.
(เล็ท โก ทู เดอะ คลับ ทุไนท ไฟนด อะ วูมเอิน แดท วอนนา เมค ลัฝ ทุไนท)
Let’s get dumb, drink some rum. Make my teeth and gums feel real numb.
(เล็ท เก็ท ดัม , ดริงค ซัม รัม เมค มาย ทีท แอ็นด กัม ฟีล ริแอ็ล นัม)
We’ll be thinking ’bout surviving while we’re drinking and we’re driving.
(เว็ล บี ติ้งกิง เบาท เซอวายวิ่ง ฮไวล เวีย ดริงคิง แอ็นด เวีย ดรายวิง)
Hope I don’t wreck when my vision gets blurry. Sober up looking at an all white jury.
(โฮพ ไอ ด้อนท์ เร็ค ฮเว็น มาย ฝีฉอัน เก็ท บลูรี โซเบอะ อัพ ลุคอิง แอ็ท แอน ออล ฮไวท จูริ)
Judge don’t like no drunk like me. Punk might give me strike number three.
(จัจ ด้อนท์ ไลค โน ดรังค ไลค มี พรัค ไมท กิฝ มี ซทไรค นัมเบอะ ธรี)
Cause when I’m drunk and when I’m high, I don’t give a damn ’bout a DUI.
(คอส ฮเว็น แอม ดรังค แอ็นด ฮเว็น แอม ไฮ , ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม เบาท ดา DUI)
Let’s just get lit, dance like a nitwit, try to talk to the women that we can’t get with.
(เล็ท จัซท เก็ท ลิท , ดานซ ไลค เก nitwit , ทไร ทู ทอค ทู เดอะ วีมเอิน แดท วี แค็นท เก็ท วิฑ)
Me and my staff make everybody laugh. If the beer runs out, we can all go half.
(มี แอ็นด มาย ซทัฟ เมค เอวี่บอดี้ ลาฟ อิฟ เดอะ เบีย รัน เอ้า , วี แค็น ออล โก ฮาล์ฟ)
It’s Friday night. Got the perfect weather. Lets get drunk together.
(อิทซ ฟไรดิ ไนท ก็อท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เวฑเออะ เล็ท เก็ท ดรังค ทุเกฑเออะ)

Let’s all get drunk tonight. [Hell yeah.] I hope I don’t fight with a punk tonight. [C’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ดรังค ทุไนท [ เฮ็ล เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟท วิฑ อะ พรัค ทุไนท [ ซีมอน ])
Let’s all get high tonight. Maybe nobody will die tonight. [C’mon, dance with me baby, c’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮ ทุไนท เมบี โนบอดี้ วิล ได ทุไนท [ ซีมอน , ดานซ วิฑ มี เบบิ , ซีมอน ])
Let’s all sell yell tonight. [Sling yay.] I hope I don’t go back to jail tonight. [Not tonight.]
(เล็ท ซอร์ เซ็ล เย็ล ทุไนท [ ซลิง เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ โก แบ็ค ทู เจล ทุไนท [ น็อท ทุไนท ])
Let’s go to the club tonight. Find a woman that wanna make love tonight.
(เล็ท โก ทู เดอะ คลับ ทุไนท ไฟนด อะ วูมเอิน แดท วอนนา เมค ลัฝ ทุไนท)

Bacardi. Colt .45. Let’s party. We’re still alive.
(เบคาดีโคลท 45 เล็ท พาทิ เวีย ซทิล อะไลฝ)
Tomorrow brings pain and sorrow, but tonight, we’re all right.
(ทุมอโร บริง เพน แอ็นด ซอโร , บัท ทุไนท , เวีย ออล ไรท)
Drink that beer ’til your belly can’t hold it. Tell the homeboys, we fittin’ to get loaded.
(ดริงค แดท เบีย ทิล ยุร เบลลิ แค็นท โฮลด ดิท เท็ล เดอะ โฮมบอย , วี ฟิทดินทู เก็ท โลด)
Rollin’ through the Ante-dope Valley out there. Hope the cops don’t smell
(โรลลิน ธรู ดิ แอนทิ โดพ แฝลลิ เอ้า แดร์ โฮพ เดอะ ค็อพ ด้อนท์ ซเม็ล)
That beer on my breath, cause if the sheriff catch a whiff of that fifth, it’ll probly knock him stiff.
(แดท เบีย ออน มาย บเร็ธ , คอส อิฟ เดอะ เฌริฟ แค็ช อะ ฮวิฟ อ็อฝ แดท ฟิฟธ , อิว พรอบบี น็อค ฮิม ซทิฟ)
Don’t look dumb if my breath on hum. Stick your hand in you’re pocket, please, pass some gum,
(ด้อนท์ ลุค ดัม อิฟ มาย บเร็ธ ออน ฮัม ซทิค ยุร แฮ็นด อิน ยัวร์ พอคเค็ท , พลีส , เพซ ซัม กัม ,)
So the cops can’t tell my breath smell. We won’t go to jail, we’ll go to Palmdale
(โซ เดอะ ค็อพ แค็นท เท็ล มาย บเร็ธ ซเม็ล วี ว็อนท โก ทู เจล , เว็ล โก ทู Palmdale)
With the beautiful women and the beautiful weather, we can both get drunk together.
(วิฑ เดอะ บยูทิฟุล วีมเอิน แอ็นด เดอะ บยูทิฟุล เวฑเออะ , วี แค็น โบธ เก็ท ดรังค ทุเกฑเออะ)

Let’s all get drunk tonight. [Hell yeah.] I hope I don’t fight with a punk tonight. [C’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ดรังค ทุไนท [ เฮ็ล เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟท วิฑ อะ พรัค ทุไนท [ ซีมอน ])
Let’s all get high tonight. Maybe nobody will die tonight. [C’mon, dance with me baby, c’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮ ทุไนท เมบี โนบอดี้ วิล ได ทุไนท [ ซีมอน , ดานซ วิฑ มี เบบิ , ซีมอน ])
Let’s all sell yell tonight. [Sling yay.] I hope I don’t go back to jail tonight. [Not tonight.]
(เล็ท ซอร์ เซ็ล เย็ล ทุไนท [ ซลิง เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ โก แบ็ค ทู เจล ทุไนท [ น็อท ทุไนท ])
Let’s go to the club tonight. Find a woman that wanna make love tonight.
(เล็ท โก ทู เดอะ คลับ ทุไนท ไฟนด อะ วูมเอิน แดท วอนนา เมค ลัฝ ทุไนท)

Baby, I beg your pardon, but your outfit’s giving me a hard-on.
(เบบิ , ไอ เบ็ก ยุร พ๊าร์ด่อน , บัท ยุร เอ้าฟิท กีฝวิง มี อะ ฮาด ออน)
Maybe some way, maybe some how, you could dance with me, right here, right now.
(เมบี ซัม เว , เมบี ซัม เฮา , ยู เคิด ดานซ วิฑ มี , ไรท เฮียร , ไรท เนา)
Been lookin’ at you all night long. That DJ’s playing my favorite song.
(บีน ลุคกิน แอ็ท ยู ออล ไนท ล็อง แดท ดีเจซ พเลนิ่ง มาย เฟเฝอะริท ซ็อง)
Everything is splendid, don’t mean no harm. Don’t get offended when I pull your arm.
(เอ๊วี่ติง อีส ซพเลนดิด , ด้อนท์ มีน โน ฮาม ด้อนท์ เก็ท อ็อฟเฟนด ฮเว็น นาย พุล ยุร อาม)
I ain’t felt this good since I don’t know when, and I might not feel this good again.
(ไอ เอน เฟ็ลท ดีซ เกิด ซินซ ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น , แอ็นด ดาย ไมท น็อท ฟีล ดีซ เกิด อะเกน)
It’s Friday night, beautiful weather, let’s get drunk together. [C’mon, y’all.]
(อิทซ ฟไรดิ ไนท , บยูทิฟุล เวฑเออะ , เล็ท เก็ท ดรังค ทุเกฑเออะ [ ซีมอน , ยอล ])

Let’s all get drunk tonight. [Hell yeah.] I hope I don’t fight with a punk tonight. [C’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ดรังค ทุไนท [ เฮ็ล เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟท วิฑ อะ พรัค ทุไนท [ ซีมอน ])
Let’s all get high tonight. Maybe nobody will die tonight. [C’mon, dance with me baby, c’mon.]
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮ ทุไนท เมบี โนบอดี้ วิล ได ทุไนท [ ซีมอน , ดานซ วิฑ มี เบบิ , ซีมอน ])
Let’s all sell yell tonight. [Sling yay.] I hope I don’t go back to jail tonight. [Not tonight.]
(เล็ท ซอร์ เซ็ล เย็ล ทุไนท [ ซลิง เย่ ] ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ โก แบ็ค ทู เจล ทุไนท [ น็อท ทุไนท ])
Let’s go to the club tonight. Find a woman that wanna make love tonight.
(เล็ท โก ทู เดอะ คลับ ทุไนท ไฟนด อะ วูมเอิน แดท วอนนา เมค ลัฝ ทุไนท)

Let’s all get drunk tonight. I hope I don’t fight with a punk tonight.
(เล็ท ซอร์ เก็ท ดรังค ทุไนท ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ ไฟท วิฑ อะ พรัค ทุไนท)
Let’s all get high tonight. Maybe nobody will die tonight.
(เล็ท ซอร์ เก็ท ไฮ ทุไนท เมบี โนบอดี้ วิล ได ทุไนท)
Let’s all sell yell tonight. I hope I don’t go back to jail tonight.
(เล็ท ซอร์ เซ็ล เย็ล ทุไนท ไอ โฮพ ไอ ด้อนท์ โก แบ็ค ทู เจล ทุไนท)
Let’s go to the club tonight. Find a girl that wanna make love tonight.
(เล็ท โก ทู เดอะ คลับ ทุไนท ไฟนด อะ เกิล แดท วอนนา เมค ลัฝ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s All Get Drunk Tonight คำอ่านไทย Afroman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น