เนื้อเพลง Can’t Take My Soul คำอ่านไทย Jewel

Weather’s gettin’ cold
( เวฑเออะ เกดดิน โคลด)
But it’s ninety degrees outside
(บัท อิทซ ไนนทิ ดิกรี เอาทไซด)
Feels like I’m dying…?
(ฟีล ไลค แอม ไดอิง)
I probably could hear your cold words after all
(ไอ พรอบอับลิ เคิด เฮีย ยุร โคลด เวิด อาฟเทอะ ออล)
They’re just words
(เดรว จัซท เวิด)
And I though I could see your sad eyes after all
(แอ็นด ดาย โธ ไอ เคิด ซี ยุร แซ็ด ไอ อาฟเทอะ ออล)
Eyes won’t lie
(ไอ ว็อนท ไล)
I thought that I could just take this hatred in
(ไอ ธอท แดท ไอ เคิด จัซท เทค ดีซ เฮทเร็ด อิน)
Let it back out and see love again
(เล็ท ดิธ แบ็ค เอ้า แอ็นด ซี ลัฝ อะเกน)
But now I’m giving up
(บัท เนา แอม กีฝวิง อัพ)
Who, I’ll never give you
(ฮู , แอล เนฝเวอะ กิฝ ยู)
Say you can take my life
(เซ ยู แค็น เทค มาย ไลฟ)
And you can keep this heart
(แอ็นด ยู แค็น คีพ ดีซ ฮาท)
Whooo, but you’ll never take my soul
(ฮู , บัท โยว เนฝเวอะ เทค มาย โซล)
Nooo, never you can take my soul
(นู , เนฝเวอะ ยู แค็น เทค มาย โซล)

Feels so good I can not feel
(ฟีล โซ เกิด ดาย แค็น น็อท ฟีล)
That these tears running down my face
(แดท ฑิส เทีย รันนิง เดาน มาย เฟซ)
I dry my eyes to see the sunrise
(ไอ ดไร มาย ไอ ทู ซี เดอะ ซีนไลท์)
And I find it set, it’s too late
(แอ็นด ดาย ไฟนด ดิท เซ็ท , อิทซ ทู เลท)
So I sit there and listen to you scream after all
(โซ ไอ ซิท แดร์ แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู ยู ซครีม อาฟเทอะ ออล)
I never know
(ไอ เนฝเวอะ โน)
But I cry before I go to sleep after all
(บัท ไอ คไร บิโฟ ไอ โก ทู ซลีพ อาฟเทอะ ออล)
I know I wasn’t what I should be
(ไอ โน ไอ วอสซึ้น ว็อท ไอ เชิด บี)

I thought that I could just take this hatred in
(ไอ ธอท แดท ไอ เคิด จัซท เทค ดีซ เฮทเร็ด อิน)
Let it back out and see love again
(เล็ท ดิธ แบ็ค เอ้า แอ็นด ซี ลัฝ อะเกน)
But now I’m giving up
(บัท เนา แอม กีฝวิง อัพ)
Who, I’ll never give you
(ฮู , แอล เนฝเวอะ กิฝ ยู)
Say you can take my life
(เซ ยู แค็น เทค มาย ไลฟ)
And you can keep this heart
(แอ็นด ยู แค็น คีพ ดีซ ฮาท)
Whooo, but you’ll never take my soul
(ฮู , บัท โยว เนฝเวอะ เทค มาย โซล)
Nooo, never you can take my soul
(นู , เนฝเวอะ ยู แค็น เทค มาย โซล)

Tried to say goodbye yesterday
(ทไร ทู เซ กู๊ดบาย เยซเทอะดิ)
But we ended up in bed instead
(บัท วี เอ็นด อัพ อิน เบ็ด อินซเทด)
Asked you if …
(อาซค ยู อิฟ)
But I couldn’t turn away, turn my head
(บัท ไอ คูดซึ่น เทิน อะเว , เทิน มาย เฮ็ด)
Walking with the strings that you pull after all
(วอคกิง วิฑ เดอะ ซทริง แดท ยู พุล อาฟเทอะ ออล)
I’ll never go
(แอล เนฝเวอะ โก)
After all the times I tried after all
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ไทม ซาย ทไร อาฟเทอะ ออล)
I know I wasn’t what I should be
(ไอ โน ไอ วอสซึ้น ว็อท ไอ เชิด บี)

I thought that I could just take this hatred in
(ไอ ธอท แดท ไอ เคิด จัซท เทค ดีซ เฮทเร็ด อิน)
Let it back out and see love again
(เล็ท ดิธ แบ็ค เอ้า แอ็นด ซี ลัฝ อะเกน)
But now I’m giving up
(บัท เนา แอม กีฝวิง อัพ)
Who, I’m never giving in
(ฮู , แอม เนฝเวอะ กีฝวิง อิน)
Say you can take my life
(เซ ยู แค็น เทค มาย ไลฟ)
You can have this car
(ยู แค็น แฮ็ฝ ดีซ คา)
You can keep this stuff
(ยู แค็น คีพ ดีซ ซทัฟ)
I don’t want your damn dog
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยุร แด็ม ด็อก)
You can have my…. in my head
(ยู แค็น แฮ็ฝ มาย อิน มาย เฮ็ด)
And all of those good things
(แอ็นด ออล อ็อฝ โฑส เกิด ธิง)
…everywhere
(เอวี่แวร์)
you’ll never take my soul
(โยว เนฝเวอะ เทค มาย โซล)

You would of think that you could possess
(ยู เวิด อ็อฝ ธิงค แดท ยู เคิด พ็อสเสซ)
All of my hopes and all of my [breasts?]
(ออล อ็อฝ มาย โฮพ แซน ออล อ็อฝ มาย [ บเร็ซท ])
[And all of my babies and my lovers too]
([ แอ็นด ออล อ็อฝ มาย เบบีสฺ แซน มาย ลัฝเออะ ทู ])
But don’t you know that you will pull with you
(บัท ด้อนท์ ยู โน แดท ยู วิล พุล วิฑ ยู)
Yeah never take my soul
(เย่ เนฝเวอะ เทค มาย โซล)
No, you’ll never take
(โน , โยว เนฝเวอะ เทค)

Can’t take my soul
(แค็นท เทค มาย โซล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Take My Soul คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น