เนื้อเพลง Miracle Drug คำอ่านไทย U2

I want to trip inside your head
( ไอ ว็อนท ทู ทริพ อีนไซด ยุร เฮ็ด)
Spend the day there…
(ซเพ็นด เดอะ เด แดร์)
To hear the things you haven’t said
(ทู เฮีย เดอะ ธิง ยู แฮฟเวน เซ็ด)
And see what you might see
(แอ็นด ซี ว็อท ยู ไมท ซี)

I want to hear you when you call
(ไอ ว็อนท ทู เฮีย ยู ฮเว็น ยู คอล)
Do you feel anything at all?
(ดู ยู ฟีล เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
I want to see your thoughts take shape
(ไอ ว็อนท ทู ซี ยุร ธอท เทค เฌพ)
And walk right out
(แอ็นด วอค ไรท เอ้า)

Freedom has a scent
(ฟรีดัม แฮ็ส ซา เซ็นท)
Like the top of a new born baby’s head
(ไลค เดอะ ท็อพ อ็อฝ อะ นยู บอน เบบิ เฮ็ด)

The songs are in your eyes
(เดอะ ซ็อง แซร์ อิน ยุร ไอ)
I see them when you smile
(ไอ ซี เฑ็ม ฮเว็น ยู ซไมล)
I’ve had enough I’m not giving up
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ แอม น็อท กีฝวิง อัพ)
On a miracle drug
(ออน อะ มิ๊ราเคิ่ล ดรัก)

Of science and the human heart
(อ็อฝ ไซเอ็นซ แอ็นด เดอะ ฮยูแม็น ฮาท)
There is no limit
(แดร์ อีส โน ลีมอิท)
There is no failure here sweetheart
(แดร์ อีส โน เฟลเยอะ เฮียร สวีทฮาร์ท)
Just when you quit…
(จัซท ฮเว็น ยู ควิท)

I am you and you are mine
(ไอ แอ็ม ยู แอ็นด ยู อาร์ ไมน)
Love makes nonsense of space
(ลัฝ เมค นอนเซ็นซ อ็อฝ ซเพซ)
And time…will disappear
(แอ็นด ไทม วิล ดิแซ็พเพีย)
Love and logic keep us clear
(ลัฝ แอ็นด ลอจอิค คีพ อัซ คเลีย)
Reason is on our side, love…
(รี๊ซั่น อีส ออน เอ๊า ไซด , ลัฝ)

The songs are in your eyes
(เดอะ ซ็อง แซร์ อิน ยุร ไอ)
I see them when you smile
(ไอ ซี เฑ็ม ฮเว็น ยู ซไมล)
I’ve had enough of romantic love
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ โระแมนทิค ลัฝ)
I’d give it up, yeah, I’d give it up
(อาย กิฝ อิท อัพ , เย่ , อาย กิฝ อิท อัพ)
For a miracle, a miracle drug, a miracle drug
(ฟอ รา มิ๊ราเคิ่ล , อะ มิ๊ราเคิ่ล ดรัก , อะ มิ๊ราเคิ่ล ดรัก)

God I need your help tonight
(ก็อด ดาย นีด ยุร เฮ็ลพ ทุไนท)

Beneath the noise
(บินีธ เดอะ นอยส)
Below the din
(บิโล เดอะ ดิน)
I hear a voice
(ไอ เฮีย รา ฝอยซ)
It’s whispering
(อิทซ วิซเปอร์ริง)
In science and in medicine
(อิน ไซเอ็นซ แอ็นด อิน เมดอิซิน)
” I was a stranger
(” ไอ วอส ซา ซทเรนเจอะ)
You took me in ”
(ยู ทุค มี อิน “)

The songs are in your eyes
(เดอะ ซ็อง แซร์ อิน ยุร ไอ)
I see them when you smile
(ไอ ซี เฑ็ม ฮเว็น ยู ซไมล)
I’ve had enough of romantic love
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ โระแมนทิค ลัฝ)
I’d give it up, yeah, I’d give it up
(อาย กิฝ อิท อัพ , เย่ , อาย กิฝ อิท อัพ)
For a miracle, miracle drug
(ฟอ รา มิ๊ราเคิ่ล , มิ๊ราเคิ่ล ดรัก)

Miracle, miracle drug
(มิ๊ราเคิ่ล , มิ๊ราเคิ่ล ดรัก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miracle Drug คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น