เนื้อเพลง Where You Are คำอ่านไทย 98 Degrees

[feat. Nick Lachey]
( [ ฟีท นิค Lachey ])

There are times
(แดร์ อาร์ ไทม)
I swear I know you’re here
(ไอ ซแว ไอ โน ยัวร์ เฮียร)
I forget about my fears
(ไอ เฟาะเกท อะเบาท มาย เฟีย)
Feelin you my dear
(ฟีลิน ยู มาย เดีย)

Watchin over me
(วันชิน โอเฝอะ มี)
My hope sees
(มาย โฮพ ซี)
What the future will bring
(ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ วิล บริง)
When you wrap your wings
(ฮเว็น ยู แร็พ ยุร วิง)

And take me where you are
(แอ็นด เทค มี ฮแว ยู อาร์)
Where you and I will be together
(ฮแว ยู แอ็นด ดาย วิล บี ทุเกฑเออะ)
Once again, we’ll be dancin in the moonlight
(วันซ อะเกน , เว็ล บี แดนซิน อิน เดอะ มูนไลท์)
Just like we used to do
(จัซท ไลค วี ยูซ ทู ดู)
And you’ll be smilin back at me
(แอ็นด โยว บี สไมลิน แบ็ค แกท มี)
Only then will I be free
(โอ๊นลี่ เด็น วิล ไอ บี ฟรี)
When I can be, where you are
(ฮเว็น นาย แค็น บี , ฮแว ยู อาร์)

And I can see your face
(แอ็นด ดาย แค็น ซี ยุร เฟซ)
Your kiss I still can taste
(ยุร คิซ ซาย ซทิล แค็น เทซท)
Not a memory erased
(น็อท ดา เมมโอะริ อิเรซ)

Oh, how I see your star
(โอ , เฮา ไอ ซี ยุร ซทา)
Shinin down on me
(ชายนิน เดาน ออน มี)
And I’d do anything
(แอ็นด อาย ดู เอนอิธิง)
If I could just, be right there where you are
(อิฟ ฟาย เคิด จัซท , บี ไรท แดร์ ฮแว ยู อาร์)

Where you and I will breathe together
(ฮแว ยู แอ็นด ดาย วิล บรีฑ ทุเกฑเออะ)
Once again we’ll be dancin in the moonlight
(วันซ อะเกน เว็ล บี แดนซิน อิน เดอะ มูนไลท์)
Just like we used to do
(จัซท ไลค วี ยูซ ทู ดู)
And you’ll be smilin back at me [you’ll be smilin back at me]
(แอ็นด โยว บี สไมลิน แบ็ค แกท มี [ โยว บี สไมลิน แบ็ค แกท มี ])

Only then will I be free
(โอ๊นลี่ เด็น วิล ไอ บี ฟรี)
Then I will be free, so take me where you are
(เด็น นาย วิล บี ฟรี , โซ เทค มี ฮแว ยู อาร์)

Now baby there are times when selfishly
(เนา เบบิ แดร์ อาร์ ไทม ฮเว็น เซลฟิฌลิ)
I wishin that you were here with me
(ไอ วิซชิน แดท ยู เวอ เฮียร วิฑ มี)
So I can wipe the tears from your eyes and make you see
(โซ ไอ แค็น ไวพ เดอะ เทีย ฟร็อม ยุร ไอ แซน เมค ยู ซี)

That every night when you are dreamin
(แดท เอฝริ ไนท ฮเว็น ยู อาร์ ดรีมมิน)
I’m here to guard you from afar
(แอม เฮียร ทู กาด ยู ฟร็อม อะฟา)
And anytime I feel in love
(แอ็นด เอนี่ไทม์ ไอ ฟีล อิน ลัฝ)
I’ll close my eyes and dream of where you are
(แอล คโลส มาย ไอ แซน ดรีม อ็อฝ ฮแว ยู อาร์)

where you are
(ฮแว ยู อาร์)

Where you and I will breathe together
(ฮแว ยู แอ็นด ดาย วิล บรีฑ ทุเกฑเออะ)
Once again we’ll be dancin in the moonlight
(วันซ อะเกน เว็ล บี แดนซิน อิน เดอะ มูนไลท์)
Just like we used to do
(จัซท ไลค วี ยูซ ทู ดู)
And you’ll be smilin back at me [you’ll be smilin back at me]
(แอ็นด โยว บี สไมลิน แบ็ค แกท มี [ โยว บี สไมลิน แบ็ค แกท มี ])

Only then will I be free
(โอ๊นลี่ เด็น วิล ไอ บี ฟรี)
Then I will be free,
(เด็น นาย วิล บี ฟรี ,)

Baby I still believe
(เบบิ ไอ ซทิล บิลีฝ)
Oh I gotta believe
(โอ ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
I will touch you that sweet day
(ไอ วิล ทั๊ช ยู แดท สวี้ท เด)

That you take me there
(แดท ยู เทค มี แดร์)
Where you are [where you are]
(ฮแว ยู อาร์ [ ฮแว ยู อาร์ ])
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
Whoooooa, I gotta believe
(Whoooooa , ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
I will touch you that sweet day
(ไอ วิล ทั๊ช ยู แดท สวี้ท เด)

That you take me there
(แดท ยู เทค มี แดร์)
Where you are, oh where you are!
(ฮแว ยู อาร์ , โอ ฮแว ยู อาร์ !)
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
I gotta believe
(ไอ กอททะ บิลีฝ)
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
I’ll always be waiting here
(แอล ออลเว บี เวททิง เฮียร)

That sweet day [that sweet day, yeah!]
(แดท สวี้ท เด [ แดท สวี้ท เด , เย่ ! ])

I still believe……I still believe….
(ไอ ซทิล บิลีฝ ไอ ซทิล บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where You Are คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น