เนื้อเพลง Fly Me To The Moon คำอ่านไทย Hikaru Utada

Poets often use many words
( โพเอ็ท ออฟเอ็น ยูซ เมนอิ เวิด)
to say a simple thing
(ทู เซ อะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง)
But it takes thought and time and rhyme
(บัท ดิธ เทค ธอท แอ็นด ไทม แอ็นด ไรม)
to make a poet sing
(ทู เมค เก โพเอ็ท ซิง)

With music and words
(วิฑ มยูสิค แอ็นด เวิด)
I’ll be playin’
(แอล บี เพลย์ยิน)
For you I have written a song
(ฟอ ยู ไอ แฮ็ฝ วึ้น อะ ซ็อง)

To be sure that you’ll know what
(ทู บี ฌุร แดท โยว โน ว็อท)
I’m sayin’ I’ll translate as I go along
(แอม เซย์อิน แอล ทแร็นซเลท แอ็ส ซาย โก อะลอง)

[yeah oh yeah]
([ เย่ โอ เย่ ])

Fly me to the moon
(ฟไล มี ทู เดอะ มูน)
and let me play among the stars
(แอ็นด เล็ท มี พเล อะมัง เดอะ ซทา)
Won’t you let me see what spring is like
(ว็อนท ยู เล็ท มี ซี ว็อท ซพริง อีส ไลค)
On Jupiter and Mars
(ออน จูพิเทอะ แอ็นด มา)

In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
hold my hand
(โฮลด มาย แฮ็นด)
In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
darling kiss me
(ดาลิง คิซ มี)

Fill my heart with song
(ฟิล มาย ฮาท วิฑ ซ็อง)
and let me sing forever more
(แอ็นด เล็ท มี ซิง เฟาะเรฝเออะ โม)
cause you are all I long for
(คอส ยู อาร์ ออล ไอ ล็อง ฟอ)
All I worship and adore
(ออล ไอ เวอฌิพ แอ็นด อะโด)

In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
please me true
(พลีส มี ทรู)
In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
please be true[please be true, I just want you to be true]
(พลีส บี ทรู [ พลีส บี ทรู , ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู บี ทรู ])
In other words
(อิน อัฑเออะ เวิด)
I love you[I love you, I love you]
(ไอ ลัฝ ยู [ ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ])

[to the moon]
([ ทู เดอะ มูน ])

Just take me to the moon and far
(จัซท เทค มี ทู เดอะ มูน แอ็นด ฟา)
yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Me To The Moon คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น