เนื้อเพลง Crawl คำอ่านไทย Chris Brown

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Everybody see’s it’s you
(เอวี่บอดี้ ซี อิทซ ยู)
I’m the one that lost the view
(แอม ดิ วัน แดท ล็อซท เดอะ ฝยู)
Everybody says we’re through
(เอวี่บอดี้ เซ เวีย ธรู)
I hope you haven’t said it too
(ไอ โฮพ ยู แฮฟเวน เซ็ด ดิท ทู)

So where
(โซ ฮแว)
Do we go from here
(ดู วี โก ฟร็อม เฮียร)
With all this fear in our eyes
(วิฑ ออล ดีซ เฟีย อิน เอ๊า ไอ)
And where
(แอ็นด ฮแว)
Can love take us now
(แค็น ลัฝ เทค อัซ เนา)
We’ve been so far down
(หวีบ บีน โซ ฟา เดาน)
We can still touch the sky
(วี แค็น ซทิล ทั๊ช เดอะ ซไค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If we crawl
(อิฟ วี ครอล)
Till we can walk again
(ทิล วี แค็น วอค อะเกน)
Then we’ll run
(เด็น เว็ล รัน)
Until we’re strong enough to jump
(อันทีล เวีย ซทร็อง อินัฟ ทู จัมพ)
Then we’ll fly
(เด็น เว็ล ฟไล)
Until there is no end
(อันทีล แดร์ อีส โน เอ็นด)
So lets crawl, crawl, crawl
(โซ เล็ท ครอล , ครอล , ครอล)
Back to love, Yeah
(แบ็ค ทู ลัฝ , เย่)
Back to love, Yeah
(แบ็ค ทู ลัฝ , เย่)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Why did I change the pace
(ฮไว ดิด ดาย เชนจ เดอะ เพซ)
Hearts were never meant to race
(ฮาท เวอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เรซ)
I always felt the need for space
(ไอ ออลเว เฟ็ลท เดอะ นีด ฟอ ซเพซ)
But now I can’t reach your face
(บัท เนา ไอ แค็นท รีช ยุร เฟซ)
So where
(โซ ฮแว)
Are you standing now
(อาร์ ยู ซแทนดิง เนา)
Are you in the crowd of my faults
(อาร์ ยู อิน เดอะ คเราด อ็อฝ มาย ฟอลท)
Love, can you see my hand?
(ลัฝ , แค็น ยู ซี มาย แฮ็นด)
I need one more chance
(ไอ นีด วัน โม ชานซ)
We can still have it all
(วี แค็น ซทิล แฮ็ฝ อิท ดอร์)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If we crawl [if we crawl]
(อิฟ วี ครอล [ อิฟ วี ครอล ])
Till we can walk again
(ทิล วี แค็น วอค อะเกน)
Then we’ll run [then we’ll run]
(เด็น เว็ล รัน [ เด็น เว็ล รัน ])
Until we’re strong enough to jump
(อันทีล เวีย ซทร็อง อินัฟ ทู จัมพ)
Then we’ll fly
(เด็น เว็ล ฟไล)
Until there is no end
(อันทีล แดร์ อีส โน เอ็นด)
So lets crawl, crawl, crawl
(โซ เล็ท ครอล , ครอล , ครอล)
Back to love, Yeah
(แบ็ค ทู ลัฝ , เย่)
Back to love, yeaaah
(แบ็ค ทู ลัฝ , เย้)

[Bridge]
([ บริจ ])
Everybody see’s it’s you
(เอวี่บอดี้ ซี อิทซ ยู)
Well I never wanna lose that view
(เว็ล ไอ เนฝเวอะ วอนนา ลูส แดท ฝยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So we’ll crawl [if we crawl]
(โซ เว็ล ครอล [ อิฟ วี ครอล ])
Till we can walk again
(ทิล วี แค็น วอค อะเกน)
Then we’ll run
(เด็น เว็ล รัน)
Until we’re strong enough to jump
(อันทีล เวีย ซทร็อง อินัฟ ทู จัมพ)
Then we’ll fly
(เด็น เว็ล ฟไล)
Until there is no end
(อันทีล แดร์ อีส โน เอ็นด)
So lets crawl, crawl, crawl
(โซ เล็ท ครอล , ครอล , ครอล)

So we’ll crawl [ooh]
(โซ เว็ล ครอล [ อู้ ])
Till we can walk again [till we can walk again]
(ทิล วี แค็น วอค อะเกน [ ทิล วี แค็น วอค อะเกน ])
Then we’ll run [we’ll run]
(เด็น เว็ล รัน [ เว็ล รัน ])
Until we’re strong enough to jump [until we’re strong enough to jump]
(อันทีล เวีย ซทร็อง อินัฟ ทู จัมพ [ อันทีล เวีย ซทร็อง อินัฟ ทู จัมพ ])
Then we’ll fly [then we’ll fly]
(เด็น เว็ล ฟไล [ เด็น เว็ล ฟไล ])
Until there is no end
(อันทีล แดร์ อีส โน เอ็นด)
So let’s crawl, let’s crawl, let’s crawl
(โซ เล็ท ครอล , เล็ท ครอล , เล็ท ครอล)
Back to love
(แบ็ค ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crawl คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น