เนื้อเพลง Monarchy of Roses คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

The crimson tide is flowing through your fingers as you sleep
( เดอะ คริมเซิน ไทด อีส ฟโลอิง ธรู ยุร ฟีงเกอะ แอ็ส ยู ซลีพ)
The promise of a clean regime are promises we keep.
(เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ อะ คลีน เรฉีม อาร์ พรอมอิซ วี คีพ)
Do you like it rough I ask and are you on to task?
(ดู ยู ไลค อิท รัฟ ไอ อาซค แอ็นด อาร์ ยู ออน ทู ทาซค)
The catacombs of bet and bone where cultures come to clash
(เดอะ แคทอะโคม อ็อฝ เบ็ท แอ็นด บอน ฮแว คัลเชอะ คัม ทู คแล็ฌ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
The saviour of love my best friends wear, the colours of the crown
(เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ ลัฝ มาย เบ็ซท ฟเร็นด แว , เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ คเราน)
And Mary wants to fill it up,
(แอ็นด แมริ ว็อนท ทู ฟิล อิท อัพ ,)
and Sherry wants to tear it all back down, girl
(แอ็นด เฌริ ว็อนท ทู เทีย อิท ดอร์ แบ็ค เดาน , เกิล)
The saviour of your light
(เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ ยุร ไลท)
The monarchy of roses
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส)
The monarchy of roses tonight
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส ทุไนท)

The cloth between my former queen, her legendary stare
(เดอะ คล็อธ บีทวิน มาย ฟอเมอะ ควีน , เฮอ เลจเอ็นเดริ ซแท)
The holy tears that I am in, the lovely cross to bear
(เดอะ โฮลิ เทีย แดท ไอ แอ็ม อิน , เดอะ ลัฝลิ คร็อซ ทู แบ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
The saviour of love my best friends know, the secrets of this town
(เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ ลัฝ มาย เบ็ซท ฟเร็นด โน , เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ ดีซ ทาวน์)
And Mary wants to raise it up,
(แอ็นด แมริ ว็อนท ทู เรส อิท อัพ ,)
and Sherry wants to spit it all around, girl
(แอ็นด เฌริ ว็อนท ทู ซพิท ดิธ ดอร์ อะเรานด , เกิล)
The sailors of the night
(เดอะ เซลเออะ อ็อฝ เดอะ ไนท)
The monarchy of roses
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส)
The monarchy of roses tonight
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส ทุไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
The saviour of love my best friends wear, the colours of the crown
(เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ ลัฝ มาย เบ็ซท ฟเร็นด แว , เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ คเราน)
And Mary wants to fill it up,
(แอ็นด แมริ ว็อนท ทู ฟิล อิท อัพ ,)
and Sherry wants to tear it all back down, girl
(แอ็นด เฌริ ว็อนท ทู เทีย อิท ดอร์ แบ็ค เดาน , เกิล)
The saviour of your light
(เดอะ เซฝเยอะ อ็อฝ ยุร ไลท)
The monarchy of roses
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส)
The monarchy of roses
(เดอะ มอนเออะคิ อ็อฝ โรส)

Hey yeah
(เฮ เย่)
We all want the rose you know
(วี ออล ว็อนท เดอะ โรส ยู โน)
I said
(ไอ เซ็ด)
Hey yeah
(เฮ เย่)
Show us love before you go
(โฌ อัซ ลัฝ บิโฟ ยู โก)
Say I will, and then I’ll say I want to
(เซ ไอ วิล , แอ็นด เด็น แอล เซ ไอ ว็อนท ทู)
The story of love that I will never taunt you
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ แดท ไอ วิล เนฝเวอะ ทอน ยู)

Hey yeah
(เฮ เย่)
We all want the rose you know
(วี ออล ว็อนท เดอะ โรส ยู โน)
I said
(ไอ เซ็ด)
Hey yeah
(เฮ เย่)
Show us love before you go
(โฌ อัซ ลัฝ บิโฟ ยู โก)
Say I will, and then I’ll say I want to
(เซ ไอ วิล , แอ็นด เด็น แอล เซ ไอ ว็อนท ทู)
The story of love that I will always want you
(เดอะ ซโทริ อ็อฝ ลัฝ แดท ไอ วิล ออลเว ว็อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Monarchy of Roses คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น