เนื้อเพลง San Francisco คำอ่านไทย Vanessa Carlton

I, I know what you did
( ไอ , ไอ โน ว็อท ยู ดิด)
Like a boy of summer gives his first kiss
(ไลค เก บอย อ็อฝ ซัมเมอะ กิฝ ฮิส เฟิซท คิซ)
love, is dancing on my finger
(ลัฝ , อีส แด็นซิง ออน มาย ฟีงเกอะ)
he got to the heart of the matter and lingered
(ฮี ก็อท ทู เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ แมทเทอะ แอ็นด ลีงเกอะ)
now I’m walking with the living
(เนา แอม วอคกิง วิฑ เดอะ ลีฝอิง)
I always liked Steinbeck and those old men whistling
(ไอ ออลเว ลิค Steinbeck แอ็นด โฑส โอลด เม็น ฮวีซลิง)

we’re back, we’re back in San Francisco
(เวีย แบ็ค , เวีย แบ็ค อิน แซน แฟรนคิซโก)
we’re back and you tell me I’m home
(เวีย แบ็ค แอ็นด ยู เท็ล มี แอม โฮม)

talking in the Mission
(ทอคอิง อิน เดอะ มีฌอัน)
over coffee this is my utopia
(โอเฝอะ คอฟฟิ ดีซ ซิส มาย utopia)
then I’ll be your lady
(เด็น แอล บี ยุร เลดิ)
as the ocean rises, the sun is fading
(แอ็ส ดิ โอแฌ็น ไรส , เดอะ ซัน อีส เฟดิง)

we’re back, we’re back in San Francisco
(เวีย แบ็ค , เวีย แบ็ค อิน แซน แฟรนคิซโก)
we’re back, we’re back in San Francisco
(เวีย แบ็ค , เวีย แบ็ค อิน แซน แฟรนคิซโก)
we’re back, we’re back in san fran
(เวีย แบ็ค , เวีย แบ็ค อิน แซน fran)

and now I feel the ever after
(แอ็นด เนา ไอ ฟีล ดิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
over red wine on the eve of summer
(โอเฝอะ เร็ด ไวน ออน ดิ อี๊ฟ อ็อฝ ซัมเมอะ)
the buzz, the buzz of the city
(เดอะ บัส , เดอะ บัส อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
as we settle in it’s majesty
(แอ็ส วี เซ็ทเทิ่ล อิน อิทซ แมจเอ็ซทิ)
I, I know what you did
(ไอ , ไอ โน ว็อท ยู ดิด)
like a boy of summer gives his first kiss
(ไลค เก บอย อ็อฝ ซัมเมอะ กิฝ ฮิส เฟิซท คิซ)

we’re back, we’re back in San Francisco
(เวีย แบ็ค , เวีย แบ็ค อิน แซน แฟรนคิซโก)
we’re back and you tell me I’m home
(เวีย แบ็ค แอ็นด ยู เท็ล มี แอม โฮม)

you tell me I am home
(ยู เท็ล มี ไอ แอ็ม โฮม)
you tell me I am home
(ยู เท็ล มี ไอ แอ็ม โฮม)
you tell me I am home
(ยู เท็ล มี ไอ แอ็ม โฮม)
back in San Francisco
(แบ็ค อิน แซน แฟรนคิซโก)

and I know what you did in San Francisco
(แอ็นด ดาย โน ว็อท ยู ดิด อิน แซน แฟรนคิซโก)
I know what you did in San Francisco
(ไอ โน ว็อท ยู ดิด อิน แซน แฟรนคิซโก)
San Francisco
(แซน แฟรนคิซโก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง San Francisco คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น