เนื้อเพลง It’s Your Birthday คำอ่านไทย R. Kelly

Surprise
( เซิพไรส)
Girl I bet you thought I had went and forgot
(เกิล ไอ เบ็ท ยู ธอท ไอ แฮ็ด เว็นท แอ็นด เฟาะกอท)

It’s a special day
(อิทซ ซา ซเพฌแอ็ล เด)
Tonight
(ทุไนท)
Your gift will be something you will remember
(ยุร กิฟท วิล บี ซัมติง ยู วิล ริเมมเบอะ)
For the rest of your days
(ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร เด)

[So get ready and I’ll take you out] and show you some love
([ โซ เก็ท เรดอิ แอ็นด แอล เทค ยู เอ้า ] แอ็นด โฌ ยู ซัม ลัฝ)
[Show you what partying is all about] once we hit the club
([ โฌ ยู ว็อท พาร์ดีอิง อีส ซอร์ อะเบาท ] วันซ วี ฮิท เดอะ คลับ)

[It’s your birthday] so let’s party and have some fun
([ อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ ] โซ เล็ท พาทิ แอ็นด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
[It’s your birthday] we’ll dance til the morning comes yeah
([ อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ ] เว็ล ดานซ ทิล เดอะ มอนิง คัม เย่)
[Happy birthday] girl let’s step the night away
([ แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ] เกิล เล็ท ซเท็พ เดอะ ไนท อะเว)
[Happy birthday] and we’re gonna celebrate, yeah
([ แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ] แอ็นด เวีย กอนนะ เซลอิบเรท , เย่)

do do do do do do do do do do do…
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

Oh we’ll be laughing and singing and grooving on the way
(โอ เว็ล บี ลาฟอิง แอ็นด ซิงกิง แอ็นด กรูฝวิ่ง ออน เดอะ เว)
With smiles upon our face
(วิฑ ซไมล อุพอน เอ๊า เฟซ)
Nothing but VIP
(นัธติง บัท วีไอพี)
Darling for you and me
(ดาลิง ฟอ ยู แอ็นด มี)
And there’s so many dancing feet
(แอ็นด แดร์ โซ เมนอิ แด็นซิง ฟีท)
Dancing in harmony
(แด็นซิง อิน ฮาโมะนิ)

[So get ready and I’ll take you out] and show you some love
([ โซ เก็ท เรดอิ แอ็นด แอล เทค ยู เอ้า ] แอ็นด โฌ ยู ซัม ลัฝ)
[Show you what partying is all about] once we hit the club, yeah
([ โฌ ยู ว็อท พาร์ดีอิง อีส ซอร์ อะเบาท ] วันซ วี ฮิท เดอะ คลับ , เย่)

[It’s your birthday] so let’s party and have some fun
([ อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ ] โซ เล็ท พาทิ แอ็นด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
[It’s your birthday] and we’ll dance til the morning comes yeah
([ อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ ] แอ็นด เว็ล ดานซ ทิล เดอะ มอนิง คัม เย่)
[Happy birthday] let’s step the night away
([ แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ] เล็ท ซเท็พ เดอะ ไนท อะเว)
[Happy birthday] we’re gonna celebrate, yeah
([ แฮพพิ เบริ์ดเดย์ ] เวีย กอนนะ เซลอิบเรท , เย่)

Let’s go
(เล็ท โก)

Do do do do do do do do do do…
(ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู ดู)

Go Drea, it’s your birthday!
(โก เด , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Joanne, it’s your birthday!
(โก Joanne , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Jaya, it’s your birthday!
(โก Jaya , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Chann้l, it’s your birthday!
(โก Chann้l , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Angie, it’s your birthday!
(โก แอนจี้ , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Julie, it’s your birthday!
(โก จูรี , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Ebony, it’s your birthday!
(โก เอบอะนิ , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Teshonda it’s your birthday!
(โก Teshonda อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)

Go Kim, it’s your birthday!
(โก คิม , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Lisa, it’s your birthday!
(โก ลีซา , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Devine, it’s your birthday!
(โก ดิฝวาย , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Simone, it’s your birthday!
(โก Simone , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Vernice, it’s your birthday!
(โก Vernice , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Gina, it’s your birthday!
(โก จีน่า , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Kat, it’s your birthday!
(โก คาท, อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)
Go Carmen, it’s your birthday!
(โก คาเม็น , อิทซ ยุร เบริ์ดเดย์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Your Birthday คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น