เนื้อเพลง White Flag คำอ่านไทย Dido

I know you think that I shouldn’t still love you,
(ไอ โนว์ ยู ซริ๊งค แก๊ท ได ชูดดึ่น สทิลล เลิฟ ยู)
Or tell you that.
(ออ เทลล ยู แด้ท)
But if I didn’t say it, well I’d still have felt it
(บั๊ท ดิ๊ฟ ไฟ ดิ๊นอิน เซย์ ยิท เวลล อาย สทิลล แฮวฟเฟว ดิท)
where’s thesense in that?
(แวรสฺ เดอะเซ้นส เซน แน้ท)

I promise I’m not trying to make your life harder
(ไอ โพรมิซ แอม นอท ทายอิ้งค์ ทู เม้ค ยัวร์ ไล๊ฟ ฮาร์เดอ)
Or return to where we were
(ออ รีเทิร์น ทู แวร์ วี เวีย)

I will go down with this ship
(ไอ วิล โก ดาวน์ วิธ ดิส ชิพ)
And I won’t put my hands up and surrender
(แอนด์ ได โวน พุท มาย แฮนด์ ซั๊พ แปนด์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
There will be no white flag above my door
(แดร์ วิล บี โน ไว๊ท แฟล๊ก งะโบ๊ฝ มาย ดอร์)
I’m in love and always will be
(แอม อิน เลิฟ แอนด์ อ๊อลเวย์ส วิล บี)

I know I left too much mess and
(ไอ โนว์ ไว เล๊ฟท ทู มัช เมส แซนด์)
destruction to come back again
(ดิดตั๊กชั่น ทู คัม แบ็ค อะเกน)
And I caused nothing but trouble
(แอนด์ ได ค๊อส นอทติง บั๊ท ทรั๊บเบิ้ล)
I understand if you can’t talk to me again
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ดิ๊ฟ ยู แค้น ท๊อล์ค ทู มี อะเกน)
And if you live by the rules of “it’s over”
(แอนด์ ดิ๊ฟ ยู ลีฟ บาย เดอะ รูลสฺ ซอฟ “อิท โซเวอร์ “)
then I’m sure that that makes sense
(เด็น แอม ชัวร์ แด๊ท แด๊ท เม้ค เซ้น)

I will go down with this ship
(ไอ วิล โก ดาวน์ วิธ ดิส ชิพ)
And I won’t put my hands up and surrender
(แอนด์ ได โวน พุท มาย แฮนด์ ซั๊พ แปนด์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
There will be no white flag above my door
(แดร์ วิล บี โน ไว๊ท แฟล๊ก อะโบ๊ฝ มาย ดอร์)
I’m in love and always will be
(แอม อิน เลิฟ แอนด์ อ๊อลเวย์ส วิล บี)
[adsense]
And when we meet
(แอนด์ เว็น วี มี๊ท)
Which I’m sure we will
(วิช แชม ชัวร์ วี วิล)
All that was there
(ออล แด๊ท วอส แดร์)
Will be there still
(วิล บี แดร์ สทิลล)
I’ll let it pass
(แอล เล็ท ดิท พาสส)
And hold my tongue
(แอนด์ โฮลด์ มาย ทั๊ง)
And you will think
(แอนด์ ยู วิล ตริ๊งค)
That I’ve moved on….
(แด้ท แอบ มู๊ฝ ดอน)

I will go down with this ship
(ไอ วิล โก ดาวน์ วิธ ดิส ชิพ)
And I won’t put my hands up and surrender
(แอนด์ ได โวน พุท มาย แฮนด์ ซั๊พ แปนด์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
There will be no white flag above my door
(แดร์ วิล บี โน ไว๊ท แฟล๊ก อะโบ๊ฝ มาย ดอร์)
I’m in love and always will be
(แอม อิน เลิฟ แอนด์ อ๊อลเวย์ส วิล บี)

I will go down with this ship
(ไอ วิล โก ดาวน์ วิธ ดิส ชิพ)
And I won’t put my hands up and surrender
(แอนด์ ได โวน พุท มาย แฮนด์ ซั๊พ แปนด์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
There will be no white flag above my door
(แดร์ วิล บี โน ไว๊ท แฟล๊ก อะโบ๊ฝ มาย ดอร์)
I’m in love and always will be
(แอม อิน เลิฟ แอนด์ อ๊อลเวย์ส วิล บี)

I will go down with this ship
(ไอ วิล โก ดาวน์ วิธ ดิส ชิพ)
And I won’t put my hands up and surrender
(แอนด์ ได โวน พุท มาย แฮนด์ ซั๊พ แปนด์ เซอร์เร๊นเด้อร์)
There will be no white flag above my door
(แดร์ วิล บี โน ไว๊ท แฟล๊ก อะโบ๊ฝ มาย ดอร์)
I’m in love and always will be
(แอม อิน เลิฟ แอนด์ อ๊อลเวย์ส วิล บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง White Flag คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น