เนื้อเพลง Bend And Not Break คำอ่านไทย Dashboard Confessional

I pedal up these steps now
( ไอ เพดแอ็ล อัพ ฑิส ซเท็พ เนา)
Decisive and intentioned
(ดิไซซิฝ แอ็นด อินเทนฌัน)
Precise a pattern specifically to yours
(พริไซซ อะ แพทเทิน ซพิซีฟอิแค็ลลิ ทู ยุร)
I’m talented at breathing
(แอม แทลเอ็นท แอ็ท บรีสดิง)
Especially exhaling
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ exhalings)
So that my chest will rise and fall with yours
(โซ แดท มาย เช็ซท วิล ไรส แอ็นด ฟอล วิฑ ยุร)

I’m careful not to wake you
(แอม แคฟุล น็อท ทู เวค ยู)
Fearing conversation
(เฟียริง คอนเฝอะเซฌัน)
It’s better just to hold you
(อิทซ เบทเทอะ จัซท ทู โฮลด ยู)
And keep you pacified
(แอ็นด คีพ ยู แพซอิไฟ)
I’m talented with reason
(แอม แทลเอ็นท วิฑ รี๊ซั่น)
I cover all the angles
(ไอ คัฝเออะ ออล ดิ แอ๊งเจิ้ล)
I can fail before I ever try
(ไอ แค็น เฟล บิโฟ ไอ เอฝเออะ ทไร)

Try to understand there’s an old mistake that fools will make
(ทไร ทู อันเดิซแทนด แดร์ แอน โอลด มิซเทค แดท ฟูล วิล เมค)
And I’m the king of them, pushing everything that’s good away
(แอ็นด แอม เดอะ คิง อ็อฝ เฑ็ม , พุฌอิง เอ๊วี่ติง แด๊ท เกิด อะเว)
Wont you hold me now [I will not bend I will not break]
(ว็อนท ยู โฮลด มี เนา [ ไอ วิล น็อท เบ็นด ดาย วิล น็อท บเรค ])
Wont you hold me now [I will not bend I will not break]
(ว็อนท ยู โฮลด มี เนา [ ไอ วิล น็อท เบ็นด ดาย วิล น็อท บเรค ])

I am feeling agile
(ไอ แอ็ม ฟีลอิง แอจอิล)
I can bend and not break
(ไอ แค็น เบ็นด แอ็นด น็อท บเรค)
But I can break and take it with a smile
(บัท ไอ แค็น บเรค แอ็นด เทค อิท วิฑ อะ ซไมล)
And I am so resilient
(แอ็นด ดาย แอ็ม โซ ริสีลเอียน)
I recover quickly
(ไอ ริคัฝเออะ ควีคลิ)
I’ll convince you soon that I am fine
(แอล ค็อนฝีนซ ยู ซูน แดท ไอ แอ็ม ไฟน)

Try to understand there’s and old mistake that fools will make
(ทไร ทู อันเดิซแทนด แดร์ แซน โอลด มิซเทค แดท ฟูล วิล เมค)
And I’m the king of them, pushing everything that’s good away
(แอ็นด แอม เดอะ คิง อ็อฝ เฑ็ม , พุฌอิง เอ๊วี่ติง แด๊ท เกิด อะเว)
Wont you hold me now [I will not bend I will not break]
(ว็อนท ยู โฮลด มี เนา [ ไอ วิล น็อท เบ็นด ดาย วิล น็อท บเรค ])
Wont you hold me now
(ว็อนท ยู โฮลด มี เนา)

Just hold me close to you, just hold me close to you
(จัซท โฮลด มี คโลส ทู ยู , จัซท โฮลด มี คโลส ทู ยู)
Just hold me close to you, just hold me close to you, to you
(จัซท โฮลด มี คโลส ทู ยู , จัซท โฮลด มี คโลส ทู ยู , ทู ยู)

And try to understand there’s and old mistake that fools will make
(แอ็นด ทไร ทู อันเดิซแทนด แดร์ แซน โอลด มิซเทค แดท ฟูล วิล เมค)
And I’m the king of them, pushing everything that’s good away
(แอ็นด แอม เดอะ คิง อ็อฝ เฑ็ม , พุฌอิง เอ๊วี่ติง แด๊ท เกิด อะเว)
So wont you hold me now?
(โซ ว็อนท ยู โฮลด มี เนา)
Wont you hold me now?
(ว็อนท ยู โฮลด มี เนา)
Now, now, now, now, now
(เนา , เนา , เนา , เนา , เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bend And Not Break คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น