เนื้อเพลง Mama Kin คำอ่านไทย Aerosmith

It ain’t easy, livin’ like a gypsy.
( อิท เอน อีสอิ , ลีฝอิน ไลค เก จีพซิ)
Tell ya, honey, how it feels.
(เท็ล ยา , ฮันอิ , เฮา อิท ฟีล)
I’ve been dreaming,
(แอฝ บีน ดรีมมิง ,)
Floatin’ down stream and
(โฟลดิน เดาน ซทรีม แอ็นด)
Losin’ touch with all that is real.
(ลูซิน ทั๊ช วิฑ ออล แดท อีส ริแอ็ล)
Whole earth lover, keepin’ under cover
(โฮล เอิธ ลัฝเออะ , คริพปิน อันเดอะ คัฝเออะ)
Never knowin’ where ya been.
(เนฝเวอะ โนว์อิน ฮแว ยา บีน)
You’ve been fadin’, always out of Paradin.
(ยู๊ฟ บีน fadin , ออลเว เอ้า อ็อฝ Paradin)
Keepin’ touch with Mama Kin.
(คริพปิน ทั๊ช วิฑ มามะ คิน)

Well you’ve always got your tail on the wag.
(เว็ล ยู๊ฟ ออลเว ก็อท ยุร เทล ออน เดอะ แว็ก)
Shootin’ fire from your mouth just like a dragon.
(ชูดทิน ไฟร ฟร็อม ยุร เมาธ จัซท ไลค เก ดแรกอัน)
You act like a perpertual drag.
(ยู แอ็คท ไลค เก perpertual ดแร็ก)
You better check it out,
(ยู เบทเทอะ เช็ค อิท เอ้า ,)
Or someday soon you’ll have to climb back on the wagon.
(ออ ซัมเดย์ ซูน โยว แฮ็ฝ ทู คไลม แบ็ค ออน เดอะ แวกอัน)

It ain’t easy, livin’ like ya wanna,
(อิท เอน อีสอิ , ลีฝอิน ไลค ยา วอนนา ,)
And it’s so hard to find piece of mind. Yes it is.
(แอ็นด อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด เย็ซ ซิท อีส)
The way I see it, you’ve got to say sh*t.
(เดอะ เว ไอ ซี อิท , ยู๊ฟ ก็อท ทู เซ ฌะ *ที)
But don’t forget to drop me a line.
(บัท ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ดร็อพ มี อะ ไลน)

Said you’re as bald as an egg at eighteen.
(เซ็ด ยัวร์ แอ็ส บอลด แอ็ส แอน เอ็ก แอ็ท เอทีน)
And workin’ for you dad is just a drag.
(แอ็นด เวิคกิน ฟอ ยู แด็ด อีส จัซท ดา ดแร็ก)
He still stuffs your mouth with your dreams.
(ฮี ซทิล ซทัฟ ยุร เมาธ วิฑ ยุร ดรีม)
You better check it out,
(ยู เบทเทอะ เช็ค อิท เอ้า ,)
Or someday soon you’ll have to climb back on the wagon.
(ออ ซัมเดย์ ซูน โยว แฮ็ฝ ทู คไลม แบ็ค ออน เดอะ แวกอัน)

Keepin’ touch with Mama Kin.
(คริพปิน ทั๊ช วิฑ มามะ คิน)
Tell her where you’ve gone and been.
(เท็ล เฮอ ฮแว ยู๊ฟ กอน แอ็นด บีน)
Livin’ out your fantasy,
(ลีฝอิน เอ้า ยุร แฟนทะซิ ,)
Sleeping late and smoking tea.
(ซลีพพิง เลท แอ็นด สโมคกิ้ง ที)
[repeat once]
([ ริพีท วันซ ])

It ain’t easy, livin’ like ya wanna,
(อิท เอน อีสอิ , ลีฝอิน ไลค ยา วอนนา ,)
And it’s so hard to find piece of mind. Yes it is.
(แอ็นด อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด เย็ซ ซิท อีส)
The way I see it, you’ve got to say sh*t.
(เดอะ เว ไอ ซี อิท , ยู๊ฟ ก็อท ทู เซ ฌะ *ที)
But don’t forget to drop me a line.
(บัท ด้อนท์ เฟาะเกท ทู ดร็อพ มี อะ ไลน)

Said you’re as bald as an egg at eighteen.
(เซ็ด ยัวร์ แอ็ส บอลด แอ็ส แอน เอ็ก แอ็ท เอทีน)
And workin’ for you dad is just a drag.
(แอ็นด เวิคกิน ฟอ ยู แด็ด อีส จัซท ดา ดแร็ก)
He still stuffs your mouth with your dreams.
(ฮี ซทิล ซทัฟ ยุร เมาธ วิฑ ยุร ดรีม)
You better check it out,
(ยู เบทเทอะ เช็ค อิท เอ้า ,)
Or someday soon you’ll have to climb back on the wagon.
(ออ ซัมเดย์ ซูน โยว แฮ็ฝ ทู คไลม แบ็ค ออน เดอะ แวกอัน)

Keepin’ touch with Mama Kin.
(คริพปิน ทั๊ช วิฑ มามะ คิน)
Tell her where you’ve gone and been.
(เท็ล เฮอ ฮแว ยู๊ฟ กอน แอ็นด บีน)
Livin’ out your fantasy,
(ลีฝอิน เอ้า ยุร แฟนทะซิ ,)
Sleeping late and smoking tea.
(ซลีพพิง เลท แอ็นด สโมคกิ้ง ที)
[repeat once]
([ ริพีท วันซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mama Kin คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น