เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย OneRepublic

Angel of Mercy
( เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you find me?
(เฮา ดิด ยู ไฟนด มี)
Where did you read my story?
(ฮแว ดิด ยู เร็ด มาย ซโทริ)
Pulled from the papers
(พุล ฟร็อม เดอะ เพเพอะ)
Desperate and hardened
(เดซเพอะริท แอ็นด ฮาเดนทฺ)
seeking a momentary fix
(ซีคิง อะ โมเมนเทริ ฟิคซ)

All I wanted to say
(ออล ไอ ว็อนท ทู เซ)
All I wanted to do
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู)
Is fall apart now
(อีส ฟอล อะพาท เนา)
All I wanted to feel
(ออล ไอ ว็อนท ทู ฟีล)
I wanted to love
(ไอ ว็อนท ทู ลัฝ)
It’s all my fault now
(อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท เนา)
A Tragedy I fear
(อะ ทแรจเอะดิ ไอ เฟีย)

Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you find me?
(เฮา ดิด ยู ไฟนด มี)
How did you pick me up again?
(เฮา ดิด ยู พิค มี อัพ อะเกน)
Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you move me?
(เฮา ดิด ยู มูฝ มี)
Why am I on my feet again?
(ฮไว แอ็ม ไอ ออน มาย ฟีท อะเกน)
And I see you
(แอ็นด ดาย ซี ยู)

Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
I feel you
(ไอ ฟีล ยู)
Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)

Fortress of daylight
(ฟอทเร็ซ อ็อฝ เดย์ไลท์)
come in and standby
(คัม อิน แอ็นด สแตนบาย)
Waiting to catch the quickest plane
(เวททิง ทู แค็ช เดอะ quickest พเลน)
Flying to nowhere
(ฟไลอิง ทู โนแวร์)
Is better than somewhere
(อีส เบทเทอะ แฑ็น ซัมแวร์)
That’s where I’ve been and nothing’s changed
(แด๊ท ฮแว แอฝ บีน แอ็นด นัธติง เชนจ)

All I wanted to say
(ออล ไอ ว็อนท ทู เซ)
All I wanted to do
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู)
Is fall apart now
(อีส ฟอล อะพาท เนา)
All I wanted to feel
(ออล ไอ ว็อนท ทู ฟีล)
I wanted to love
(ไอ ว็อนท ทู ลัฝ)
It’s all my fault now
(อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท เนา)
A Tragedy for sure
(อะ ทแรจเอะดิ ฟอ ฌุร)

Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you find me?
(เฮา ดิด ยู ไฟนด มี)
How did you pick me up again?
(เฮา ดิด ยู พิค มี อัพ อะเกน)
Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you move me?
(เฮา ดิด ยู มูฝ มี)
Why am I on my feet again?
(ฮไว แอ็ม ไอ ออน มาย ฟีท อะเกน)
And I see you
(แอ็นด ดาย ซี ยู)

Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)
I feel you
(ไอ ฟีล ยู)
Whoa Whoa Whoa
(โว้ว โว้ว โว้ว)

I’m so lost in you
(แอม โซ ล็อซท อิน ยู)
A tragedy seemed to be over now
(อะ ทแรจเอะดิ ซีมี ทู บี โอเฝอะ เนา)
A tragedy it seemed to be
(อะ ทแรจเอะดิ อิท ซีมี ทู บี)

Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you find me?
(เฮา ดิด ยู ไฟนด มี)
How did you pick me up again?
(เฮา ดิด ยู พิค มี อัพ อะเกน)
Angel of Mercy
(เอนเจล อ็อฝ เมอซิ)
How did you move me?
(เฮา ดิด ยู มูฝ มี)
Why am I on my feet again?
(ฮไว แอ็ม ไอ ออน มาย ฟีท อะเกน)
And I see you
(แอ็นด ดาย ซี ยู)

whoa
(โว้ว)
I feel you
(ไอ ฟีล ยู)
Whoa
(โว้ว)
I feel you
(ไอ ฟีล ยู)
Oh Whoa
(โอ โว้ว)
I feel you
(ไอ ฟีล ยู)
Oh Oh Oh
(โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย OneRepublic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น