เนื้อเพลง Take You on a Cruise คำอ่านไทย Interpol

Time is like a broken watch
( ไทม อีส ไลค เก บโรเค็น ว็อช)
And make money like Fred Astaire
(แอ็นด เมค มันอิ ไลค เฟรด แอสเตียเออ)
I see that you’ve come to resist me
(ไอ ซี แดท ยู๊ฟ คัม ทู ริสีซท มี)
[?]
([ ])
The pretends is not what restricts me
(เดอะ พริเทนด ซิส น็อท ว็อท ริซทรีคท มี)
It’s the circles inside
(อิทซ เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล อีนไซด)
An anatomy of kisses
(แอน อะแนทโอะมิ อ็อฝ คีสเซซ)
And a teacher who tries
(แอ็นด อะ ทีชเออะ ฮู ทรายส์)
And knows how we’ll disappear
(แอ็นด โน เฮา เว็ล ดิแซ็พเพีย)
Would like to be my Missus
(เวิด ไลค ทู บี มาย มีซซัซ)
And a future with child
(แอ็นด อะ ฟยูเชอะ วิฑ ไชล)
You know we can’t get back from here
(ยู โน วี แค็นท เก็ท แบ็ค ฟร็อม เฮียร)
We can get away
(วี แค็น เก็ท อะเว)

Baby won’t you try to find me
(เบบิ ว็อนท ยู ทไร ทู ไฟนด มี)
Baby won’t you try to fight
(เบบิ ว็อนท ยู ทไร ทู ไฟท)
Baby won’t you try to find me
(เบบิ ว็อนท ยู ทไร ทู ไฟนด มี)
Maybe it will be alright
(เมบี อิท วิล บี ออลไร๊ท)

Along the way
(อะลอง เดอะ เว)
Tears guarding the wake of your life
(เทีย guardings เดอะ เวค อ็อฝ ยุร ไลฟ)
There’s nothing like this built today
(แดร์ นัธติง ไลค ดีซ บิลท ทุเด)
You’ll never see a finer ship in your life
(โยว เนฝเวอะ ซี อะ ฟายเนอร์ ฌิพ อิน ยุร ไลฟ)
We sail today
(วี เซล ทุเด)
Tears guarding the wake of your life
(เทีย guardings เดอะ เวค อ็อฝ ยุร ไลฟ)
There’s nothing like this built today
(แดร์ นัธติง ไลค ดีซ บิลท ทุเด)
You’ll never see a finer ship
(โยว เนฝเวอะ ซี อะ ฟายเนอร์ ฌิพ)
Or see a better tip in your life
(ออ ซี อะ เบทเทอะ ทิพ อิน ยุร ไลฟ)

I am the scavenger
(ไอ แอ็ม เดอะ ซแคฝเอ็นเจอะ)
Between the sheets of …
(บีทวิน เดอะ ฌีท อ็อฝ)
Lately I can’t tell for sure
(เลทลิ ไอ แค็นท เท็ล ฟอ ฌุร)
It seems like anyone
(อิท ซีม ไลค เอนอิวัน)
Are you the scavenger?
(อาร์ ยู เดอะ ซแคฝเอ็นเจอะ)
Between the sheets of …
(บีทวิน เดอะ ฌีท อ็อฝ)
Lately I can’t tell for sure
(เลทลิ ไอ แค็นท เท็ล ฟอ ฌุร)
It seems like anyone
(อิท ซีม ไลค เอนอิวัน)

Lady won’t you try to find me
(เลดิ ว็อนท ยู ทไร ทู ไฟนด มี)
Lady there is no need to fight
(เลดิ แดร์ อีส โน นีด ทู ไฟท)
Lady won’t you try to find me
(เลดิ ว็อนท ยู ทไร ทู ไฟนด มี)
Lady it will be alright
(เลดิ อิท วิล บี ออลไร๊ท)

We sail today
(วี เซล ทุเด)
Tears are drowning in the wake of your life
(เทีย แซร์ ดเรานอิง อิน เดอะ เวค อ็อฝ ยุร ไลฟ)
There’s nothing like this built today
(แดร์ นัธติง ไลค ดีซ บิลท ทุเด)
You’ll never see a finer ship in your life
(โยว เนฝเวอะ ซี อะ ฟายเนอร์ ฌิพ อิน ยุร ไลฟ)
Along the way
(อะลอง เดอะ เว)
The sea will crowd us with lovers at night
(เดอะ ซี วิล คเราด อัซ วิฑ ลัฝเออะ แอ็ท ไนท)
There’s nothing like this built today
(แดร์ นัธติง ไลค ดีซ บิลท ทุเด)
You’ll never see a finer ship
(โยว เนฝเวอะ ซี อะ ฟายเนอร์ ฌิพ)
Or receive a better tip in your life
(ออ รีซีฝ อะ เบทเทอะ ทิพ อิน ยุร ไลฟ)

I see that you’ve come to resist me
(ไอ ซี แดท ยู๊ฟ คัม ทู ริสีซท มี)
[?]
([ ])

White Goddess, red Goddess
(ฮไวท กอดเดซ , เร็ด กอดเดซ)
Black temptress of the sea, you treat me right
(บแล็ค เทมทเร็ซ อ็อฝ เดอะ ซี , ยู ทรีท มี ไรท)
Black Goddess, red Goddess
(บแล็ค กอดเดซ , เร็ด กอดเดซ)
White temptress of the sea, you treat me right
(ฮไวท เทมทเร็ซ อ็อฝ เดอะ ซี , ยู ทรีท มี ไรท)
White Goddess, black Goddess
(ฮไวท กอดเดซ , บแล็ค กอดเดซ)
Red temptress of the sea, you treat me right
(เร็ด เทมทเร็ซ อ็อฝ เดอะ ซี , ยู ทรีท มี ไรท)
White Goddess, red Goddess
(ฮไวท กอดเดซ , เร็ด กอดเดซ)
Black Temptress of the sea, you treat me right
(บแล็ค เทมทเร็ซ อ็อฝ เดอะ ซี , ยู ทรีท มี ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take You on a Cruise คำอ่านไทย Interpol

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น