เนื้อเพลง If It’s Lovin’ That You Want คำอ่านไทย Rihanna

I want to let you know
( ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน)
That you don’t have to go
(แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก)
Don’t wonder no more
(ด้อนท์ วันเดอะ โน โม)
What I think about you
(ว็อท ไอ ธิงค อะเบาท ยู)

If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เมค มี ยุร เกิล , ยุร เกิล)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
Then baby come and share my world, share my world
(เด็น เบบิ คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , แฌ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then come and take a walk with me, with me
(เด็น คัม แอ็นด เทค เก วอค วิฑ มี , วิฑ มี)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
I got it right here baby, baby
(ไอ ก็อท ดิธ ไรท เฮียร เบบิ , เบบิ)

Now it’s obvious to need a friend to come hold you down
(เนา อิทซ ออบเฝียซ ทู นีด อะ ฟเร็นด ทู คัม โฮลด ยู เดาน)
Be that one you share your everything when no one’s around
(บี แดท วัน ยู แฌ ยุร เอ๊วี่ติง ฮเว็น โน วัน อะเรานด)
Baby come tell me your secrets, and tell me all your dreams
(เบบิ คัม เท็ล มี ยุร ซีคเร็ท , แอ็นด เท็ล มี ออล ยุร ดรีม)
Cause I can see you need someone to trust
(คอส ไอ แค็น ซี ยู นีด ซัมวัน ทู ทรัซท)
You can trust in me
(ยู แค็น ทรัซท อิน มี)

Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จัซท คอล มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(แอล บี ยุร ฟเร็นด , ไอ แค็น บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เมค มี ยุร เกิล , ยุร เกิล)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
Then baby come and share my world, share my world
(เด็น เบบิ คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , แฌ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then come and take a walk with me, with me
(เด็น คัม แอ็นด เทค เก วอค วิฑ มี , วิฑ มี)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
I got it right here baby, baby
(ไอ ก็อท ดิธ ไรท เฮียร เบบิ , เบบิ)

It been so long I’ve had this feeling
(อิท บีน โซ ล็อง แอฝ แฮ็ด ดีซ ฟีลอิง)
That we could be
(แดท วี เคิด บี)
Everything we’ve ever wanted baby
(เอ๊วี่ติง หวีบ เอฝเออะ ว็อนท เบบิ)
Your fantasy
(ยุร แฟนทะซิ)
I won’t push to hard or break your heart
(ไอ ว็อนท พุฌ ทู ฮาด ออ บเรค ยุร ฮาท)
Cause my love’s sincere
(คอส มาย ลัฝ ซินเซีย)
I’m not like any other girl you know
(แอม น็อท ไลค เอนอิ อัฑเออะ เกิล ยู โน)
So let me erase your fears
(โซ เล็ท มี อิเรซ ยุร เฟีย)

Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จัซท คอล มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(แอล บี ยุร ฟเร็นด , ไอ แค็น บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เมค มี ยุร เกิล , ยุร เกิล)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
Then baby come and share my world, share my world
(เด็น เบบิ คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , แฌ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then come and take a walk with me, with me
(เด็น คัม แอ็นด เทค เก วอค วิฑ มี , วิฑ มี)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
I got it right here baby, baby
(ไอ ก็อท ดิธ ไรท เฮียร เบบิ , เบบิ)

If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เมค มี ยุร เกิล , ยุร เกิล)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
Then baby come and share my world, share my world [I got what you need so come share my world]
(เด็น เบบิ คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , แฌ มาย เวิลด [ ไอ ก็อท ว็อท ยู นีด โซ คัม แฌ มาย เวิลด ])
If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then come and take a walk with me, with me
(เด็น คัม แอ็นด เทค เก วอค วิฑ มี , วิฑ มี)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
I got it right here baby, baby
(ไอ ก็อท ดิธ ไรท เฮียร เบบิ , เบบิ)

Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
So just call me whenever your lonely
(โซ จัซท คอล มี ฮเว็นเอฝเออะ ยุร โลนลิ)
Di di di di da da dey
(ได ได ได ได ดา ดา เด)
I’ll be your friend, I can be your homey
(แอล บี ยุร ฟเร็นด , ไอ แค็น บี ยุร โฮมี)

If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then you should make me your girl, your girl
(เด็น ยู เชิด เมค มี ยุร เกิล , ยุร เกิล)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
Then baby come and share my world, share my world
(เด็น เบบิ คัม แอ็นด แฌ มาย เวิลด , แฌ มาย เวิลด)
If it’s loving that you want
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู ว็อนท)
Then come and take a walk with me, with me
(เด็น คัม แอ็นด เทค เก วอค วิฑ มี , วิฑ มี)
If it’s loving that you need
(อิฟ อิทซ ลัฝอิง แดท ยู นีด)
I got it right here baby, baby
(ไอ ก็อท ดิธ ไรท เฮียร เบบิ , เบบิ)

I want to let you know
(ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน)
That you don’t have to go
(แดท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู โก)
Don’t wonder no more
(ด้อนท์ วันเดอะ โน โม)
What I think about you
(ว็อท ไอ ธิงค อะเบาท ยู)

What I think about you boy
(ว็อท ไอ ธิงค อะเบาท ยู บอย)
I got what you need so come share my world oh
(ไอ ก็อท ว็อท ยู นีด โซ คัม แฌ มาย เวิลด โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If It’s Lovin’ That You Want คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น