เนื้อเพลง Diamond in The Back คำอ่านไทย Ludacris

Gangsta whitewalls, TV antennas in the back [the back, the back…]
( แก๊งซดา whitewalls , ทีวี แอ็นเทนนะ ซิน เดอะ แบ็ค [ เดอะ แบ็ค , เดอะ แบ็ค ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
And I wanna [sunroof top]
(แอ็นด ดาย วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])

diamond in the, diamond in the, diamond in the…
(ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
It’s hard growin’ up lookin’ at drug dealers wit’ all this paper
(อิทซ ฮาด โกรวิน อัพ ลุคกิน แอ็ท ดรัก ดีลเออะ วิท ดอร์ ดีซ เพเพอะ)
Wonderin’ how I can get me some
(วันเดอริน เฮา ไอ แค็น เก็ท มี ซัม)
My family’s strugglin’, I’m buggin’, sittin’ on my porch
(มาย แฟมอิลิ strugglin , แอม บักกิน , ซิทดิน ออน มาย โพช)
So confused, chewin’ on some bubblegum
(โซ ค็อนฟยูส , chewin ออน ซัม บับเบิลกัม)
I was always taught to use my manners with the misses
(ไอ วอส ออลเว ทอท ทู ยูซ มาย แมนเนอะ วิฑ เดอะ มิซเซซ)
But please, stay away from the hoes and snithes
(บัท พลีส , ซเท อะเว ฟร็อม เดอะ โฮ แซน snithes)
And I was always reached for the sky, I dont know why
(แอ็นด ดาย วอส ออลเว รีช ฟอ เดอะ ซไค , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Ima little bitty kid wit’ a whole buncha gangsta wishes
(แอมอา ลิ๊ทเทิ่ล บิดดีคิด วิท ดา โฮล บัญชา แก๊งซดา วิซเชรด)
When I grow up, you just wait, Ima be so straight
(ฮเว็น นาย กโร อัพ , ยู จัซท เวท , แอมอา บี โซ ซทเรท)
And everything’s gonna be so marvelous
(แอ็นด เอ๊วี่ติง กอนนะ บี โซ มาเฝะลัซ)
No more borrowin’ from the neighbors, no more haters
(โน โม borrowin ฟร็อม เดอะ เนเบอะ , โน โม เฮเดอ)
No more blowin’ Nintendo cartridges
(โน โม โบลวิน นินเทนโด คาทริจ)
Ima have it made in the shade, Ima be so paid
(แอมอา แฮ็ฝ อิท เมด อิน เดอะ เฌด , แอมอา บี โซ เพลด)
And my fam, get ’em off that payin’ them bills
(แอ็นด มาย แฟม, เก็ท เอ็ม ออฟฟ แดท เพย์อิน เฑ็ม บิล)
Matta fact Im schemin’ my way on up out this hood, I’ll be good
(Matta แฟ็คท แอม สคริมมิน มาย เว ออน อัพ เอ้า ดีซ ฮุด , แอล บี เกิด)
When I ditch these trainin’ wheels
(ฮเว็น นาย ดิช ฑิส trainin ฮวีล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Diamond in the back
(ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค)
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ in the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน อิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ in the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน อิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
And I wanna [sunroof top]
(แอ็นด ดาย วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ in the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน อิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ in the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน อิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])

Diamond in the, diamond in the, diamond in the…
(ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I’m sick and tired of ridin’ public transportation
(แอม ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ ริดอิน พับลิค ทแรนสโพะเทฌัน)
Been patient waitin’ on my set of wheels
(บีน เพเฌ็นท เว๊ทดิน ออน มาย เซ็ท อ็อฝ ฮวีล)
I’m willin’ to do what it takes, whatever the stakes
(แอม วิลลิน ทู ดู ว็อท ดิธ เทค , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ ซเทค)
In order to get myself some dollar bills
(อิน ออเดอะ ทู เก็ท ไมเซลฟ ซัม ดอลเลอะ บิล)
It’s too many holes in my socks, and I’m ready to box
(อิทซ ทู เมนอิ โฮล ซิน มาย ซ็อค , แอ็นด แอม เรดอิ ทู บ็อคซ)
Anyone tellin’ me I need better shoes
(เอนอิวัน เทลลิน มี ไอ นีด เบทเทอะ ฌู)
And I aint the only one trippin’, or makin a fuss
(แอ็นด ดาย เอน ดิ โอ๊นลี่ วัน ทริพพิน, ออ เมกิน อะ ฟัซ)
My older cousin need some cheddar too
(มาย โอลเดอะ เค๊าซิน นีด ซัม เชเดอร์ ทู)
He thinkin’ ’bout comin’ up on the lick, to get it quick
(ฮี ติ้งกิน เบาท คัมอิน อัพ ออน เดอะ ลิค , ทู เก็ท ดิธ ควิค)
It involves that local corner store
(อิท อินฝอลฝ แดท โลแค็ล คอเนอะ ซโท)
I overheard him say he knew who works there
(ไอ โอเฝอะเฮิด ฮิม เซ ฮี นยู ฮู เวิค แดร์)
And whatever they do, dont let the owner know
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ เด ดู , ด้อนท์ เล็ท ดิ โอนเออะ โน)
I hope he come back with enough to let me borrow some change
(ไอ โฮพ ฮี คัม แบ็ค วิฑ อินัฟ ทู เล็ท มี บอโร ซัม เชนจ)
At least for the summer
(แอ็ท ลีซท ฟอ เดอะ ซัมเมอะ)
And if he dont let me borrow nothin, but ask me what I want
(แอ็นด อิฟ ฮี ด้อนท์ เล็ท มี บอโร นอทติน , บัท อาซค มี ว็อท ไอ ว็อนท)
Ima tell him I wanna…
(แอมอา เท็ล ฮิม ไอ วอนนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Diamond in the back
(ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค)
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
Could use a [sunroof top]
(เคิด ยูซ อะ [ ซันรูฟ ท็อพ ])
Sho’ wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(โช วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
Sho’ wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(โช วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])

Diamond in the, diamond in the, diamond in the…
(ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ , ไดมันด อิน เดอะ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Why cant I walk with a limp mama? wont be no drama
(ฮไว แค็นท ไอ วอค วิฑ อะ ลิมพ มามะ ว็อนท บี โน ดรามะ)
For goodness sakes, Im just a kid
(ฟอ กูดเน็ซ ซาคิ , แอม จัซท ดา คิด)
Had to get my whoopin’ in fo’s, I was just a po’
(แฮ็ด ทู เก็ท มาย whoopin อิน fos , ไอ วอส จัซท ดา โพ)
Like there no remorse for what I did
(ไลค แดร์ โน ริมอซ ฟอ ว็อท ไอ ดิด)
Gotta learn the hard way, when runnin’ them streets
(กอททะ เลิน เดอะ ฮาด เว , ฮเว็น รูนนิน เฑ็ม ซทรีท)
How some just creep, really just to eat a meal
(เฮา ซัม จัซท ครีพ , ริแอ็ลลิ จัซท ทู อีท ดา มีล)
” I coulda swore it was mine, ” what I used to tell the po-pos
(” ไอ คอดา ซโว อิท วอส ไมน , ” ว็อท ไอ ยูซ ทู เท็ล เดอะ โพ pos)
What I left to rob and steal
(ว็อท ไอ เล็ฟท ทู ร็อบ แอ็นด ซทีล)
Man, I gotta earn for a livin’, aint nobody givin’ me nothin’
(แม็น , ไอ กอททะ เอิน ฟอ รา ลีฝอิน , เอน โนบอดี้ กีฝอิน มี นอทติน)
Find somethin’ I love to do
(ไฟนด ซัมติน นาย ลัฝ ทู ดู)
Hmm, what about that pimpin’? It’s good tippin’
(อึม , ว็อท อะเบาท แดท พิมปิน อิทซ เกิด ทิพปิน)
Tax free, and I know a lot of people that love to screw
(แท็คซ ฟรี , แอ็นด ดาย โน อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล แดท ลัฝ ทู ซครู)
Yeah, it’s just a way of the world, with boys and girls
(เย่ , อิทซ จัซท ดา เว อ็อฝ เดอะ เวิลด , วิฑ บอย แซน เกิล)
I’m adjustin’ to my environment
(แอม adjustin ทู มาย เอ็นไฝรันเม็นท)
This government cheatin’ us, so I’ll cheat ’em back
(ดีซ กัฝเอินเม็นท ชีทดินอัซ , โซ แอล ชีท เอ็ม แบ็ค)
Why cant work feel like retirement?
(ฮไว แค็นท เวิค ฟีล ไลค ริไทรเม็นท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Diamond in the back
(ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค)
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
Could use a [sunroof top]
(เคิด ยูซ อะ [ ซันรูฟ ท็อพ ])
Sho’ wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(โช วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wish I had a [diamond in the back]
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด อะ [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
I wanna [sunroof top]
(ไอ วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])
I wanna [diamond in the back]
(ไอ วอนนา [ ไดมันด อิน เดอะ แบ็ค ])
And I wanna [sunroof top]
(แอ็นด ดาย วอนนา [ ซันรูฟ ท็อพ ])
I wanna [diggin’ the scene with a gangsta lean]
(ไอ วอนนา [ ดิคกิน เดอะ ซีน วิฑ อะ แก๊งซดา ลีน ])

Gangsta, gangsta, gangsta…
(แก๊งซดา , แก๊งซดา , แก๊งซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Diamond in The Back คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น