เนื้อเพลง Loaded คำอ่านไทย Ricky Martin

I’ve Loaded Up A Good Thing
( แอฝ โลด อัพ อะ เกิด ธิง)
To See The Way She Feels
(ทู ซี เดอะ เว ชี ฟีล)
Faster Than A Sosa Homerun
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ Sosa Homerun)
She’s Gonna Get A Little Huh Huh
(ชี กอนนะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮู ฮู)

Look At Her Now
(ลุค แกท เฮอ เนา)
She Wants To Take The Wheel
(ชี ว็อนท ทู เทค เดอะ ฮวีล)
She Says ‘you Dirty Dog’
(ชี เซ ยู เดอทิ ด็อก)
you Want To Rock The Bop And Take It Home’
(ยู ว็อนท ทู ร็อค เดอะ บอป แอ็นด เทค อิท โฮม)

Why Oh Why Am I Gonna Play
(ฮไว โอ ฮไว แอ็ม ไอ กอนนะ พเล)
So Many Times It Goes This Way
(โซ เมนอิ ไทม ซิท โกซ ดีซ เว)
My Heart Gets Blown Away
(มาย ฮาท เก็ท บโลน อะเว)
These Eyes Are Blown Away
(ฑิส ไอ แซร์ บโลน อะเว)

Do You Remember How Were Were
(ดู ยู ริเมมเบอะ เฮา เวอ เวอ)
Do You Remember Summer Days
(ดู ยู ริเมมเบอะ ซัมเมอะ เด)
Sometimes I Feel Like Going Down Down
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค โกอิ้ง เดาน เดาน)

Chorus
(โครัซ)

Walk Like A Loaded Man Down Down
(วอค ไลค เก โลด แม็น เดาน เดาน)
Get The Bump To The Bump De Bump De Bump Soul Down Down
(เก็ท เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ ดี บัมพ ดี บัมพ โซล เดาน เดาน)
Move Like A Thing Swing Line A Thong
(มูฝ ไลค เก ธิง ซวิง ไลน อะ ธอง)
And Do Your Jiggy Mama Til The Break Of Dawn
(แอ็นด ดู ยุร เจคกี้ มามะ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Load The Rocket Shock It And Rock It Til You Drop
(โลด เดอะ รอคเค็ท ฌ็อค อิท แอ็นด ร็อค อิท ทิล ยู ดร็อพ)
Do The Bump To The Bump And Don’t Stop
(ดู เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ แอ็นด ด้อนท์ ซท็อพ)

Loaded Up From Dusk Til Dawn
(โลด อัพ ฟร็อม ดัซค ทิล ดอน)
I Wonder How She Feels
(ไอ วันเดอะ เฮา ชี ฟีล)
Dancin’ Around With My Love
(แดนซิน อะเรานด วิฑ มาย ลัฝ)
While I’m Sitting Waiting For The Huh Huh
(ฮไวล แอม ซีททิง เวททิง ฟอ เดอะ ฮู ฮู)

Fired Up That Smoke Screen
(เฟอ อัพ แดท ซโมค ซครีน)
Red Lipstick And High Heels
(เร็ด ลิพซทิค แอ็นด ไฮ ฮีล)
Look At Her Now
(ลุค แกท เฮอ เนา)
She Wants To Rock The Bop And Take It Home
(ชี ว็อนท ทู ร็อค เดอะ บอป แอ็นด เทค อิท โฮม)

Why Oh Why Am I Gonna Play
(ฮไว โอ ฮไว แอ็ม ไอ กอนนะ พเล)
So Many Times It Goes This Way
(โซ เมนอิ ไทม ซิท โกซ ดีซ เว)
My Heart Gets Blown Away
(มาย ฮาท เก็ท บโลน อะเว)
These Eyes Are Born Again
(ฑิส ไอ แซร์ บอน อะเกน)

Do You Remember How We Were
(ดู ยู ริเมมเบอะ เฮา วี เวอ)
Do You Remember Summer Days
(ดู ยู ริเมมเบอะ ซัมเมอะ เด)
Sometimes I Feel Like Going Down Down
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค โกอิ้ง เดาน เดาน)

Chorus
(โครัซ)

Do You Remember How We Were
(ดู ยู ริเมมเบอะ เฮา วี เวอ)
Do You Remember Summer Days
(ดู ยู ริเมมเบอะ ซัมเมอะ เด)
Sometimes I Feel Like Going Down Down
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค โกอิ้ง เดาน เดาน)

Walk Like A Loaded Man Down Down
(วอค ไลค เก โลด แม็น เดาน เดาน)
Get The Bump To The Bump De Bump De Bump Soul Down Down
(เก็ท เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ ดี บัมพ ดี บัมพ โซล เดาน เดาน)
Move Like A Thing Swing Line A Thong
(มูฝ ไลค เก ธิง ซวิง ไลน อะ ธอง)
And Do Your Jiggy Mama Til The Break Of Dawn
(แอ็นด ดู ยุร เจคกี้ มามะ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Load The Rocket Shock It And Rock It Til You Drop
(โลด เดอะ รอคเค็ท ฌ็อค อิท แอ็นด ร็อค อิท ทิล ยู ดร็อพ)
Do The Bump To The Bump And Don’t Stop
(ดู เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ แอ็นด ด้อนท์ ซท็อพ)

Walk Like A Loaded Man Talk Like A Gazombadam
(วอค ไลค เก โลด แม็น ทอค ไลค เก Gazombadam)
Get The Bump To The Bump De Bump De Bump Soul
(เก็ท เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ ดี บัมพ ดี บัมพ โซล)
Slip Into The Funk Like A Sweet Cologne
(ซลิพ อีนทุ เดอะ ฟังค ไลค เก สวี้ท โครอน)
Move Like A Thing Swing Line A Thong
(มูฝ ไลค เก ธิง ซวิง ไลน อะ ธอง)
And Do Your Jiggy Mama Til The Break Of Dawn
(แอ็นด ดู ยุร เจคกี้ มามะ ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Load The Rocket Shock It And Rock It Til You Drop
(โลด เดอะ รอคเค็ท ฌ็อค อิท แอ็นด ร็อค อิท ทิล ยู ดร็อพ)
Do The Bump To The Bump And Don’t Stop
(ดู เดอะ บัมพ ทู เดอะ บัมพ แอ็นด ด้อนท์ ซท็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loaded คำอ่านไทย Ricky Martin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น