เนื้อเพลง Question Existing คำอ่านไทย Rihanna

Take off my shirt. Loosen the b*ttons
( เทค ออฟฟ มาย เฌิท ลูเซ็น เดอะ บี *ttons)
and undo my skirt, Stare at myself in the mirror
(แอ็นด อันดู มาย ซเคิท , ซแท แอ็ท ไมเซลฟ อิน เดอะ มีเรอะ)
Take me apart peace by peace, Sorrow decrease
(เทค มี อะพาท พีซ ไบ พีซ , ซอโร ดีครีซ)
Pressure release, I put in work
(พเรฌเออะ รีลีซ , ไอ พัท อิน เวิค)
Did more than called upon, More than deserved
(ดิด โม แฑ็น คอล อุพอน , โม แฑ็น ดิเสิฝ)
When it was over, Did I wind up hurt [Yes]
(ฮเว็น หนิด วอส โอเฝอะ , ดิด ดาย วินด อัพ เฮิท [ เย็ซ ])
But it taught me before a decision ask this question first
(บัท ดิธ ทอท มี บิโฟ อะ ดิซีฉอัน อาซค ดีซ คเวซชัน เฟิซท)

Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)

Take off my cool, show them that
(เทค ออฟฟ มาย คูล , โฌ เฑ็ม แดท)
under here, I’m just like you
(อันเดอะ เฮียร , แอม จัซท ไลค ยู)
Do the mistakes, I may make me a fool
(ดู เดอะ มิซเทค , ไอ เม เมค มี อะ ฟูล)
Or a human with loss, and if that I’m loss
(ออ รา ฮยูแม็น วิฑ โรซ, แอ็นด อิฟ แดท แอม โรซ)
Round of applause, Take the abuse
(เรานด อ็อฝ แอ็พลอส , เทค ดิ อับยูซ)
Sometimes it feels like they want me to lose
(ซัมไทม์ ซิท ฟีล ไลค เด ว็อนท มี ทู ลูส)
It’s entertainment is that an excuse? [No]
(อิทซ เอนเทอะเทนเม็นท อีส แดท แอน เอ็คซคยูซ [ โน ])
But the question that lingers whether win or lose
(บัท เดอะ คเวซชัน แดท ลีงเกอะ ฮเวทเออะ วิน ออ ลูส)

Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)

Dear Diary,
(เดีย ไดอะริ ,)
And to all them
(แอ็นด ทู ออล เฑ็ม)
Entertaining is something I do for a living
(เอนเทอะเทนอิง อีส ซัมติง ไอ ดู ฟอ รา ลีฝอิง)
It’s not who I am, I’d like to think that I’m pretty normal,
(อิทซ น็อท ฮู ไอ แอ็ม , อาย ไลค ทู ธิงค แดท แอม พรีททิ นอแม็ล ,)
I laugh, I get mad, I hurt, I think
(ไอ ลาฟ , ไอ เก็ท แม็ด , ไอ เฮิท , ไอ ธิงค)
I s*ck sometimes,
(ไอ เอส *ck ซัมไทม์ ,)
But when you’re in the spotlight,
(บัท ฮเว็น ยัวร์ อิน เดอะ สปอทไลท์ ,)
Everything seems good,
(เอ๊วี่ติง ซีม เกิด ,)
Sometimes I feel like i have it worse cause I have to always keep my guard up,
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก แฮ็ฝ อิท เวิซ คอส ไอ แฮ็ฝ ทู ออลเว คีพ มาย กาด อัพ ,)
I don’t know who to trust, I don’t know who wants to date me for who I am,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮู ทู ทรัซท , ไอ ด้อนท์ โน ฮู ว็อนท ทู เดท มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม ,)
Or who wants to be my friend for who I really am,
(ออ ฮู ว็อนท ทู บี มาย ฟเร็นด ฟอ ฮู ไอ ริแอ็ลลิ แอ็ม ,)

Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)
Who am I living for?
(ฮู แอ็ม ไอ ลีฝอิง ฟอ)
Is this my limit, Can I endure somemore
(อีส ดีซ มาย ลีมอิท , แค็น นาย เอ็นดยูร somemore)
Chances are given, Question Existing
(ชานซ แซร์ กีฝเอ็น , คเวซชัน เอ็กสีซททิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Question Existing คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น