เนื้อเพลง A Thousand Years คำอ่านไทย Christina Perri

Heart beats fast
(ฮาร์ท บีท ฟาสท)
Colors and promises
(คัลเลอร์ แซนด์ พอมิสเซส)
How to be brave?
(ฮาว ทูบี เบร๊ฝ)
How can I love when I’m afraid to fall?
(ฮาว แคน ไน เลิฟ เว็น แนม อะเฟรด ทู ฟอลล์)
But watching you stand alone,
(บั๊ท วัชชิ้ง ยู สแทนด์ อะโลน)
All of my doubt suddenly goes away somehow.
(ออล รอฟ มาย เด๊า ซั๊ดเด้นลี่ โกซ ซะเวย์ ซัมฮาว)

One step closer
(วัน สเท็พ โคลเสอ)

[Chorus:]
I have died every day waiting for you
(ไอ แฮวฟ ได เด๊ฟรี่ เดย์ เวดดิ่ง ฟอร์ ยู)
Darling, don’t be afraid I have loved you
(ดาริ๊ง ด้อนท์ บี อะเฟรด ไอ แฮวฟ ลัฝ ยู)
For a thousand years
(ฟอร์ ราเต๊าซั่นด เยียร์สฺ)
I’ll love you for a thousand more
(แอล เลิฟ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด มอร์)

Time stands still
(ไทม์ สแทนด์ สทิลล)
Beauty in all she is
(บิ๊วที่ ยิน นอล ชี อีส)
I will be brave
(ไอ วิล บี เบร๊ฝ)
I will not let anything take away
(ไอ วิล นอท เล็ท แอนนี่ติง เท้ค อะเวย์)
What’s standing in front of me
(วอทสฺ แสตนดิ้ง งิน ฟร๊อนท ดอฟ มี)
Every breath
(เอ๊ฟรี่ บรี๊ทฺรฺ)
Every hour has come to this
(เอ๊ฟรี่ เย๊า แรส คัม ทู ดิส)

One step closer
(วัน สเท็พ โคลเสอ)
[adsense]
[Chorus:]
I have died every day waiting for you
(ไอ แฮวฟ ได เด๊ฟรี่ เดย์ เวดดิ่ง ฟอร์ ยู)
Darling, don’t be afraid I have loved you
(ดาริ๊ง ด้อนท์ บี อะเฟรด ไอ แฮวฟ ลัฝ ยู)
For a thousand years
(ฟอร์ ราเต๊าซั่นด เยียร์สฺ)
I’ll love you for a thousand more
(แอล เลิฟ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด มอร์)

And all along I believed I would find you
(แอนด์ ดอล อะลอง ไง บีลี๊ฝ ได วู๊ด ไฟนด์ ยู)
Time has brought your heart to me
(ไทม์ แฮส บ๊อด ยัวร์ ฮาร์ท ทู มี)
I have loved you for a thousand years
(ไอ แฮวฟ ลัฝ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด เยียร์)
I’ll love you for a thousand more
(แอล เลิฟ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด มอร์)

One step closer
(วัน สเท็พ โคลเสอ)
One step closer
(วัน สเท็พ โคลเสอ)

[Chorus:]
I have died every day waiting for you
(ไอ แฮวฟ ได เด๊ฟรี่ เดย์ เวดดิ่ง ฟอร์ ยู)
Darling don’t be afraid I have loved you
(ดาริ๊ง ด้อนท์ บี อะเฟรด ไอ แฮวฟ ลัฝ ยู)
For a thousand years
(ฟอร์ ราเต๊าซั่นด เยียร์สฺ)
I’ll love you for a thousand more
(แอล เลิฟ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด มอร์)

And all along I believed I would find you
(แอนด์ ดอล อะลอง ไง บีลี๊ฝ ได วู๊ด ไฟนด์ ยู)
Time has brought your heart to me
(ไทม์ แฮส บ๊อด ยัวร์ ฮาร์ท ทู มี)
I have loved you for a thousand years
(ไอ แฮวฟ ลัฝ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด เยียร์)
I’ll love you for a thousand more
(แอล เลิฟ ยู ฟอร์ รา เต๊าซั่นด มอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Thousand Years คำอ่านไทย Christina Perri

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น