เนื้อเพลง A Goodnight’s Sleep คำอ่านไทย The Starting Line

A better slumber
( อะ เบทเทอะ ซลัมเบอะ)
Was in your arms
(วอส ซิน ยุร อาม)
Spent tangled up in you
(ซเพ็นท แทงเกิล อัพ อิน ยู)
A sudden morning
(อะ ซัดดน มอนิง)
Crashed in the room
(คแร็ฌ อิน เดอะ รุม)
With an uninvited
(วิฑ แอน อะนินไฝทอิด)
Sudden change in you
(ซัดดน เชนจ อิน ยู)

What can I say?
(ว็อท แค็น นาย เซ)
Where’s that girl from last night?
(ฮแว แดท เกิล ฟร็อม ลาซท ไนท)
Who’s kept stuck outside
(ฮู เค็พท ซทัค เอาทไซด)
And looks just like you too
(แอ็นด ลุค จัซท ไลค ยู ทู)

You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
Sleep away
(ซลีพ อะเว)
As summer came
(แอ็ส ซัมเมอะ เคม)
Screaming out my name
(ซครีมอิง เอ้า มาย เนม)
You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
I hope for your sake
(ไอ โฮพ ฟอ ยุร ซาคิ)
You don’t wake up
(ยู ด้อนท์ เวค อัพ)
As broken as I am
(แอ็ส บโรเค็น แอ็ส ซาย แอ็ม)

For a lack of better words to say
(ฟอ รา แล็ค อ็อฝ เบทเทอะ เวิด ทู เซ)
All I said was goodnight
(ออล ไอ เซ็ด วอส กู๊ดไนท์)
Once again
(วันซ อะเกน)
In self defense
(อิน เซ็ลฟ ดิเฟนซ)
I won’t sleep a wink
(ไอ ว็อนท ซลีพ อะ วิงค)
To prevent dreaming of you
(ทู พริเฝนท ดรีมมิง อ็อฝ ยู)

You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
Sleep away
(ซลีพ อะเว)
As summer came
(แอ็ส ซัมเมอะ เคม)
Screaming out my name
(ซครีมอิง เอ้า มาย เนม)
You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
I hope for your sake
(ไอ โฮพ ฟอ ยุร ซาคิ)
You don’t wake up
(ยู ด้อนท์ เวค อัพ)
As broken as I am
(แอ็ส บโรเค็น แอ็ส ซาย แอ็ม)

Sleep in your own bed tonight
(ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
I know someday that
(ไอ โน ซัมเดย์ แดท)
You will wake up as lonely as I am
(ยู วิล เวค อัพ แอ็ส โลนลิ แอ็ส ซาย แอ็ม)

You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
Sleep away
(ซลีพ อะเว)
As summer came
(แอ็ส ซัมเมอะ เคม)
Screaming out my name
(ซครีมอิง เอ้า มาย เนม)
You can sleep in your own bed tonight
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
I hope for your sake
(ไอ โฮพ ฟอ ยุร ซาคิ)
You don’t wake up
(ยู ด้อนท์ เวค อัพ)
As broken as I am
(แอ็ส บโรเค็น แอ็ส ซาย แอ็ม)

Sleep in your own bed tonight
(ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด ทุไนท)
I know someday that you will wake up as lonely as I am
(ไอ โน ซัมเดย์ แดท ยู วิล เวค อัพ แอ็ส โลนลิ แอ็ส ซาย แอ็ม)

Cuz it works both ways
(คัซ อิท เวิค โบธ เว)
Cuz it works both ways
(คัซ อิท เวิค โบธ เว)
Cuz it works both ways
(คัซ อิท เวิค โบธ เว)
You can sleep in your own bed
(ยู แค็น ซลีพ อิน ยุร โอน เบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Goodnight’s Sleep คำอ่านไทย The Starting Line

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น