เนื้อเพลง Guess I’m Doin’ Fine คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( ไบ บ็อบ ดายแลน)

Well, I ain’t got my childhood
(เว็ล , ไอ เอน ก็อท มาย ไชลดฮุด)
Or friends I once did know.
(ออ ฟเร็นด ซาย วันซ ดิด โน)
No, I ain’t got my childhood
(โน , ไอ เอน ก็อท มาย ไชลดฮุด)
Or friends I once did know.
(ออ ฟเร็นด ซาย วันซ ดิด โน)
But I still got my voice left,
(บัท ไอ ซทิล ก็อท มาย ฝอยซ เล็ฟท ,)
I can take it anywhere I go.
(ไอ แค็น เทค อิท เอนอิฮแว ไอ โก)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

And I’ve never had much money
(แอ็นด แอฝ เนฝเวอะ แฮ็ด มัช มันอิ)
But I’m still around somehow.
(บัท แอม ซทิล อะเรานด ซัมฮาว)
No, I’ve never had much money
(โน , แอฝ เนฝเวอะ แฮ็ด มัช มันอิ)
But I’m still around somehow.
(บัท แอม ซทิล อะเรานด ซัมฮาว)
Many times I’ve bended
(เมนอิ ไทม แอฝ เบ็นด)
But I ain’t never yet bowed.
(บัท ไอ เอน เนฝเวอะ เย็ท เบา)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

Trouble, oh trouble,
(ทรั๊บเบิ้ล , โอ ทรั๊บเบิ้ล ,)
I’ve trouble on my mind
(แอฝ ทรั๊บเบิ้ล ออน มาย ไมนด)
Trouble, oh trouble,
(ทรั๊บเบิ้ล , โอ ทรั๊บเบิ้ล ,)
Trouble on my mind.
(ทรั๊บเบิ้ล ออน มาย ไมนด)
But the trouble in the world, Lord,
(บัท เดอะ ทรั๊บเบิ้ล อิน เดอะ เวิลด , ลอด ,)
Is much more bigger than mine.
(อีส มัช โม บี๊กเกอร์ แฑ็น ไมน)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

And I never had no armies
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ แฮ็ด โน อาร์มีสฺ)
To jump at my command.
(ทู จัมพ แอ็ท มาย ค็อมมานด)
No, I ain’t got no armies
(โน , ไอ เอน ก็อท โน อาร์มีสฺ)
To jump at my command.
(ทู จัมพ แอ็ท มาย ค็อมมานด)
But I don’t need no armies,
(บัท ไอ ด้อนท์ นีด โน อาร์มีสฺ ,)
I got me one good friend.
(ไอ ก็อท มี วัน เกิด ฟเร็นด)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

I been kicked and whipped and trampled on,
(ไอ บีน คิด แอ็นด วิพชฺ แอ็นด แทรมเปิล ออน ,)
I been shot at just like you.
(ไอ บีน ฌ็อท แอ็ท จัซท ไลค ยู)
I been kicked and whipped and trampled on,
(ไอ บีน คิด แอ็นด วิพชฺ แอ็นด แทรมเปิล ออน ,)
I been shot at just like you.
(ไอ บีน ฌ็อท แอ็ท จัซท ไลค ยู)
But as long as the world keeps a-turnin’,
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส เดอะ เวิลด คีพ ซา เทินนิน ,)
I just keep a-turnin’ too.
(ไอ จัซท คีพ อะ เทินนิน ทู)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

Well, my road might be rocky,
(เว็ล , มาย โรด ไมท บี รอคคิ ,)
The stones might cut my face.
(เดอะ ซโทน ไมท คัท มาย เฟซ)
My road it might be rocky,
(มาย โรด ดิท ไมท บี รอคคิ ,)
The stones might cut my face.
(เดอะ ซโทน ไมท คัท มาย เฟซ)
But as some folks ain’t got no road at all,
(บัท แอ็ส ซัม โฟค เอน ก็อท โน โรด แอ็ท ดอร์ ,)
They gotta stand in the same old place.
(เด กอททะ ซแท็นด อิน เดอะ เซม โอลด พเลซ)
Hey, hey, so I guess I’m doin’ fine.
(เฮ , เฮ , โซ ไอ เก็ซ แอม โดย ไฟน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Guess I’m Doin’ Fine คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น