เนื้อเพลง Dead Horse คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Sick of this life
( ซิค อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
Not that you’d care
(น็อท แดท ยูต แค)
I’m not the only one with
(แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน วิฑ)
whom these feelings I share
(ฮูม ฑิส ฟีลอิง ซาย แฌ)

Nobody understands, quite why we’re here
(โนบอดี้ อันเดิซแทนด , คไวท ฮไว เวีย เฮียร)
We’re searchin’ for answers
(เวีย เสริทชิน ฟอ อานเซอะ)
That never appear
(แดท เนฝเวอะ แอ็พเพีย)

But maybe if I looked real hard I’d
(บัท เมบี อิฟ ฟาย ลุค ริแอ็ล ฮาด อาย)
I’d see your tryin’ too
(อาย ซี ยุร ทายอิน ทู)
To understand this life,
(ทู อันเดิซแทนด ดีซ ไลฟ ,)
That we’re all goin’ through
(แดท เวีย ออล โกอิน ธรู)
[Then when she said she was gonna like
([ เด็น ฮเว็น ชี เซ็ด ชี วอส กอนนะ ไลค)
wreck my car…I didn’t know what to do]
(เร็ค มาย คา ไอ ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู ])

Sometimes I feel like I’m beatin’ a dead horse
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค แอม บีดิน อะ เด็ด ฮอซ)
An I don’t know why you’d be bringin’ me down
(แอน นาย ด้อนท์ โน ฮไว ยูต บี บริงอิน มี เดาน)
I’d like to think that our love’s
(อาย ไลค ทู ธิงค แดท เอ๊า ลัฝ)
worth a tad more
(เวิธ อะ tad โม)
It may sound funny but you’d think by now
(อิท เม เซานด ฟันนิ บัท ยูต ธิงค ไบ เนา)
I’d be smilin’
(อาย บี สไมลิน)
I guess some things never change
(ไอ เก็ซ ซัม ธิง เนฝเวอะ เชนจ)
Never change
(เนฝเวอะ เชนจ)

I met an old cowboy
(ไอ เม็ท แอน โอลด แควบอย)
I saw the look in his eyes
(ไอ ซอ เดอะ ลุค อิน ฮิส ไอ)
Somethin’ tells me he’s been here before
(ซัมติน เท็ล มี อีส บีน เฮียร บิโฟ)
Cause experience makes you wise
(คอส เอ็คซพีเรียนซ เมค ยู ไวส)
I was only a small child
(ไอ วอส โอ๊นลี่ อะ ซมอล ไชล)
When the thought first came to me
(ฮเว็น เดอะ ธอท เฟิซท เคม ทู มี)
That I’m a son of a gun and the gun of a son
(แดท แอม มา ซัน อ็อฝ อะ กัน แอ็นด เดอะ กัน อ็อฝ อะ ซัน)
That brought back the devil in me
(แดท บรอท แบ็ค เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน มี)

Sometimes I feel like I’m beatin’ a dead horse
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค แอม บีดิน อะ เด็ด ฮอซ)
An I don’t know why you’d be bringin’ me down
(แอน นาย ด้อนท์ โน ฮไว ยูต บี บริงอิน มี เดาน)
I’d like to think that our love’s
(อาย ไลค ทู ธิงค แดท เอ๊า ลัฝ)
worth a tad more
(เวิธ อะ tad โม)
It may sound funny but you’d think by now
(อิท เม เซานด ฟันนิ บัท ยูต ธิงค ไบ เนา)
I’d be smilin’
(อาย บี สไมลิน)
I guess some things never change
(ไอ เก็ซ ซัม ธิง เนฝเวอะ เชนจ)
Never change
(เนฝเวอะ เชนจ)

I ain’t quite what you’d call an old soul
(ไอ เอน คไวท ว็อท ยูต คอล แอน โอลด โซล)
Still wet behind the ears
(ซทิล เว็ท บิไฮนด ดิ เอีย)
I been around this track a couple o’ times
(ไอ บีน อะเรานด ดีซ ทแรค กา คั๊พเพิ่ล โอ ไทม)
But now the dust is startin’ to clear
(บัท เนา เดอะ ดัซท อีส สตาร์ดิน ทู คเลีย)
Oh yeah!!!
(โอ เย่ ! ! !)

Sometimes I feel like I’m beatin’ a dead horse
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค แอม บีดิน อะ เด็ด ฮอซ)
An I don’t know why you’d be bringin’ me down
(แอน นาย ด้อนท์ โน ฮไว ยูต บี บริงอิน มี เดาน)
I’d like to think that our love’s
(อาย ไลค ทู ธิงค แดท เอ๊า ลัฝ)
worth a tad more
(เวิธ อะ tad โม)
It may sound funny but you’d think by now
(อิท เม เซานด ฟันนิ บัท ยูต ธิงค ไบ เนา)
I’d be smilin’
(อาย บี สไมลิน)
Ooh yeah, I’d be smilin’
(อู้ เย่ , อาย บี สไมลิน)
No way I’d be smilin’
(โน เว อาย บี สไมลิน)
Ooh smilin’
(อู้ สไมลิน)

Sick of this life
(ซิค อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
Not that you’d care
(น็อท แดท ยูต แค)
I’m not the only one
(แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
With whom these feelings I share
(วิฑ ฮูม ฑิส ฟีลอิง ซาย แฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Horse คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น