เนื้อเพลง Where is Your Heart? คำอ่านไทย Kelly Clarkson

I don’t believe
( ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
In the smile that you leave
(อิน เดอะ ซไมล แดท ยู ลีฝ)
When you walk away
(ฮเว็น ยู วอค อะเว)
And say goodbye
(แอ็นด เซ กู๊ดบาย)
Well I don’t expect
(เว็ล ไอ ด้อนท์ เอ็คซเพคท)
The world to move underneath me
(เดอะ เวิลด ทู มูฝ อันเดอะนีธ มี)
But for God’s sake
(บัท ฟอ ก็อด ซาคิ)
Could you try?
(เคิด ยู ทไร)
I know that you’re true to me
(ไอ โน แดท ยัวร์ ทรู ทู มี)
You’re always there
(ยัวร์ ออลเว แดร์)
You say you care
(ยู เซ ยู แค)
I know that you want to be mine
(ไอ โน แดท ยู ว็อนท ทู บี ไมน)

Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Cause I don’t really feel you
(คอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ยู)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
What I really want is to believe you
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บิลีฝ ยู)
Is it so hard
(อีส ซิท โซ ฮาด)
To give me what I need?
(ทู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
I want your heart to bleed
(ไอ ว็อนท ยุร ฮาท ทู บลีด)
That’s all I’m asking for
(แด๊ท ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
Oh, where is your heart?
(โอ , ฮแว อีส ยุร ฮาท)

I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
Your love is so cold
(ยุร ลัฝ อีส โซ โคลด)
It’s always me that’s reaching out
(อิทซ ออลเว มี แด๊ท รีชชิง เอ้า)
For your hand
(ฟอ ยุร แฮ็นด)
And I’ve always dreamed
(แอ็นด แอฝ ออลเว ดรีม)
That love would be effortless
(แดท ลัฝ เวิด บี เอฟเฟิทเล็ซ)
Like a petal fallin’ to the ground
(ไลค เก เพเดว แฟลลิน ทู เดอะ กเรานด)
A dreamer followin’ his dream
(อะ ดรีมเออะ followin ฮิส ดรีม)

Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Cause I don’t really feel you
(คอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ยู)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
What I really want is to believe you
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บิลีฝ ยู)
Is it so hard
(อีส ซิท โซ ฮาด)
To give me what I need?
(ทู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
I want your heart to bleed
(ไอ ว็อนท ยุร ฮาท ทู บลีด)
And that’s all I’m asking for
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
Oh, where is your heart?
(โอ , ฮแว อีส ยุร ฮาท)

It seems so much is left unsaid
(อิท ซีม โซ มัช อีส เล็ฟท อันเซด)
So much is left unsaid
(โซ มัช อีส เล็ฟท อันเซด)
But you can say anything
(บัท ยู แค็น เซ เอนอิธิง)
Oh, anytime you need
(โอ , เอนี่ไทม์ ยู นีด)
Baby, it’s just you and me
(เบบิ , อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี)
Oh yeah
(โอ เย่)

I know that you’re true to me
(ไอ โน แดท ยัวร์ ทรู ทู มี)
You’re always there
(ยัวร์ ออลเว แดร์)
You say you care
(ยู เซ ยู แค)
I know that you want to be mine
(ไอ โน แดท ยู ว็อนท ทู บี ไมน)

Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Cause I don’t really feel you
(คอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ยู)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
What I really want is to believe you
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บิลีฝ ยู)
Is it so hard
(อีส ซิท โซ ฮาด)
To give me what I need?
(ทู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
I want your heart to bleed
(ไอ ว็อนท ยุร ฮาท ทู บลีด)
That’s all I’m asking for
(แด๊ท ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
Oh yeah
(โอ เย่)

Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Cause I don’t really feel you
(คอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ยู)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
What I really want is to believe you
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส ทู บิลีฝ ยู)
Is it so hard
(อีส ซิท โซ ฮาด)
To give me what I need?
(ทู กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
I want your heart to bleed
(ไอ ว็อนท ยุร ฮาท ทู บลีด)
And that’s all I’m asking for
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)
Where is your heart?
(ฮแว อีส ยุร ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where is Your Heart? คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น