เนื้อเพลง Lost in Love คำอ่านไทย New Edition

Would you love me
( เวิด ยู ลัฝ มี)
When nights are cold
(ฮเว็น ไนท แซร์ โคลด)
Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
When I grow old
(ฮเว็น นาย กโร โอลด)
Would you care
(เวิด ยู แค)
Baby it’s not easy
(เบบิ อิทซ น็อท อีสอิ)
Take me by surprise
(เทค มี ไบ เซิพไรส)
And say you’re there
(แอ็นด เซ ยัวร์ แดร์)

Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
Give me one more chance
(กิฝ มี วัน โม ชานซ)
Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
Try and understand
(ทไร แอ็นด อันเดิซแทนด)
Would you share a life
(เวิด ยู แฌ อะ ไลฟ)
that is music
(แดท อีส มยูสิค)
Show me in your eyes
(โฌ มี อิน ยุร ไอ)
That you’ll stay with me tonight
(แดท โยว ซเท วิฑ มี ทุไนท)

I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I’m lost in love,
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ ,)
all my dreams around you
(ออล มาย ดรีม อะเรานด ยู)
and I’m lost in love
(แอ็นด แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Oh, no
(โอ , โน)

Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
When I’m in doubt
(ฮเว็น แอม อิน เดาท)
Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
Just to be around
(จัซท ทู บี อะเรานด)
Would you share my
(เวิด ยู แฌ มาย)
Life that is music
(ไลฟ แดท อีส มยูสิค)
Take me in your arms
(เทค มี อิน ยุร อาม)
And sing my melody
(แอ็นด ซิง มาย เมลโอะดิ)

I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I’m lost in love,
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ ,)
all my dreams around you
(ออล มาย ดรีม อะเรานด ยู)
and I’m lost in love
(แอ็นด แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
And it’s true
(แอ็นด อิทซ ทรู)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
Oh, no
(โอ , โน)

And I’m lost in love
(แอ็นด แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
Say you really want me
(เซ ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท มี)
Love is a passion
(ลัฝ อีส ซา แพฌอัน)
Just can’t hide
(จัซท แค็นท ไฮด)
And I’m lost in love
(แอ็นด แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
Time and again and it
(ไทม แอ็นด อะเกน แอ็นด ดิท)
Hurts me
(เฮิท มี)

You’ll be my reason
(โยว บี มาย รี๊ซั่น)
For starting again, again
(ฟอ ซทาททิง อะเกน , อะเกน)

I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
And all my dreams around you
(แอ็นด ออล มาย ดรีม อะเรานด ยู)
I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
I can’t live without you
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
Baby, baby, baby, baby, baby
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ)
I’m lost in love
(แอม ล็อซท อิน ลัฝ)
Baby I can’t live without you
(เบบิ ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost in Love คำอ่านไทย New Edition

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น